48. évfolyam, 2002. 4. szám

Archívum

 


TARTALOM

Tanulmányok

 

 

 

200 éves az Országos Széchényi Könyvtár

640

Rezümé

Teljes cikk

MONOK István: Széchényi Ferenc könyvtáralapítása

643

Rezümé

 

Teljes cikk

GAZDAG Tiborné: Az időszaki kiadványok számbavétele és feltárása –
nemzetközi tendenciák és hazai környezet

653

Rezümé

 

Teljes cikk

MURÁNYI Péter: Magyar válogatott. Érett bibliográfiák dicsérete

661

Rezümé

 

Teljes cikk

BENEDIKTSSON Dániel: Az információértékelés mint ökológiai folyamat

667

Rezümé

 

Teljes cikk

KITEKINTÉS

 

PAJOR Enikő: Gesnertől a virtuális Bibliotheca Universalisig

685

Rezümé

 

Teljes cikk

LYNCH, C.: Harc a könyv jövőjének meghatározásáért
(Töm.: Koltay Tibor)

701

Rezümé

 

Teljes cikk

DUDÁS Anikó: A Rastko projekt – a szerb kultúra
elektronikus könyvtára

 723

Rezümé

 

Teljes cikk

SHIMMON, Ross.: Képesek-e a könyvtárak hozzájárulni a digitális
szakadék áthidalásához? (Töm.: Katsányi Sándor)

 737

Rezümé

 

Teljes cikk

MEDVEGYEV, Roj.: Mit olvasott Sztálin? (Töm.: Futala Tibor)

741

Rezümé

 

Teljes cikk

RUPPELT, Georg: Le a bürokráciával. A Könyvtári Innovációs Központ
zátonyra futása (Töm.: Katsányi Sándor)

747

Rezümé

 

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

 

Kétszáz éves az Országos Széchényi Könyvtár

SOMKUTI Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802–1918
(Ism.: Pogány György)

749

 

Rezümé

 

 

Teljes cikk

Kései méltatás

UNGVÁRY Rudolf – ORBÁN Éva: Osztályozás és információkeresés.
Kommentált szöveggyűjtemény (Ism.: Horváth Tibor)

755

 

Rezümé

 
 

Teljes cikk

Legyél te is … avagy mi fán terem az információs társadalom?

SEBESTYÉN György: Légy az információs társadalom polgára!
(Ism.: Mohor Jenő)

 

760

 

Rezümé

 
 

Teljes cikk

CD-ROM BEMUTATÓ

     

Németh László univerzuma (Ism.: Bárdos József, Hajas Magdolna)

764

 

Teljes cikk

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

300–396* 

   

Könyvtár- és információtudomány

769

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

773

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

788

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

795

 

Tájékoztatási rendszerek

811

 

Vezetés, irányítás

817

 

Felhasználók és használat

825

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

833

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

     837

 

Kapcsolódó területek

840

 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek