Ötven éve hunyt el a soproni ex libris élet kiemelkedő alakja, Csatkai Endre

Kategória: 2020/ 5

Csatkai Endre (1896–1970) Kossuth-díjas művészettörténész, zenetörténész, múzeumigazgató, helytörténeti szakíró 1896. augusztus 13-án született Darufalván, egy Sopron vármegyei horvát faluban. Elemi iskoláit és az első gimnáziumot itt végezte, ezután került a soproni líceumba. Kedvenc időtöltése a színházlátogatás és a zenélés volt. Tagja lett a líceumi Magyar Társaságnak és az Ének- és Zenekörnek, cimbalmon játszott. (tovább…)

Címkék: , , ,

Centenáriumi ex libris kiállítás Simontornyán

Kategória: 2019/12

Elhangzott 2019. október 24-én a Simontornyai Vármúzeumban
Kékesi László kiállításmegnyitóján.
A tárlat 2020. február 28-ig megtekinthető.

Tisztelt Megjelentek, kedves Grafikabarátok!

Szeretettel köszöntök mindenkit e jeles alkalmon, Kékesi László (1919–1993) centenáriumi kiállításán. A festő- és grafikusművész 1919. szeptember 17-én született Szarvason, idén töltötte volna be 100. életévét. A sokoldalú művésznek elsősorban kisgrafikai munkásságát szemlélhetjük a jelen tárlaton, a család és a Simontornyai Vármúzeum vezetője, Máté Imréné Klári jóvoltából. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

Nemzetközi ex libris kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kőbányai részlegében és a Kőrösi Galériában

Kategória: 2019/11

Idén, 2019-ben ünnepeljük a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület (KBK) fennállásának 60. évfordulóját. Ez alkalomból az egyesület „KBK 60” címen nemzetközi pályázatot írt ki, mely megjelent a Kisgrafika folyóirat 2018/2. számában, az alábbi szövegezéssel: (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

„Egy-egy könyvtár nem csupán könyvek halmaza…”

Kategória: 2019/ 7

Egyházi könyvtárosok konferenciája Esztergomban

Az idén negyedszázados Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 2019. június 24-e és 26-a között tartotta éves, gazdag kulturális programmal színesített konferenciáját és közgyűlését.

Az 1994-ben alakult és jelenleg 62 tagot számláló ökumenikus szervezet évente más-más településen tartja többnapos összejövetelét, mely közgyűlést, tudományos konferenciát, szakmai délelőttöt foglal magába, de ezek mellett a jelenlévők megismerkedhetnek a vendéglátó település és környéke egyházi és kultúrtörténeti nevezetességeivel is. Az EKE életében fontos szerepe van a lelki programnak is, mely ökumenikus ima keretében valósul meg, többnyire művészeti produkcióval társítva. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

Egy lelkész-könyvtáros halálára

Kategória: 2019/ 4

In memoriam Imolay dr. Lenkey István (1941–2019)

Imolay dr. Lenkey István teológus, könyvtáros, magyar–történelem szakos tanár, könyv- és kiadványszerkesztő, művészeti szakíró, helytörténész, műgyűjtő 2019. május 1-jén elhunyt. Az országban sokfelé gyászolják őt, de mindenekelőtt Mohácson, Putnokon és Debrecenben. Hatalmas életpályát futott be, munkássága széleskörű művelődéstörténeti tudásról tesz tanúbizonyságot, melyet lehetetlen egyetlen cikkben visszaidézni. Ráemlékezve mégis tekintsünk be ebbe az életműbe, mozaikszerűen! (tovább…)

Címkék: , , , , ,

Nemzetközi tudományos ex libris konferencia Krakkóban (2017)

Kategória: 2017/12

Nagy örömömre szolgált, hogy 2017. november 15-én az Országos Széchényi Könyvtár képviseletében előadóként részt vehettem a lengyelországi „Ex libris: mark of ownership – piece of art” (Ex libris: tulajdonjegy – műalkotás) című, az ex libris tulajdonosjelölő voltát és művészi szempontú megközelítését egyaránt taglaló tudományos konferencián Krakkóban. A szervező a krakkói Pedagógiai Egyetem volt, mely a helyszínt is adta. (tovább…)

Címkék: ,

Jegyes könyvek, jeles olvasók

Kategória: 2017/ 2

2017. január 19-én, a magyar kultúra napja alkalmából ex libris kiállítás nyílt a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban Jegyes könyvek, jeles olvasók címmel. A tárlatot Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa mutatta be az érdeklődőknek. A megnyitó ünnepségen elhangzott beszédet idézzük:

„Szeretettel köszöntök mindenkit a magyar kultúra napja alkalmából rendezett kiállításon. Művelődéstörténészként különösen nagy élmény számomra, hogy egy komplex, kultúrtörténetileg több szempontból is elemzésre érdemes műfaj, az ex libris állhat figyelmünk középpontjában, melynek több éve kutatója vagyok az Országos Széchényi Könyvtárban. (tovább…)

Címkék:

Ex libris és képkultúra

Kategória: 2016/ 3

Kultúrtörténeti album kisgrafika-kedvelőknek
Tavaly nyárelőn jelent meg Vasné Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtára munkatársának, a nemzeti könyvtár 34 ezres ex libris gyűjteménye kezelőjének A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban című könyve, amely doktori disszertációja alapján íródott (és amelyet a 3K 2015/6. számában ismertettem). (tovább…)

Címkék:

Moszkvai hungarika ex librisek1

Kategória: 2015/ 6

Köszöntöm mindnyájukat, akik eljöttek A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban című könyv bemutatójára. Külön köszöntöm Vasné Tóth Kornéliát, a kötet szerzőjét és Ürmös Péter művésztanárt, a Kisgrafika Barátok Körének elnökét. Én Kégli Ferenc vagyok a 2000 óta megjelenő Nemzeti téka című könyvsorozat társszerkesztője. (tovább…)

Címkék:

A magyar ex libris 100 éve

Kategória: 2014/ 5

Gyűjtemények kiállítása*

Tisztelt Vendégek! Kedves Grafikabarátok!

Szeretettel köszöntök mindenkit e jeles alkalomból, amely a magyar ex libris száz évét ünnepli. Tavaly már rendeztünk egy centenáriumi kiállítást a kőbányai Artotékában, amely célzottan ugyancsak az 1913-2013 közti időszak kisgrafikai anyagát tekintette át, főként a grafikusok szemszögéből. Az Ürmös Péter által megnyitott, és idén Pápán megismételt kiállítás több mint száz grafikustól vonultatott fel kisgrafikákat. (tovább…)

Címkék:

A magyar ex libris-szakirodalom óriása, Galambos Ferenc

Kategória: 2013/12

1988. szeptember 13-án, 25 éve hunyt el Galambos Ferenc (1910-1988, eredeti nevén Gruber Ferenc) jogtanácsos, irodalomtörténész, bibliográfus, a Kisgrafika Barátok Köre (KBK) egyik alapító tagja, a Kisgrafika Értesítő (majd annak jogutódja, a Kisgrafika) szerkesztője, a magyar ex libris-szakirodalom óriása. A Könyvtáros folyóirat két állandó rovatának – “Könyvtárosok és bibliográfusok”, “A Könyvtáros galériája” – egyik leggyakoribb munkatársa volt. (tovább…)

Címkék: ,

Magyar írók kisgrafikákon, ex libriseken – írók, költők ex librisei

Kategória: 2013/ 9

A fenti dichotómiát kifejező címmel rendezett kiállítást a székesfehérvári Vörösmarty Teremben az ünnepi könyvhét országos megnyitójának előestéjén a Vörösmarty Társaság és a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság e sorok írójának gyűjteményéből. A mintegy ötven hazai és külföldi képzőművész lapjaiból válogatott tárlaton több mint kétszáz grafikát láthattak az érdeklődők, mégpedig az ábrázolt írók születésének időrendjében: Ligeti Miklós városligeti Anonymus szobrának (Vén Zoltán rézkarca), Janus Pannonius apokrif portréjának (Perei Zoltán fametszete) ábrázolásától a kortárs írók – Juhász Ferenc (Diskay Lenke fametszete), Szakolczay Lajos (König Róbert linómetszete, Muzsnay Ákos rézkarca) és mások ex libriséig. (tovább…)

Címkék:

A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály*

Kategória: 2012/ 8

Kedves Hallgatóság! Tisztelt Megjelentek!

Szeretettel köszöntök mindenkit az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtára kiállításmegnyitóján. Tárlatunk aktualitását az adja, hogy Csiby Mihály grafikusművész e hónapban, 2012. április 9-én tölti be 90. életévét. Csiby Mihály az ex libriseiből, alkalmi és szabad grafikáiból 2010 folyamán nagyobb adományban részesítette a Plakát- és Kisnyomtatványtárat. E gyűjteményegység képezi kiállításunk alapját. Különösen örömünkre szolgálhat, hogy magát a művészt is körünkben üdvözölhetjük.
Csiby Mihály életútját, azt a 90 évet, amelynek nagy része komoly munkával telt, nehéz lenne ezen ünnepség keretében részletekbe menően ismertetni. Egy rövid bemutatásra mégis vállalkoznék, visszaidézve az életpálya bizonyos meghatározó eseményeit, főbb pontjait. (tovább…)

Címkék: ,

Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában

Kategória: 2011/ 8

Az ex libris műfaja egyik sajátos területét képezi a grafika világának, és eredeti funkciójában szoros a kapcsolódása a könyvvel, a könyvgyűjtő, olvasni szerető, bibliofil emberrel. Varjú Elemér (1873-1944) művelődéstörténész már 1895-ben, a Magyar Könyvszemle hasábjain hangsúlyozta az ex librisek, az ex libris-gyűjtés művelődéstörténeti jelentőségét1, a könyvjegyek possessorszemléletű, tulajdonoskategóriákat előtérbe helyező vizsgálatának fontosságát. Az 1903-as első magyar ex libris-kiállítás kapcsán pedig leszögezi:

“Az ex libris, magyarúl könyvtárjegy épen azokhoz az apró emlékekhez tartozik, a melyeket mi magyarok mint nem eléggé tudományos valamit eddig csak mellőzésünkre tartottunk érdemesnek. Bizonyosan sokan vannak közöttünk, a kik nem ismerik, még többen, a kik, ha tudják micsoda, nem sejtik, mi haszna s czélja van ez apró papirlapocskák gyűjtésének, fel nem foghatják, hogy foglalkozhatik velük valaki komolyan s különösen azt nem, miért rendeznek még kiállítást is belőlük.”2

Ezekre a kérdésekre adok választ a következőkben. (tovább…)

Címkék:

Címkék