Tisztelt Olvasó!

Kategória: 2017/ 2

Az új esztendő a megújulás lehetőségeit és az új feladatok, kihívások sorát hozta a 3K számára is. Nyugdíjba vonult Mezey László Miklós, aki tíz éven keresztül szerkesztette a lapot, s akinek a közreműködésére, útmutatására a szerkesztőbizottság tagjaként a továbbiakban is számítunk. Munkássága előtt tiszteleg e számunkban Fehér Miklós személyes írása. A sok változásban persze van állandóság is. (tovább…)

Tartalom

Kategória: 2017/ 2

Szerkesztői előszó

Könyvtárpolitika
Csobán László – Szeifer Csaba – Szöllősi Gréta: Helyzetkép a Baranya megyei KSZR-ről

Műhelykérdések
Dancs Szabolcs: Hogyan fogunk katalogizálni a jövőben? – FRBR-alapú bibliográfiai feldolgozás a gyakorlatban
Knapp Éva: Báthory István lengyel király könyvajándéka az ELTE Egyetemi Könyvtárban
Vass Marianna: Inkább megérteni, mint ítélkezni – iskolai élő könyvtár Komlón

Extra Hungariam
Eva Katrušáková ‒ Béres Judit: Minden cseh olvas a gyermekeknek
Németh Márton: Online oktatási tartalomszolgáltatási projekt Nagy Britanniában:
A BBC, az oktatási és a kulturális, közgyűjteményi szféra közös platformon

Évfordulók
Pajor Zsófia: Csorba Győző emlékére

Konferenciák, kiállítások
Arany Zsuzsanna – Bálint Dániel – Farkas Csenge – Kállai Anita – Nagy Andor
– Németh Márton – Tóth Viktória: A 25. jubileumi BOBCATSSS konferencia az ezer tó országában

Vasné dr. Tóth Kornélia: Jegyes könyvek, jeles olvasók

Köszöntő
Fehér Miklós: Köszöntő gondolatok Mezey László Miklós főszerkesztő nyugdíjazása kapcsán

Könyv
Bényei Miklós: Néhány észrevétel Agárdi Péter „Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847-2014” című monográfiájáról
Béres Judit: Olvasás és egészség – Gondolatok Josie Billington könyve kapcsán

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/ 2

„Egy Abafáji Gyulay Pál kezétől származó könyvbejegyzés szerint Báthory István megajándékozta őt Cristoforo Clavio (1538–1612) jezsuita matematikus és csillagász 1581-ben Rómában megjelent Gnomonices libri octo (Roma, F. Zanetti, 1581) című munkájával. Claviónak, a vatikáni csillagvizsgáló megalapítójának, akit kortársai a 16. század Euklidészének neveztek, több magyar tanítványa volt, s e munkája mecénásának Báthory Istvánt nyerte meg. A mű az árnyékvető pálcáról, az egyik legősibb és legegyszerűbb csillagászati mérőműszerről szól, amelyet bizonyos mértékben napóraként is lehet használni. A kötet Báthorynak szóló dedikációjában a szerző egyaránt dicséri mecénásának műveltségét, a jezsuita rend iránti liberalitas-át, valamint katolikus hitét és állhatatosságát.” (Knapp Éva) (tovább…)

Helyzetkép a Baranya megyei KSZR-ről

Kategória: 2017/ 2

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Szolgáltatásfejlesztési időszakának (2014–2018) félidejéhez érkezve érdemes áttekinteni, hogy miként változott a könyvtári szolgáltatóhelyek ellátása és a könyvtárbuszos szolgáltatás a kezdetek óta Baranya megyében.

Az aprófalvas megyében 301 település található. 2013-ban – a fejlesztési terv készítésekor – 279 település tartozott a Csorba Győző Könyvtár által ellátott települések közé, 2014-ben 282 település, 2015-től pedig 283. A fejlesztési terv kezdete óta nincs ellátatlan település a megyében. (tovább…)

Címkék: ,

Hogyan fogunk katalogizálni a jövőben? – FRBR-alapú bibliográfiai feldolgozás a gyakorlatban

Kategória: 2017/ 2

Közel 30 éve merült fel a könyvtárosok legjelentősebb nemzetközi szakmai szervezete, az IFLA berkeiben az ötlet, hogy a bibliográfiai rekordok funkcióit egy részletes tanulmányban foglalják össze. A dokumentum kidolgozását mindenekelőtt a változó műszaki és gazdasági környezet, illetve – jelentős részben – a közös katalogizálás gyakorlatának elterjedése indokolta. (tovább…)

Címkék: ,

Báthory István lengyel király könyvajándéka az ELTE Egyetemi Könyvtárban

Kategória: 2017/ 2

A kora újkori Európa humanista műveltségű uralkodói gyakran ajándékoztak értékes, egyedivé tett nyomtatványokat. Az ELTE Egyetemi Könyvtár törzsgyűjteménye több királyi ajándékkönyv őrzőhelyévé vált – elsősorban a 18. század utolsó negyedét követően, amikor államosították jogelődjét, a nagyszombati jezsuita egyetem könyvtárát, és hosszú időre a feloszlatott szerzetesrendi könyvtárak országos gyűjtőközpontjává minősítették. (tovább…)

Címkék: ,

Inkább megérteni, mint ítélkezni – iskolai élő könyvtár Komlón

Kategória: 2017/ 2

2016. december 7-én iskolánk, a komlói Nagy László Gimnázium és a Pécsi Tudományegyetem KPVK Könyvtár Tanszékének közös szervezésében valósult meg egy közel 5 órás érzékenyítő program, Élő Könyvtár címmel. A rendezvény keretében diákjaink olyan társadalmi csoportok, kultúrák képviselőivel folytathattak személyes hangvételű, kiscsoportos beszélgetéseket, akik felé gyakorta előítéletekkel fordulunk, sztereotípiákban, sok téves információval tűzdelve gondolkodunk róluk.  Írásunkban a program pozitív tapasztalatairól, az olvasóként részt vevő diákok élményeiről számolunk be. (tovább…)

Címkék: ,

Minden cseh olvas a gyermekeknek

Kategória: 2017/ 2

Az információs társadalom korában, amikor a hagyományos könyvolvasás tekintetében sokan a vészharangokat kongatják, azt gondolhatnánk, hogy a korábbiaktól eltérő hangsúlyokkal vetődik föl a legifjabb generációk olvasóvá nevelésének kérdése (lásd pl. online olvasás, elektronikus tartalomfogyasztás, számítógépes és online játékok eluralkodása). Ez csak részben igaz. (tovább…)

Címkék: , ,

Online oktatási tartalomszolgáltatási projekt Nagy Britanniában: A BBC, az oktatási és a kulturális, közgyűjteményi szféra közös platformon

Kategória: 2017/ 2

Magyarországon is egyre többet hallunk arról, hogy milyen előnyei lehetnek annak, ha a kulturális közgyűjtemények nyílt formában teszik közzé adataikat. Ezúttal egy brit projektről szeretnénk beszámolni, mely látványosan utal a széleskörű együttműködésben rejlő adat és tartalomszolgáltatási lehetőségekre, azok társadalmi és üzleti hasznával együtt. (tovább…)

Címkék: , ,

Csorba Győző emlékére

Kategória: 2017/ 2

2016-ban Csorba Győző születésének 100. évfordulóját ünnepeltük. Könyvtárunk névadója olyan pécsi költő, aki Pécsett született és egész életében a városért munkálkodott, csak rövid időre hagyva el azt. Pécs volt számára a város, ahogyan írta a Séta és meditáció című versében: „Nekem: A VÁROS mindörökre”. (tovább…)

Címkék: ,

A 25. jubileumi BOBCATSSS konferencia az ezer tó országában

Kategória: 2017/ 2

2017 januárjában 25. alkalommal került megrendezésre a BOBCATSSS, a könyvtárosok, könyvtáros hallgatók és információs szakemberek éves nemzetközi konferenciája. Az idei helyszín a konferenciasorozat egyik alapítója, Tampere volt. A helyszín megválasztása jól illeszkedett a „Finnország 100” című jubileumi eseménysorozatba, amelynek keretében Finnország az 1917. december 6-án kikiáltott független államiságát ünnepli. (tovább…)

Címkék:

Jegyes könyvek, jeles olvasók

Kategória: 2017/ 2

2017. január 19-én, a magyar kultúra napja alkalmából ex libris kiállítás nyílt a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban Jegyes könyvek, jeles olvasók címmel. A tárlatot Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa mutatta be az érdeklődőknek. A megnyitó ünnepségen elhangzott beszédet idézzük:

„Szeretettel köszöntök mindenkit a magyar kultúra napja alkalmából rendezett kiállításon. Művelődéstörténészként különösen nagy élmény számomra, hogy egy komplex, kultúrtörténetileg több szempontból is elemzésre érdemes műfaj, az ex libris állhat figyelmünk középpontjában, melynek több éve kutatója vagyok az Országos Széchényi Könyvtárban. (tovább…)

Címkék:

Köszöntő gondolatok Mezey László Miklós főszerkesztő nyugdíjazása kapcsán

Kategória: 2017/ 2

A képen balról jobbra:
Vajda Kornél, Bartos Éva, Mezey László, Sz. Nagy Lajos, Győri Erzsébet.
Korpás István, a 3K egykori műszaki szerkesztője gyűjteményéből.
Készült 2005. szeptember 26-án. (tovább…)

Címkék:

Néhány észrevétel Agárdi Péter „Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847-2014” című monográfiájáról

Kategória: 2017/ 2

Feltétlenül első helyen kell megemlíteni azt a szellemi bátorságot, ami ezt a könyvet maradéktalanul jellemzi. Hiszen egy olyan időszakban, amikor a hazai szellemi-kulturális életben egyre inkább a konzervatív-keresztény nemzeti kultúrafelfogás dominál, ráadásul erős kormányzati támogatással, három másfajta (a liberális, a radikális népi-nemzeti és a szocialista) nézőpontot egyenrangúként, sőt sok szempontból magasabb rendűként értelmezni, elemezni nemcsak nehéz feladat, hanem – ismétlem – kifejezetten bátorságra valló tett. (tovább…)

Címkék: ,

Olvasás és egészség – Gondolatok Josie Billington könyve kapcsán

Kategória: 2017/ 2

A rangos Oxford University Press Philip Davis szerkesztésében adja közre The Literary Agenda Series sorozatát, amely az olvasó élményvilágával, az olvasás és a szépirodalom társadalmi értékével, mindennapi életünkben betöltött meghatározó szerepével, fejlesztő és egészségmegőrző funkciójával foglalkozik. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék