Tartalom

Kategória: 2013/ 9

Könyvtárpolitika
Sennyey Pongrácz: A könyvtár változásainak négy trendje
Koltay Tibor: Jóslatok a könyv és az olvasás jövőjéről

Műhelykérdések
Polák István: Könyvárak és könyvtárak
Tóth Andrea: Hagyomány, értékőrzés és modernizáció. Interjú Zahuczky Lászlóval és Horváth Péterrel

Extra Hungariam
Benák Katalin: Külhoni könyvtáraink Rómában
Németh Márton: A Digital Library Learning nemzetközi mesterképzésről – hallgatói szemmel

Kiállítás
Arató Antal: Magyar írók kisgrafikákon, ex libriseken – írók, költők ex librisei

Perszonália
Szabó Judit: Mezei György (1927-2013)
Vajda Kornél: Fogarassy Miklós (1939-2013)
Várfalvi Erzsébet: Pallagi Mária (1967-2013)

Könyv
Barátné Hajdu Ágnes: Trendek, jelenségek – pillanatkép és analízis kettőssége

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2013/ 9

„Megváltozott a könyvtár szellemi környezete. A könyvtár mint intézmény egész története során az információhiány közegében működött, vagyis az információhiány centrumában állva teljesítette hivatását. Az utóbbi tíz évben ez a környezet éppenséggel információs bőséggé változott. Ez sarkalatos fontosságú változás, mert ahelyett, hogy a könyvtárak elszigetelt információs központok lennének, most információs csomópontok lettek a hálózatban. Évszázadokon keresztül információs monopóliumot élveztek (…). De most a világhálón keresztül korlátlan mennyiségű forráshoz fér hozzá az olvasó, gyakran könnyebben és gyorsabban, mintha elmenne a helyi könyvtárba.” (Sennyey Pongrácz)

„Az írástudás tehát az írott anyagokból nyert információ hasznosításának képessége. Az olvasás és írás alapkészségein kívül a megértés és a sikeres tevékenység általános képességét is értjük rajta, sőt, magába foglalhatja a társadalmi boldoguláshoz szükséges információk megszerzéséhez kapcsolódó készségeket. Jelentheti a betűkombinációk reprodukálásának képességét, de kiterjedhet a logikus gondolkodásra, a magasrendű logikai készségekre, az érvelésre és az okfejtésre.” (Koltay Tibor)

„Az elmúlt 15 év során a számítható átlagárak és órabérek változásai egymáshoz képest nem mutatnak eltérést, szinte összhangban emelkedtek. Tehát két és fél órát kell egy átlagos könyv áráért dolgozni. A szélső érték itt a 2001. év, amikor négy óra munka kellett egy akkori átlagos könyvtárhoz.” (Polák István)

A könyvtár változásainak négy trendje*

Kategória: 2013/ 9

2011-ben a texasi Saint Edward’s Egyetem** megkezdte a könyvtára felújítását, és 2013 augusztusában fejeződtek be a munkálatok, ekkor indulhatott újra a könyvtár működése. Az elmúlt egy évben a könyvtár kiköltözött az épületéből, ez lehetőséget adott arra, hogy több újítást is kipróbáljunk. Az átmeneti időben a nyomtatott gyűjtemény raktárba került, így nem lehetett hozzáférni. A könyvtárosok pedig egy irodaépületbe kerültek, ahol egy folyosóból kialakított 15 irodaszobában kaptak elhelyezést, onnét látták el a szolgáltatásokat – referensz-ügyelet, közkönyvtári kölcsönzés, oktatás stb. A változások, amelyeket ez az átmeneti állapot követelt, könynyebbnek bizonyultak, mint vártuk, ugyanakkor tanulságai is bőven voltak. Úgy látom, mintha az elmúlt évben a jövőnkbe pillantottunk volna, és a sok változás közül négy trendet figyelhettünk meg. Ebben a cikkben ezeket fogom felvázolni. (tovább…)

Címkék:

Jóslatok a könyv és az olvasás jövőjéről

Kategória: 2013/ 9

A közelmúltban több figyelemreméltó írás jelent meg a könyv, valamint az írás-olvasás jövőjével kapcsolatban. Ezek között vannak olyanok is, amelyek a “jövő múltját” vizsgálják. Közös vonása ezeknek a műveknek, hogy többnyire újságcikkek és blogbejegyzések, amelyek persze az igényesebbek közül kerülnek ki. Van köztük egy nagy port felvert, a hálózaton olvasható könyv is.
A könyv halálával kapcsolatban keringő jóslatok kapcsán nem szabad megfeledkeznünk arról, sokszor megtapasztaltuk már: az új médiumok inkább kiegészítik, mintsem szükségtelenné tennék a meglévőket. Közismert, hogy a kézírás a nyomtatás elterjedésével sem halt el. A rádió megtalálta szerepét a televízió mellett, a telefon és az e-mail egymás mellett él, némileg eltérő funkcióban.1 Leah Price idéz egy ide kívánkozó példát. 1927-ben egy könyvtáros megfigyelése szerint “a könyvek pesszimista védelmezői szembeállítják a mozivászon henye és passzív szemlélését, vagy a rádióhallgatást az olvasás aktív folyamatával, ezen kívül a könyv halálát jósolják”. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvárak és könyvtárak

Kategória: 2013/ 9

Ahogyan a választott cím sugallja, ez a cikk – legalábbis a szerző szándéka szerint – folytatása szeretne lenni a lap idei 3. számában megjelentnek (Az olvasás ára, 51-54. p.). Ugyanúgy mint abban, az elmúlt fél évszázad folyamatait, változásait próbálom tetten érni, azonban most a nagy vidéki közművelődési könyvtárak (“lánykori nevükön”: megyei könyvtárak) beszerzési, állománygyarapítási tevékenységét, lehetőségeit hasonlítva össze a könyvek árának változásával. Ez azonban sokkal nehezebb és komplexebb feladat, sokkal magasabban van a képzeletbeli léc, ezért távolabbról kell kezdenem. Rossz hasonlattal vagy párhuzammal élve, próbálom a témát úgy megközelíteni, ahogy a Google Earth ráfókuszál a kijelölt célpontra. (tovább…)

Címkék: , , , ,

Hagyomány, értékőrzés és modernizáció. Interjú Zahuczky Lászlóval és Horváth Péterrel

Kategória: 2013/ 9

2013 júliusában Egerben rendezték meg nagy sikerrel a könyvtárosok 45. vándorgyűlését, ahol ismét kitüntettek egy ifjú kollégát “Az év fiatal könyvtárosa” díjjal. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség – kuratóriumi döntés alapján – Zahuczky Lászlót, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosát részesítette ebben az elismerésben. “Az év fiatal könyvtárosa” pályázatra beérkezett pályaművek közül Horváth Péternek, a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár munkatársának igencsak aktuális témát boncolgató dolgozata pedig a Kovács Máté Alapítvány különdíját nyerte el. Az alábbi beszélgetésekből ismerhetjük meg jobban a két tehetséges fiatalembert. (tovább…)

Címkék: , ,

Külhoni könyvtáraink Rómában

Kategória: 2013/ 9

“Pensiero e azione – Gondolat és tett…”
(Mazzini)

A Balassi Intézet égisze alatt valósul meg a határon túli magyar kultúra magyarországi és az egyetemes magyar kultúra külföldi bemutatása. 17 országban 19 magyar intézet működik a magyar kultúrát népszerűsítve a nagyvilágban, segítve a külföldön vagy határon kívül létező magyar hagyományok és kultúra megismertetését Magyarországon. Az egyik legpezsgőbb kulturális életet magának tudható intézmény Rómában található. Most a Római Magyar Akadémia (RMA) és a Pápai Magyar Intézet (PMI) könyvtárával ismerkedhetünk meg.

Itália fővárosában, a Tevere partjáról szemlélve számos jelentőségteljes épülettel találkozunk. Figyelmünket most mégis az antik kor egyik kikötőjére irányítjuk, amely fölött a Via Giulia 1. számú épülete, a márvánnyal borított Falconieri-palota látható. (tovább…)

Címkék: ,

A Digital Library Learning nemzetközi mesterképzésről – hallgatói szemmel

Kategória: 2013/ 9

E rövid cikkben vázlatos áttekintést adok a Digital Library Learning (DILL) nemzetközi mesterképzésben való részvételem során gyűjtött élményekről, tapasztalatokról.

A képzésről általában

A Digital Library Learning program három intézmény, az Oslói Főiskola (amely azonban könyvtári területen, egyetemi szinten működik, most már PhD-program akkreditációjával is bír), a Tallinni Egyetem és a Pármai Egyetem konzorciuma által működtetett mesterképzés. A képzés keretében négy évfolyam végzett már, az ötödik 2013 nyarán, a hatodik pedig egy évvel később fejezi be tanulmányait. Jelen formájában a képzés továbbélése az Erasmus Mundus uniós forrásból érkező támogatás megszűnése miatt bizonytalanná vált. Így valószínűleg módosult formában fog létezni a jövőben, némiképp elmozdulva a távoktatási formák felé. (tovább…)

Címkék:

Magyar írók kisgrafikákon, ex libriseken – írók, költők ex librisei

Kategória: 2013/ 9

A fenti dichotómiát kifejező címmel rendezett kiállítást a székesfehérvári Vörösmarty Teremben az ünnepi könyvhét országos megnyitójának előestéjén a Vörösmarty Társaság és a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság e sorok írójának gyűjteményéből. A mintegy ötven hazai és külföldi képzőművész lapjaiból válogatott tárlaton több mint kétszáz grafikát láthattak az érdeklődők, mégpedig az ábrázolt írók születésének időrendjében: Ligeti Miklós városligeti Anonymus szobrának (Vén Zoltán rézkarca), Janus Pannonius apokrif portréjának (Perei Zoltán fametszete) ábrázolásától a kortárs írók – Juhász Ferenc (Diskay Lenke fametszete), Szakolczay Lajos (König Róbert linómetszete, Muzsnay Ákos rézkarca) és mások ex libriséig. (tovább…)

Címkék:

Mezei György (1927-2013)

Kategória: 2013/ 9

Tisztelt Gyászoló Család! Kedves Barátok, Kollégák és Ismerősök!

Szomorú alkalomra gyűltünk össze, hogy kegyelettel emlékezzünk és végső búcsút vegyünk Mezei Györgytől, akit 86 esztendős korában ért a halál. Búcsúzunk, búcsúzom a megye könyvtárait és könyvtárosait képviselő szakmai szervezet, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete nevében. Búcsúzom a könyvtárostól, a nyugalmazott könyvtárigazgatótól és az egyesületet alapító elnöktől, sokak Gyurkájától, sokunk Gyurka bácsijától.
Némán állunk a ravatalnál, s közben számtalan gondolat kavarog bennünk. Az élet hétköznapi történései közepette természetesnek vesszük, hogy emberek jönnek, mennek körülöttünk, tesszük a dolgunkat napról napra, hétről, hétre, állandó körforgásban. Azután egy napon jön a hír, hogy eltávozott közülünk valaki. Ekkor megtörik a szokott lendület, megállít és elgondolkodásra késztet a szomorúság. Búcsúzunk, de tudjuk, hogy velünk maradnak az emlékek és a történetek. “Hallgasd, emléked mit beszél, fordulj a múlt csodáihoz!” – írja a költő. Tegyük ezt most mi is! Idézzük fel Mezei György életét, alakját, mindannak tiszteletére, mit élte során véghez vitt. (tovább…)

Címkék:

Fogarassy Miklós (1939-2013)

Kategória: 2013/ 9

Mélyen tisztelt gyászoló gyülekezet!

A könyvtárosok kicsiny konfraternitása nevében szólnék Fogarassy Miklósról. A könyvtárosok nevében, hiszen Miklós könyvtáros volt egész életében. Az volt könyvtár-magyar szakos egyetemi tanulmányai előtt is, alatt is, diplomázása után is, mondhatnám, hogy egészen nyugdíjba vonulásáig, de nem mondanék igazat, hiszen könyvtáros maradt nyugdíjasként is. De ha csak ennyit mondanék róla mint könyvtárosról, végtelenül keveset, szinte semmit sem mondtam volna. Mert Fogarassy Miklós nagy könyvtáros volt. Nagy, a szónak abban az értelmében, ahogy Babits Mihály írta Arany Jánosról, hogy nagy kritikus volt. Miklós nemcsak nemzedéke, de minden korok egyik legnagyobb, legjelentősebb, legnagyobb hatású hazai könyvtárosa volt. Pedig éppen nem volt könnyű és egyszerű azzá válnia. (tovább…)

Címkék:

Pallagi Mária (1967-2013)

Kategória: 2013/ 9

“Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,
a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át
a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk,
olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép,
végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad…”

Weöres Sándor

Ismét elment egy könyvtáros. Egy olyan könyvtáros, aki szakmáját szolgálatnak tekintette, magas színvonalon művelte és végtelenül szerette. Akinek még nagyon nem kellett volna elmennie! 46 éves volt.
Huszonhat évvel ezelőtt lépett be a mezőberényi könyvtár kapuján, hogy egy életre elkötelezze magát könyvtára és városa mellett.
Munkáját a gyermekkönyvtárban kezdte. Hamar kiderült, hogy remekül ért a gyerekek nyelvén, meg van áldva pedagógiai érzékkel éppúgy, mint jó előadói készséggel és kreativitással. Nyitott és kíváncsi volt, minden ismeretet szivacsként szívott magába. (tovább…)

Címkék:

Trendek, jelenségek – pillanatkép és analízis kettőssége

Kategória: 2013/ 9

A szakirodalmi könyvkiadás ingadozó és esetleges piacára egy tudatos, az útkeresés izgalmas folyamatát is tükröző, a tehetséggondozás fontosságát érzékeltető és sikerének jegyeit magán hordozó kötet született az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet hallgatóinak tollából, Kiszl Péter irányításával és szerkesztésében.
A nappalis és levelezős informatikus könyvtáros MA-szakos hallgatók, az egyik könyvtári menedzsment kurzusukhoz kapcsolódóan készítették a kötetben megjelent tizenöt tanulmányt. Ahogy azt a szerkesztői előszóban olvashatjuk, a kötet célja, hogy “pillanatképet fessen: hogyan látják a hallgatók a mai könyvtárosság problémáit.”. Itt kell kiemelnünk az oktató-szerkesztő szerepét és felelősségét, hogy olyan témákat adjon hallgatóinak, amelyek újszerűek, alkalmasak az érdeklődés felkeltésére, az értelmes önálló kutatómunka végzésére, majd az együttes gondolkodásra, közös munkára, sőt egy esetleges általánosításra és adaptálásra is. A szemináriumi bemutatók alapján kiválasztott előadások és szerzőik hosszú, fáradságos, de a tudományos kutatást örömét is megízlelő utat tettek meg, amikorra a személyes találkozások és megbeszélések során a tudományos munka elvárásainak megfelelő dolgozatokat sikerült megalkotniuk. (tovább…)

Címkék:

Címkék