Tartalom

Kategória: 2012/ 8

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Pegán Anita: Könyvtár és innováció. Vándorgyűlési interjú Figula Anikóval, a Széchenyi István Egyetem győri Egyetemi Könyvtár igazgatójával 3-7
Az MKE 44. Vándorgyűlésének ajánlásai 8-9

FÓRUM
Skaliczki Judit: Az új stratégia alapja egy új szakmapolitikai koncepció. A 2014-2018 közötti országos könyvtári stratégia előkészítéséhez 10-17
Mikulás Gábor: Stratégiai gondolatok a 2013-tól induló ciklusra 18-21

MŰHELYKÉRDÉSEK
Szabolcsiné Orosz Hajnalka: Két és fél év-négy változás. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár működésének legfontosabb állomásai 22-37
Nyirő Gizella: Könyvtári órák művészet- és biblioterápiás módszerekkel 38-40

ÉVFORDULÓK
Arnóth Károly – Vajda Kornél: Kovács Mátéra emlékezve 42-47

KIÁLLÍTÁS
Vasné Tóth Kornélia: A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály 48-51

PERSZONÁLIA
Tószegi Zsuzsanna: Ujvári János (1968-2012) 52-53
Mader Béla: Szentirmai László (1932-2012) 54-56

KÖNYV
Bényei Miklós: Kulturális örökség és a könyvtárak. Egri kiadvány : De libris et bibliothecis 57-59
Buda Attila: Hasonmás az elektronikus sokszorosítás korában 60-61
Mezey László Miklós: Egy “kis” téma nagyigényű földolgozása 61-64

Könyvtár és innováció

Kategória: 2012/ 8

Vándorgyűlési interjú Figula Anikóval, a Széchenyi István Egyetem győri Egyetemi Könyvtár igazgatójával

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlését 2012. július 12. és 14. között rendezték meg Győrött, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar könyvtára és a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár szervezésében. A helyszínt a Széchenyi István Egyetem biztosította.
A konferencia fő témája, illetve címe Stabilitás-innováció-inspiráció. Könyvtárak változó környezetben volt. Már akkor, amikor a Vándorgyűlés “nulladik” napján Figula Anikó igazgató asszonnyal beszélgettem, számomra egyértelművé vált, hogy a három fogalom közül az innováció lesz az, amelyik dominánsan jelenik meg ezen a Vándorgyűlésen. A két nap pedig bizonyította is számomra ezt a feltevést. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen nem is volt olyan régen, amikor még csak terv volt a Vándorgyűlés megszervezése. Anikóval innen kezdem a beszélgetést. (tovább…)

Címkék: ,

Az MKE 44. Vándorgyűlésének ajánlásai

Kategória: 2012/ 8

A Bibliográfiai Szekció ajánlása
A nemzeti kultúra megmaradásának záloga a teljes kulturális örökség digitalizálása, majd mindenki számára hozzáférhetővé tétele oly módon, hogy a hozzájuk kapcsolható adatok legyenek egy közös nemzeti névtérbe rendezve. A névtér létrehozásában, építésében kulcsszerepet kell kapniuk a feldolgozó munkatársaknak valamennyi közgyűjteményben.

A Helyismereti Szekció ajánlása
Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete szekcióülésének egyik legfőbb eredménye, hogy ismételten hangsúlyozta a közgyűjtemények együttműködésének fontosságát, és az internetes eszközök új formáinak alkalmazását a helyismereti munkában.
Az előadásokban bemutatott példák bizonyítják, a fiatal generáció érdeklődése felkelthető a könyvári, levéltári, múzeumi gyűjtemények iránt. (tovább…)

Címkék:

Az új stratégia alapja egy új szakmapolitikai koncepció

Kategória: 2012/ 8

A 2014-2018 közötti országos könyvtári stratégia előkészítéséhez

A jövő év végén lezárul a Portál program, azaz a 2008-2013 közötti könyvtárfejlesztési stratégiai ciklus. Ideje tehát elgondolkodni a következőn, a hazai könyvtárügy újabb négy esztendejét meghatározó dokumentum lehetséges részletein, koncepcióján, szerkezetén és tartalmán. A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros egyik fontos feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon a születendő szakmapolitikai koncepció, illetve stratégia kialakításához. E célból sorozatot nyitunk ezeken a hasábokon, hogy a jövőn gondolkodó könyvtárosok elmondhassák, miként vélekednek a 2013 után kezdődő újabb ciklusról, vagyis megfogalmazhassák ötleteiket, szempontjaikat, akár egész rendszerré összeálló elképzeléseiket a születendő új dokumentumról vagy annak részleteiről. Felkértünk néhány lehetséges szerzőt, mondják el, fogalmazzák meg, milyen legyen, milyen lehetne az új könyvtári stratégia, annak legalábbis a körvonala. Mellettük szívesen látunk és várunk további írásokat a jövendő stratégia szempontjairól. (MLM) (tovább…)

Címkék: ,

Stratégiai gondolatok a 2013-tól induló ciklusra

Kategória: 2012/ 8

A magyar könyvtáraknak az utóbbi években nem volt szakmai irányítása, emellett tovább folytatódott belső és külső okokra egyaránt visszavezethető súlytalanodása. E “kegyelmi állapot” lehetőséget ad arra is, hogy önszerveződési folyamatok induljanak be. Ugyan ezek térnyerését gátolják a korábbi évtizedek feudális-posztkádári jellegű irányítási mechanizmusai, illetve a monoton csökkenő pénzügyi keretek, az anakronisztikus jogi szabályozás és a máig ható személyi kontraszelekció – amelyek együttes eredménye a könyvtárimázs romlása -, a terep paradox módon e figyelemhiány által mégis ad lehetőséget az egyéni innovációra és szinte korlátlan terepet az együttműködésre. Sőt! Nincs elvi akadálya annak sem, hogy a fejlődés néhány lépését kihagyva a mai kurrens nyugati eredményeket építsük be a könyvtári rendszerbe, időnként pedig azokat is megelőző intézkedéseket hozzunk.

Könyvtári vízió: olyan szolgáltató rendszer, amely fizikai és virtuális célcsoportok céljainak megvalósulását segíti információs, közösségi és oktatási igényeinek szolgálatával, a gazdaság, a társadalom és a kultúra szereplőivel együttműködve. (tovább…)

Címkék:

Két és fél év – négy változás. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár működésének legfontosabb állomásai

Kategória: 2012/ 8

“Az élet – néha így érzed – csaknem elviselhetetlen. Sorsforduló és korforduló pillanatában élsz, mikor minden reng és változik, a hagyományok, az erkölcsi törvények, az ismert életformák. Mintha már nem is házakban laknál, hanem az élet őserdejében, ahol állandóan zeng és dúl a vihar. S a változásban reménykedel. Bízol abban, hogy egyszer hamuvá ég a szívekben minden indulat, a pernye és a keserű füst, mely a szívekben terjeng, eloszlik. Megint napfény hull az emberi tájra. A tenger kék lesz és a fák gyümölcse illatos. A változás elhozza a békét…”

(Márai Sándor: Füves könyv – A változásról és a reménységről)

Bevezető gondolatok

Az a változás-sorozat, amelyet jelen visszatekintő írásomban megpróbálok röviden bemutatni, többszörösen átalakította a nagy múltú és nagy hagyományú két könyvtár: a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár1 működését. Az intézmények hatályos törvényben meghatározott közkönyvtári feladatai új és ismeretlen pályákra kerültek, mind a személyi, mind a dologi feltételek tekintetében. Ennek megfelelően leginkább talán egy rendező pályaudvar működéséhez lehet hasonlítani a ránk testált és elvégzett munkát, mert a bemutatott időszakban négy alkalommal is új pályára kellett helyezni az előrehaladás útvonalát. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtári órák művészet- és biblioterápiás módszerekkel

Kategória: 2012/ 8

Ha visszaemlékezünk gyerekkorunk könyvtári világára, kicsit más képet látunk, mint amilyet a XXI. század diákjai élnek meg nap mint nap. Legtöbben, még az olvasni szeretők is csak villámlátogatást tettünk, gyorsan kiválasztottuk a keresett könyvet, majd a kölcsönzés procedúráján átesve, kimenekültünk a roskadásig telezsúfolt, levegőtlen, gyakran gyéren megvilágított helyiségből, ahol a könyvtáros néni sem erőltette a maradásunkat. Aztán vagy az új könyvtáros személyisége, vagy a könyvtár áthelyezése egy tágasabb, barátságosabb térbe, vagy az igényeinkhez igazított szolgáltatás szépen lassan vagy éppen villámcsapásként bevonzott minket a könyvtárba, és ami a legfontosabb, ott is tartott, sokunkat egy egész életre.
Nekem a könyvtár, az olvasás és írás iránti nagy szerelmet gimnáziumi könyvtárosunk hozta meg. Kamaszként őt egy különleges tanárnak láttam, aki az átlagnál sokkal műveltebb, olvasottabb, érdeklődőbb. Mindig kedvesen fogadott mindenkit, néhány jó szava és ami még ennél is fontosabb, néhány kérdése is volt mindenkihez. Így aztán hamar megismert minket, pontosan tudta, kinek milyen olvasmányt ajánljon, kit hívjon meg a szavaló- vagy a színjátszó körébe. Engem nem zaklatott ilyesmivel, tudta, én csendes típus vagyok, mindenem az olvasás, és szeretek írni, csak úgy magamnak. Ezért aztán formálgatott, alakított a könyvek által, hagyta, éljem át az olvasottakat, és amit megélek, megérzek, azt írjam meg. Sosem akart beleolvasni, csak figyelte, hogyan válok magabiztos, céltudatos felnőtté. (tovább…)

Címkék: ,

Kovács Mátéra emlékezve

Kategória: 2012/ 8

1971-ben végeztem az ELTE könyvtár-magyar szakán, tehát az utolsó Kovács Máté tanítványok közé tartozom. Azok közé, akik a kezdetektől, vagyis a felvételitől az államvizsgáig az ő “főnöksége”, tanszékvezetése alatt tanultak, éltek, diákoskodtak. Magam ugyan nem felvételiztem, ám szinte minden csoporttársamtól tudom, hogy a felvételi Kovács Máténál egészen más volt, mint minden egyéb szakon (akkoriban mi mindannyian legalább kétszakosak voltunk, tehát volt összehasonlítási alapunk). Aki könyvtár szakra jelentkezett, annak magyar-történelem tárgyú ismereteiről kellett számot adnia (vajon miként adhatott volna számot könyvtári ismereteiről?), szóval a felvételi tulajdonképpen valami általános műveltségi vizsga volt. És éppen ez volt a csodálatos a Kovács Máté vezényelte felvételiken. Nem volt konkrét ismeretanyag, amit kérdezhetett, megkövetelhetett volna. E helyett valóban beszélgetés volt a felvételi, beszélgetés – csak úgy általában – mindenről a világban. Irodalomról, olvasmányokról, zenéről, történelemről, filozófiáról, a mindennapokról, arról, hogy ki kit tekint modern, “menő” szerzőnek, milyen folyóiratokat forgat, hogyan vélekedik erről-arról az épp aktuális vitatémáról stb. Csoporttársaim legtöbbje egyenesen elképedt. Ez nem felvételi! – mondták. Senki se tudta, jót mondott-e vagy rosszat. Később mindenki, vagy majdnem mindenki rájött, csak ez az igazi felvételi. Másutt ilyen nem volt. (tovább…)

Címkék:

Kovács Mátéra emlékezve

Kategória: 2012/ 8

“Mint az égő fáklya, / mely setétben lángol, / S magát megemésztve / Másoknak világol” – ez a versidézet, amely a nagyenyedi Bethlen Kollégium falán olvasható, lehetne minden igaz pedagógus és szeretett professzorunk életművének is a mottója.
Egész élete és pályája arra lehet példa, milyen magasra juthat el egy elsőgenerációs értelmiségi, ha tehetsége kitartással, céltudatossággal párosul. És családja, nevelői segítik képességei kibontakozását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő közösség!
Megtiszteltetés számomra, hogy hálás tanítványai nevében én emlékezhetem szeretett tanítónkra, nevelőnkre szülővárosában, emléktáblája előtt. Köszönöm mindazoknak, akik számomra megadták ezt a lehetőséget.
A 105 éve Hajdúszoboszlón, egy ötgyermekes parasztcsalád legidősebbjeként született gyermek végezte az elemi, majd a polgári iskolát – és középiskola nem lévén a mezővárosban – Debrecenbe kellett mennie tanulmányai folytatására. S ez a kényszerűség később javára vált, mert ott folytathatta egyetemi tanulmányait is, és Hankiss János professzor, a francia tanszék vezetője – mint később Kovács Máté is – menedzselte tanítványát, ajánlásával két év ösztöndíjat biztosított számára a Sorbonne-on… (tovább…)

Címkék:

A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály*

Kategória: 2012/ 8

Kedves Hallgatóság! Tisztelt Megjelentek!

Szeretettel köszöntök mindenkit az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtára kiállításmegnyitóján. Tárlatunk aktualitását az adja, hogy Csiby Mihály grafikusművész e hónapban, 2012. április 9-én tölti be 90. életévét. Csiby Mihály az ex libriseiből, alkalmi és szabad grafikáiból 2010 folyamán nagyobb adományban részesítette a Plakát- és Kisnyomtatványtárat. E gyűjteményegység képezi kiállításunk alapját. Különösen örömünkre szolgálhat, hogy magát a művészt is körünkben üdvözölhetjük.
Csiby Mihály életútját, azt a 90 évet, amelynek nagy része komoly munkával telt, nehéz lenne ezen ünnepség keretében részletekbe menően ismertetni. Egy rövid bemutatásra mégis vállalkoznék, visszaidézve az életpálya bizonyos meghatározó eseményeit, főbb pontjait. (tovább…)

Címkék: ,

Ujvári János (1968-2012)

Kategória: 2012/ 8

Búcsúzni mindig fájdalmas, de különösen fájó, ha egy élete virágában lévő, fiatal embertől kell örökre búcsút vennünk – mint tettük ezt a borongós, szeles április 16-án, az újpesti temetőben.
Ujvári János rövidre szabott életének 44 évéből 22 évet töltött egyazon munkahelyen. A katonai szolgálat teljesítése után, érettségivel lépett be, és több felsőfokú végzettség birtokában, könyvtárvezetőként távozott a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalából. Sikeres pályafutása személyes adottságainak volt köszönhető, amelyeket nagyszerűen ki tudott bontakoztatni az innovatív, bátorító, inspiráló munkahelyi környezetben.
A hivatal könyvtárát 1949-ben alapították két jogelődje, a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, valamint a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság könyvtárainak összevonásával. Kezdetben a könyvtár állománya a nagyközönség számára nem volt elérhető, 1994 óta viszont már nyilvános könyvtárként áll az érdeklődők rendelkezésére. Ujvári János kezdeményezésére a könyvtár 2011 májusában fölvette egykori segédhivatali főigazgatójának, a Szabadalmi Közlöny első felelős szerkesztőjének, Frecskay Jánosnak a nevét. (tovább…)

Címkék:

Szentirmai László (1932-2012)

Kategória: 2012/ 8

Nekrológot, emlékező és egyben búcsúztató sorokat mindig nehéz írni. Különösen nehéz akkor, ha az eltávozottal évtizedekig hol lazább, hol szorosabb, de mindennapi munkakapcsolatban volt a visszaemlékezés szerzője. Az együtt töltött évtizedek sokszínű, teljességében már szinte beláthatatlan szakmai és munkakapcsolatokon is esetenként túllépő eseménysora hatalmas mennyiségű emléket zúdít hirtelen az emlékezőre. S ha ő messze nem rendelkezik azzal a másoktól nagyon irigyelt képességgel, hogy az eseményeket konkrét időhöz (legalább évekhez) tudja kötni, s ily módon még az események sorrendiségét illetően is bizonytalan, akkor a nehezen megoldható feladat érzete mellé még a fokozott felelősség tudata is társul. Persze, az alapadatokat illetően pontosak az emlékeim. (tovább…)

Címkék:

Kulturális örökség és a könyvtárak. Egri kiadvány: De libris et bibliothecis

Kategória: 2012/ 8

Új műhelye születik a magyar könyv- és könyvtártörténet-írásnak. Remélhetőleg hamarosan múlt időben írhatjuk az igét, vagyis a kezdetnek lesz folytatása, az egri Líceum Kiadó sorozata rendszeresen megjelenik majd. A nem is annyira közvetlen (immár közel húsz esztendőre visszanyúló) előzmény az informatikus könyvtáros szak létrehívása az egri Eszterházy Károly Főiskolán, amelyet a Médiainformatika Intézet igen ambiciózus és kiváló menedzseri erényeket felmutató igazgatója, Kis-Tóth Lajos a tanintézet mindenkori (elsősorban jelenlegi) vezetőinek tevékeny támogatásával egyetemi szakká fejlesztett. Majd a magyarországi felsőoktatás ún. bolognai reformja során belső és külső munkatársaival megszervezte a Kulturális örökség tanulmányok mesterszakot is, amely a maga nemében egyedülálló kezdeményezés hazánkban. (tovább…)

Címkék:

Hasonmás az elektronikus sokszorosítás korában

Kategória: 2012/ 8

Az elmúlt negyed században Magyarországon is átértékelődtek bizonyos, az írásbeliséghez kapcsolódó, változtathatatlannak gondolt fogalmak. Míg például a hazai könyvkiadás nagy szenzációi a nyolcvanas években a nyomtatott hasonmás kiadások voltak, többek között azért is, mert nagy érdeklődést kiváltó, hiánypótló és az antikváriumi forgalomból is többnyire hiányzó munkák jelentek meg így, a bő egy évtizeddel később itthon is megjelenő, elektronikus, digitálisan rögzített, virtuális kiadványok főként könnyű tárolhatóságuk miatt éppen e gyakorlat megszűnését hozták. De azért mégsem teljesen.
Az 1992 óta könyvkiadással is foglalkozó Borda Lajos és felesége bibliofil műveket, szépirodalmat, valamint szakkönyveket jelentetett meg. Kiadványait a míves igényesség, a gondosan megválasztott szerző és tartalom, az elsőrangú tipográfiai kialakítás azonosítja. Utóbbihoz sikerült megnyerniük a legjobb, nagy szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező könyvtervezőket, nyomdákat. Igaz, kiadványsűrűség szempontjából tevékenységük nem olyan szapora, mint a többi piaci szereplőé, de nem is erre törekednek; viszont bőségesen ellensúlyozzák e látszólagos hiányt azok az egyedi jellegzetességek, amelyekkel minden általuk közreadott könyv külön-külön is rendelkezik. (tovább…)

Címkék:

Egy “kis” téma nagyigényű földolgozása

Kategória: 2012/ 8

Aki valamilyen felsőoktatási intézményben, egyetemen, főiskolán valaha kapcsolatba került a történettudománnyal, annak rendszerint az első évfolyam végére el kellett készítenie egy helyismereti tárgyú dolgozatot, olyan, viszonylag szűk témát tárgyaló értekezést, amely a lakóhelye vagy éppen az általa választott település egyik helyismereti momentumának alapos, tudományos igényű földolgozását adja. Ez afféle kutatás-módszertani előgyakorlat a későbbi, nagyobb lélegzetű évfolyamdolgozatokhoz, tudományos diákköri tanulmányokhoz, netán a diplomamunka megalkotásához. Aki tehát történelem szakon diplomát szerzett, annak gyakorlati tapasztalatai vannak a tekintetben, hogy a viszonylag szűk témáknak is olykor kimeríthetetlen mélysége van. Nos, erre mutat példát – mestermunka formájában – az ismert Csongrád megyei, szentesi történész, levéltáros Labádi Lajos, aki nem mellesleg számos monografikus, kézikönyv méretű és igényű helyismereti-helytörténeti kiadvány szerzője, szerkesztője, lektora és gazdája. Azt mutatja be nagyon is kézzelfoghatóan, sőt szemléletesen, hogy egy városi díszkút történetébe hogyan sűrűl bele egy évszázad várostörténete, hogy egy látszólag csekély kiterjedésű témának milyen mélységei, dimenziói lehetségesek, sőt arra is példát ad, hogy a “száraz” helyismereti kérdés szinte epikus lendületű bemutatásával izgalmas olvasmányt lehet nyújtani az érdeklődőknek, meg azoknak is, akik amúgy nem rajonganak a helytörténeti kutatásokért. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék