Tartalom – 2020/5

Kategória: 2020/ 5

Műhelykérdések
Ásványi Ilona: „Nyugodt munkával keresve kenyerünket”. Az egyházi könyvtárak a pandémia idején
Szépvölgyi Katalin: Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban – zöld komplexitás egy közkönyvtár életében. Az Óbudai Platán Könyvtár zöld könyvtári törekvései
Börcsök Erzsébet: Ugye mesélsz nekem?A „family storytime” adaptálásának lehetőségei

Interjú
Tószegi Zsuzsanna: „Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson”. Interjú Barátné Hajdu Ágnessel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi professzorával, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökével

Évforduló
Vasné Tóth Kornélia: Ötven éve hunyt el a soproni ex libris élet kiemelkedő alakja, Csatkai Endre

Fórum
Pallósiné Toldi Márta: Szubjektív gondolatok a hivatásbeli önbecsülésről

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2020/ 5

„A járványtól függetlenül meg kell szilárdítani a minőségi home office munka lehetőségét. Ez bizonyos munkaeszközök (mobilizálható laptopok, tabletek) biztosítását jelenti, illetve az adatbázisok, a levelezőrendszer és az informatikai hálózatok elérését otthonról.
Át kell gondolni, hogy mely könyvtári munkafolyamatok és milyen feltételekkel végezhetők el távmunkában, meg kell vizsgálni, hogy mely munkafolyamatok voltak hatékonyabbak az otthoni munkavégzésben. Ezzel kapcsolatban kiemelt feladat lesz az egyes munkafolyamatok pontos megtervezése, delegálása és kísérése, a határidők kijelölése, a távolról elvégezett munka ellenőrzése. Amikor pedig újra lehetségessé válik, még erőteljesebben kell folytatni a digitalizálást, a digitalizált tartalmakat használhatóvá (rendezett, visszakereshető) kell tenni és biztosítani kell a távoli elérést.” (Ásványi Ilona) (tovább…)

„Nyugodt munkával keresve kenyerünket”1.

Kategória: 2020/ 5

Az egyházi könyvtárak a pandémia idején

Nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek.
Rettenetes dolgok történnek…
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek,
mert… ezeknek meg kell történniük…

(Lk 21, 11a; 9a)

Háborúban hallgatnak?

Silent leges inter arma – a fegyverek közt hallgatnak a törvények, mondja Cicero a Pro Milone című beszédében2. Pápai Páriz Ferenc veretes fordításában: a hadnak idején nem folynak a törvények. A latin szállóigének az eredeti szövegtől eltérő változata is ismert: inter arma silent Musae, vagyis a fegyverek közt hallgatnak a Múzsák, illetve a háborúban hallgatnak a Múzsák. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , ,

Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban – zöld komplexitás egy közkönyvtár életében

Kategória: 2020/ 5

Az Óbudai Platán Könyvtár zöld könyvtári törekvései[1]

Az Óbudai Platán Könyvtár és fiókkönyvtára városi könyvtárként működik Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában. A III. kerület lakosságának közkönyvtári ellátását biztosítja. A könyvtár közel 70.000 dokumentummal, gyermekkönyvtári részleggel és széles rendezvénykínálattal várja látogatóit. Kulturális közösségi térként programokat kínál az itt élőknek. Rendszeresen részt vesz a III. kerületi kulturális projektekben, szoros kapcsolatot ápol a helyi kulturális, nevelési és oktatási intézményekkel, civil közösségekkel. Szolgáltatásait igénybe veszik az Óbuda és Békásmegyer vonzáskörzetében lévő települések lakói is. (tovább…)

Címkék: , , , , , ,

Ötven éve hunyt el a soproni ex libris élet kiemelkedő alakja, Csatkai Endre

Kategória: 2020/ 5

Csatkai Endre (1896–1970) Kossuth-díjas művészettörténész, zenetörténész, múzeumigazgató, helytörténeti szakíró 1896. augusztus 13-án született Darufalván, egy Sopron vármegyei horvát faluban. Elemi iskoláit és az első gimnáziumot itt végezte, ezután került a soproni líceumba. Kedvenc időtöltése a színházlátogatás és a zenélés volt. Tagja lett a líceumi Magyar Társaságnak és az Ének- és Zenekörnek, cimbalmon játszott. (tovább…)

Címkék: , , ,

Ugye mesélsz nekem?

Kategória: 2020/ 5

A „family storytime” adaptálásának lehetőségei

Anya, ugye mesélsz nekem? – hangzik esténként gyermekeink kérdése. A mesék szerepe tagadhatatlanul fontos. Kiterjesztik a képzeletet, támpontot adnak a fejlődő léleknek eligazodni az élet erdejében, miközben a gyermekek kognitív képességei fejlődnek. Azonban nem csak az otthoni környezetben való mesélés fontos, hanem a közösségi színtereken történő is. Így akár a könyvtár is lehetőséget adhat erre. A hazai könyvtárak feladatai közé 2018. január 1-től egyébként is bele tartozik a gyermek- és családbarát szolgáltatások nyújtása. (tovább…)

Címkék: , , , ,

„Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson”

Kategória: 2020/ 5

Interjú Barátné Hajdu Ágnessel,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
tanszékvezető egyetemi professzorával,
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökével

A 2020. év két kimagasló sikerrel kezdődött Barátné dr. Hajdu Ágnes számára: 2020. január 15-én a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki, majd nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült a könyvtártudomány területén folytatott több évtizedes kutatói-oktatói munkája, valamint a hazai és nemzetközi könyvtáros szakmai szervezetekben betöltött jelentős szerepe elismeréseként. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , ,

Szubjektív gondolatok a hivatásbeli önbecsülésről

Kategória: 2020/ 5

„és ne csüggedj a jók pállyáján!”
Berzsenyi Dániel: Kazinczy Ferenchez

Választott mottómat elsősorban magamnak mondom, mert manapság gyakran jutnak eszembe Vörösmarty töprengő, fájdalommal és kétségekkel teli vívódását világgá kiáltó mondatai a Gondolatok a könyvtárban című versből. Mintha minden sora a mai valóságot festené, mintha az emberiség semmit sem változna, mintha a tudomány csupán a technológia motorja lenne, mintha értelem és érzelem harmóniája, a humánum örökös vesztes maradna a gyűlölködés, a kirekesztés, a kapzsiság árnyékában, a jó és a rossz harcában. (tovább…)

Címkék: , , , ,

Címkék