Tartalom

Kategória: 2019/ 7

Szerkesztői előszó

Műhelykérdések
Istók Anna: Széllel slamben
Fejős Edina: Üzenet a palackban. Biblioterápiás beszélgetéssorozat az MTA KIK-ben

Múltunkból
Krisch András: A Soproni Evangélikus Egyházközség Könyvtárának rövid története

Konferenciák
Derda Dávid – Derzsy Márk – Gyenes Andrea – Kozma Zsófia – Pásztor Angelika – Szabó Katalin – Szabó Zoltán – Tóth János Márk: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlése
Kührner Éva: „Egy-egy könyvtár nem csupán könyvek halmaza…”. Egyházi könyvtárosok konferenciája Esztergomban

Könyv
Tószegi Zsuzsanna: A világháló polgárainak szóló kézikönyv az online szféráról
Némethi-Takács Margit: Út a MARC 21-hez

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2019/ 7

„[…] az órát érdemes egy meghökkentő videóval kezdeni. Figyelembe véve az osztályt kísérő pedagógus lelkivilágát, nyugodtan válasszunk egy szabadszájú slamvideót valamelyik ismertebb hazai slammertől.  […] Ha megvolt a felütés, tegyük félre kicsit a slam poetryt és indítsuk messzebbről a téma megközelítését. Kezdjük elsőként a kontextualitással, természetesen ezt a szót ne merjük kiejteni a fiatalok előtt, mert azonnal hiteltelenné válunk. Helyette vegyük elő a Lackfi-mémeket a Facebookról, Instagramról, dobjunk be egy-két szellemes átiratot, és tegyük fel a vitaindító kérdést nekik: Mennyire sértő az átirat?” (Istók Anna)

A biblioterápiás csoport célja a személyiségfejlesztés, s nem a közéleti, politikai témák, megvitatása. Úgy tapasztalom, a legtöbb embernek erre nincs is igénye, illetve nem erre van igénye a csoport keretein belül. Van, akit viszont égetően foglalkoztatnak, aggodalommal töltenek el bizonyos témák, és a feszültséget részben ez okozza. Másrészt természetesen az egyet nem értés: nem elvárható, hogy egy társaság tagjai politikai, közéleti kérdésekben egyetértsenek egymással, ezért egy ilyen téma megpendítése parázs vitákat, mély konfliktusokat eredményezhet, és olykor eredményezett is.” (Fejős Edina)

„A nyitóoldalán az égett biblia fotója volt látható. Ez azonnal kapott egy negatív hozzászólást, mely szerint: »Nem jó hírverés egy rongyos, ázott, penészes, égett Szentírással hírverést csinálni egy keresztyén könyvtárnak.«, továbbá: »Az evangélikus értékeinket érdemes ügyesebben ismertebbé tenni, kérjenek szakértő segítséget az Országos Egyházon belül.« Nehéz egy ilyen kommentre higgadtan válaszolni, érdemes egyet aludni rá. A kommentelő valószínűleg a cikket csak felületesen olvasta el, hiszen minden könyvtár vagy egyház büszke lehet egy olyan kötetre, amit a templomszolga élete kockáztatásával ment meg, még ha égetten is.” (Krisch András)

Szerkesztői előszó

Kategória: 2019/ 7

A generációs elméletek szigorú kategóriái leomlóban vannak, pontosabban egyre  árnyaltabb a kép: a 80-as és a 90-es években születettek, az úgynevezett Y és Z generáció tagjai talán mégsem született informatikai zsenik, a szüleik nemzedéke pedig nem pusztán digitális analfabétákból áll. Általános generációs jellemzők vannak, ám a generációk közti digitális szakadék az idő előrehaladtával egyre inkább szűkül. Az internet és az okostelefonok elterjedése, a számítógép-használat mindennapossá válása jócskán gyorsított ezen a folyamaton, de a könyvtárakban futó programozóklubok, robotikaszakkörök, adatbázis-használati és egyéb informatikai tréningek és foglalkozások is jelentősen hozzájárulnak a digitális kompetenciák kiterjesztéséhez. Ma már a társadalom szinte minden tagja használ ilyen-olyan kütyüket, és aktív részese a globális méreteket öltő közösségi hálónak, a felelős internethasználattal azonban akadnak még gondok.

Ezeket a folyamatokat és anomáliákat érdemes összefüggéseikben látni, megértésükhöz nélkülözhetetlenek az olyan összefoglaló szakmunkák, mint Szűts Zoltán Online: Az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei című monográfiája, amelyről mostani számunkba Tószegi Zsuzsa írt recenziót. Az internet és az informatikai vívmányok bizonyos mértékben valóban átalakítanak bennünket, a tinédzserek kitolódott ingerküszöbét nem lehet és nem is szabad figyelmen kívül hagyni. A könyvtárosoknak, könyvtárostanároknak, pedagógusoknak valóban nehéz dolguk van, de korántsem lehetetlen felkelteni és fenntartani a középiskolás korosztály érdeklődését, amit Istók Anna cikke is – a benne rejlő irodalom- és olvasásnépszerűsítő módszerekkel és tapasztalatokkal – kiválóan megmutat, s noha a slam poetry és az irodalmi mémek sokak számára visszatetszők lehetnek, egyáltalán nem ördögtől valók. Jól tudjuk, hogy a tanulói érdeklődés felkeltése minden korban kihívást jelentett, de az érdektelenség nem ritkán a tanári és könyvtárosi teljesítményre, nem pedig a tudás elutasítására vezethető vissza.

Örömteli azonban, hogy a könyvtárosok nem csupán érdekeltek a folyamatos megújulásban, de számos intézményben élen is járnak benne. Reményeink szerint e számunk valamennyi cikke jó példa erre.

Jó olvasást kívánva,    Tóth Béla István

Címkék: , , ,

Széllel slamben

Kategória: 2019/ 7

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban lassan tizenegy éve működik egy amatőr írókör, az Irka, mely tevékenysége, elért eredményei okán mára már alig nevezhető amatőrnek. Szerteágazó tevékenysége részletesen bemutatásra került a könyvtár Minőségi Díj pályázatában 2018-ban, amely honlapunkon elérhető.[1] Az Irka egyik fontos feladata a tehetséggondozás, így az évek során számos prózaíró és költészeti kurzust szerveztünk, kezdetben felnőttek részére. (tovább…)

Címkék: , , , , , ,

Üzenet a palackban

Kategória: 2019/ 7

Biblioterápiás beszélgetéssorozat az MTA KIK-ben

            2013 ősze óta zajlanak Üzenet a palackban címmel biblioterápiás beszélgetések az MTA Könyvtár és Információs Központban. Ez a hat év 62 alkalmat jelentett mindeddig, s ez talán már elég hosszú idő, amelyre érdemes visszatekinteni és összefoglalni a tapasztalatokat. (tovább…)

Címkék: , , , ,

A Soproni Evangélikus Egyházközség Könyvtárának rövid története[1]

Kategória: 2019/ 7

Sopronban, mint korai reformációs központban, nagyon hamar megjelentek a protestáns szellemű könyvek. II. Lajos egy inkvizíciós vizsgálatot követően, 1524-ben eretnek könyveket égetetett a Fő téren. Néhány évtized múlva a városi lakosság nagy része és a városvezetés is áttért az új hitre. A soproni evangélikusoknak nem a semmiből kellett könyvtárat alapítaniuk, mivel az evangélikus bibliotéka egyik legnagyobb értéke, hogy a középkori plébániai gyűjtemények világi és egyházi anyagából szervesen továbbfejlődött egyházi és polgári könyvtár. Ez a gyűjtemény folyamatosan gyarapodott, többek között Németországból a tanulmányaik után visszatért lelkészek, tanárok, diákok adományaiból.[2] (tovább…)

Címkék: , , , , , ,

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlése

Kategória: 2019/ 7

Idén koronázóvárosunk, Székesfehérvár adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 51. Vándorgyűlésének. Az ország első és sokáig egyetlen hiteles helyeként szolgáló települése ihlette a rendezvény témaválasztását. Az idei mottó a „Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek” volt. A hitelesség mint kulcsfogalom azt jelenti, hogy a valóság megfeleltethető annak, amit a külső szemlélővel láttatni szeretnénk. A könyvtárak esetében sincs ez másként; hiteles információforrásként és megbízható, pontos intézményként határozhatjuk meg a könyvtárat, és benne önmagunkat is. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárból népes csapat érkezett Alba Regia városába, hogy az előadások meghallgatása mellett a helyszín nevezetességeit is megismerhesse. (tovább…)

Címkék: , , , , ,

„Egy-egy könyvtár nem csupán könyvek halmaza…”

Kategória: 2019/ 7

Egyházi könyvtárosok konferenciája Esztergomban

Az idén negyedszázados Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 2019. június 24-e és 26-a között tartotta éves, gazdag kulturális programmal színesített konferenciáját és közgyűlését.

Az 1994-ben alakult és jelenleg 62 tagot számláló ökumenikus szervezet évente más-más településen tartja többnapos összejövetelét, mely közgyűlést, tudományos konferenciát, szakmai délelőttöt foglal magába, de ezek mellett a jelenlévők megismerkedhetnek a vendéglátó település és környéke egyházi és kultúrtörténeti nevezetességeivel is. Az EKE életében fontos szerepe van a lelki programnak is, mely ökumenikus ima keretében valósul meg, többnyire művészeti produkcióval társítva. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

A világháló polgárainak szóló kézikönyv az online szféráról

Kategória: 2019/ 7

Online : az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei / Szűts Zoltán. – Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. – 478, [9] p. ; 25 cm

 

Ropolyi László megfogalmazása szerint az ember ma már három világ: a természeti, a társadalmi és a hálózati világ polgára. A három létforma egymásra épül és egymásba kapcsolódik, de a tényleges tevékenységgel eltöltött idő mind több ember életében egyre inkább eltolódik az online közösségek és a kiberkultúrák alkotta hálólét felé. (tovább…)

Címkék: , ,

Út a MARC 21-hez

Kategória: 2019/ 7

A MARC 21 szerinti katalogizálás bevezetése az MTA Könyvtár és Információs Központban / szerk. Bilicsi Erika. – Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp., 2018. – 333 p. : ill., részben színes ; 24 cm

A könyvtári dokumentumok nagy részének bibliográfiai adatai MARC-formátumban kerülnek rögzítésre. Az egyes országok és bibliográfiai rendszerek eltérő gyakorlatának és szükségletének megfelelően különféle MARC-formátumváltozatok jöttek létre. Magyarországon a HUNMARC-formátum került kialakításra, amiből adódóan a hazai könyvtárak egy része ebben a formátumban dolgozza fel a dokumentumait. (tovább…)

Címkék: , , , , ,

Címkék