Tartalom

Kategória: 2015/ 6

Könyvtárpolitika
Barátné Hajdu Ágnes – Gerencsér Judit: „A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. vándorgyűlése (tovább…)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2015/ 6

„A minőség fogalma az elmúlt évtizedekben számos változáson ment keresztül. Érzékelhető, hogy mást jelent különböző korokban, eltérő hivatásokban. A könyvtári területen közel ötven éve jelenlevő fogalom mára központi, a vezetést, irányítást meghatározó elvrendszerré alakult. Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan minőségnek tekintjük azt a mértéket, amely kielégíti vagy túllépi az olvasóink, használóink igényeit. Az új technikák és különösen azok új minőségű működtetése, rendszere alapvető változásokat hoznak a mindennapjainkba. Ezeknek a megoldásoknak az alkalmazása új dinamikát hoz a működésünkbe.” (Barátné Hajdu Ágnes – Gerencsér Judit)   (tovább…)

„A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár” A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. vándorgyűlése – Szolnok, 2015. július 16-18.

Kategória: 2015/ 6

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtárosok és szakinformációs tevékenységet végzők, a könyvtárak és információs intézmények országos hatáskörű civil, nonprofit szervezete. Az MKE vándorgyűlése nagy szerepet játszik a szakma belső kohéziójának fenntartásában, a közös szakmai fellépés lehetőségének erősítésében, a korszerű munkamódszerek, kutatási eredmények bemutatásában.  A könyvtárosság ma már szakmailag erősen specifikált; másként működnek és szolgáltatnak a felsőoktatási könyvtárak, az országos szakkönyvtárak vagy a lakosságot közvetlenül kiszolgáló közkönyvtárak. Ugyanakkor az elvek és a szolgáltatások szintjén sok hasonlóságot látunk, gyakran jelen van az egymásrautaltság, számos együttműködés fűzi össze a különböző szakterületekhez tartozó intézményeket és munkatársakat Az egyesület tevékenysége és strukturáltsága is ezt tükrözi.  Szekciói részben területi, részben szakterületi irányultságúak, és az MKE ezt mintegy ernyőszerűen fogja össze és támogatja, akárcsak a külföldi hasonló szervezetek esetében. (tovább…)

Címkék:

„Cickafarkfű, kerti zsázsa, harapj rá az olvasásra” Legyél te is kölyökolvasó!

Kategória: 2015/ 6

„Az olvasásban az a jó, hogy közben nem kell a külvilággal foglalkozni, hogy szabadon engedhetem a fantáziámat, hogy a gondolataimban egy film pereg, amit én rendeztem, a könyv szereplői pedig életre kelnek, hogy fejleszti a szókincsünket és javítja a helyesírásunkat, és hogy ami félelmetes, mint például a Tirannoszaurusz, az vagy már nem él, vagy csak kitalálták”. Ezt a gondolatot egy olyan kisiskolás fogalmazta meg, aki részt vett a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és az Informatikai és Könyvtári Szövetség nyolc évvel ezelőtt elindított Legyél te is kölyökolvasó! elnevezésű játékán. Először 2007-ben, a Nagy Olvashow rendezvénysorozat keretében került sor erre a programra, majd évről évre több száz kölyökolvasó vállalkozott arra, hogy három, játékosan komoly irodalmi próba kiállásával elnyerje a KÖLYÖKOLVASÓ címet. A kreatív olvasási tevékenységet megszerették a gyerekek, hasznosnak ítélték a könyvtárosok, és élvezték a szülők is. (tovább…)

Címkék: , ,

Poesis Hungarica ‒ digitális kontextusban

Kategória: 2015/ 6

Egy negyven éves bibliofil kiadványsorozat tanulságai

Könyvtárszakos hallgató1 tartalomfejlesztési eredményeire építve jött létre a nyáron az a honlap2, amely emléket állít a több  mint negyven esztendővel ezelőtt indult és a nyolcvanas évek végével megszűnt Poesis Hungarica könyvsorozatnak. Pusztán a dísztelen, puritán tipográfiai eszközökkel formált borítók képeiből, a közreműködő alkotók és illusztrátorok névmutatójából, bibliográfiai adatokból és szakirodalmi hivatkozásokból áll ez a „virtuális emlékmű”, amely nem vállalkozik a szövegek közlésére, lapozhatóan teljes, digitális reprodukálására; utóbbiaknak talán értelme sem volna, hiszen a hetvenes-nyolcvanas években e kiadványokba beválogatott versek föllelhetőek azóta már digitalizált kiadványokban, a többségében máig méltányolt költői életművek ismertebb köteteiben is. (tovább…)

Címkék: ,

K 1.0 műhelynap-sorozat

Kategória: 2015/ 6

Hagyományos könyvtári értékek, modern szemlélettel

A Könyvtári Intézet 2010-ben „K2” címmel kísérleti műhelysorozatot indított az aktuális, friss technikai, technológiai megoldások ismertetésére, a fejlesztések iránt érdeklődő könyvtárosok összetartására, a fejlesztések ösztönzésére.  Az innovatív és nagyon sikeres műhelymunka ráirányította a figyelmünket arra, hogy nemcsak a legmodernebb könyvtári vívmányok lehetnek érdekesek a könyvtáros szakmai közönség számára, hanem válaszokat vár egyszerű, mindennapi, hagyományos kérdéseire is. (tovább…)

Címkék:

Tudás új utakon – a K2 kísérleti műhely harmadik sorozata

Kategória: 2015/ 6

Bevezetés
A K2 kísérleti műhely elnevezéssel működő virtuális kutatócsoport 2010-ben alakult a Könyvtári Intézet szakmai irányításával, mégpedig azzal a céllal, hogy a közgyűjteményi kör számára újdonságértékkel bíró innovatív technológiák létrehozásában és terjesztésében szerepet vállaljon, valamint jelentős szereplők számára együttműködési lehetőségeket teremtsen. A műhely tevékenysége – több, a Könyvtári Intézet által menedzselt alprojekttel együtt – része volt a TÁMOP forrásokból finanszírozott A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért című programnak. (tovább…)

Címkék:

Biblioterápiai tanulmányok

Kategória: 2015/ 6

2014 májusában Nyíregyházán rendezte meg a Magyar Olvasástársaság – Segített a könyv, a mese címmel – országos konferenciáját a biblioterápiáról. A tanácskozás szakmai sikere és országos visszhangja indította arra a HUNRA-t, hogy a konferencia előadásainak szerkesztett változatát könyv alakban tegye közzé, hogy az fontos szakirodalmi forrása lehessen a téma iránt érdeklődőknek. Így született meg Gombos Péter és Vörös Klára szerkesztésében a Könyv és lélek című kötet. (tovább…)

Címkék:

Moszkvai hungarika ex librisek1

Kategória: 2015/ 6

Köszöntöm mindnyájukat, akik eljöttek A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban című könyv bemutatójára. Külön köszöntöm Vasné Tóth Kornéliát, a kötet szerzőjét és Ürmös Péter művésztanárt, a Kisgrafika Barátok Körének elnökét. Én Kégli Ferenc vagyok a 2000 óta megjelenő Nemzeti téka című könyvsorozat társszerkesztője. (tovább…)

Címkék:

Újraolvasva – hatvan-hatvanöt év múltán

Kategória: 2015/ 6

(1.) KŐVIRÁG
Mindig nagy érdeklődéssel olvastam, hallgattam azokat a visszaemlékező írásokat, beszélgetéseket, amelyekben valaki hajdani, gyermekkori könyvélményeiről nyilatkozott. Majd amikor könyvtáros lettem, már tudatosan figyeltem ezeket a beszámolókat, mert úgy éreztem, hogy a korai olvasmányok sokat elárulnak az illető személy (olykor egy-egy híresség, a kulturális vagy politikai élet egy-egy kiválósága) szellemi, eszmei és gyakran érzelmi fejlődéséről. És természetesen sokat segíthetnek az olvasóvá nevelés olykor gyönyörű, máskor gyötrelmes munkájában. (tovább…)

Címkék:

Új könyvtári lap indult

Kategória: 2015/ 6

Ritka ünnep: új könyvtári lap indult.
A hajdani Borsodi Könyvtáros nyomdokain haladva adja ki a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a Könyvtári Mappa című új képes híradót. Éppen hatvan éve, 1955 végén jelent meg a Borsodi Könyvtáros első (számozási sorrendben ugyan 3.) száma, amely már nem afféle stencilezett üzemi lap volt, hanem küllemében is „komoly” periodika. Most, a kerek évfordulón a folytatás lényegében a hajdani, az eredeti célt követi: legyen kézbe vehető tájékoztató fóruma Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtárosainak. (tovább…)

Címkék:

Címkék