Tartalom

Kategória: 2014/ 5

Könyvtárpolitika
Juhász András: A nyugati magyar szórvány könyvtári hungarikumai

Műhelykérdések
Amberg Eszter: Az e-dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó piackutatás eredménye

Kardos Ferenc: A könyvtár, amely nem keresi, hanem látja és felvállalja szerepeit

Murányi Adrienn: Család Éve az iskolai könyvtárakban

Kiállítás
Vasné Tóth Kornélia: A magyar ex libris 100 éve

História
Maróti Andor: Kovács Máté a népművelés tudományáról

Bényei Miklós: Egy régi olvasóterv Kovács Máté útmutatásai szerint

Perszonália
Hay Diana: Domsa Károlyné (1942-2014)

Könyv
Nincsevics Klára: Kié az olvasás?
Bella Katalin – Kiszl Péter: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVI. Kötete

 

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/ 5

 „Az Országos Széchényi Könyvtár készséggel, munkatársai szeretettel fogadják majd az értékes könyvajándékot. Véleményünk az, hogy haza kell hozni az e célra már összegyűjtött hagyatékokat, amelyeknek túlnyomó része magyar könyv. E hazahozatalban az OSZK-ra kezdeményező, majd lebonyolító szerep hárul, amelyet tervezetten kell kibontakoztatnia. Egyúttal érdemi választ kell adnia arra, miképp tervezi könyvtári hungarikaadományok, jelentősebb hagyatékok hazafogadását.” (Juhász András)

 „Az ELDORADO szolgáltatási portfóliójában megtalálható az elektronikus kölcsönzés is, ezért e piackutatás eredménye orientáló jellegű számunkra. Az elektronikus kölcsönzés nem más, mint az elektronikus kiadványok korlátozott időtartamra történő nyilvánossághoz való közvetítése, amely a könyvtárak zárt helyiségein kívül történik. Ez az eset dokumentumok elektronikus úton, távol levő falhasználókhoz való ideiglenes eljuttatására vonatkozik.” (Amberg Eszter)

 „A könyvtár szociális funkcióit a vele szemben támasztott szociális igényekkel lehet leginkább meghatározni. Ezek az igények pedig a könyvtárat körülvevő társadalomból érkeznek. Az igényeket, bár mindig is jelen voltak, sokáig nem kezelte szolgáltatást kívánó igényként a könyvtár; nem tudatosította eléggé az őt körülvevő helyi társadalommal, a fenntartóval, a támogatókkal, hogy ezeknek az igényeknek a kiszolgálása is a könyvtár feladata, és ez költségekkel jár.” (Kardos Ferenc)

A nyugati magyar szórvány könyvtári hungarikumai*

Kategória: 2014/ 5

Könyvek, otthonról haza
A magyar szórványok az egységes magyar nemzet szerves részét képezik.

“Szerteszét a világon mindenütt élnek magyarok. Magyarság azonban csak egy van, s a magyar nemzet – mely e kulturális sorsközösségben létrejött – egységes, bár részei a világon sokfelé élnek.”

A Nemzetismeret című tankönyvből idézett sorok ezek. Magyar szórványok lélekszámáról közölt összesítő adatai szerint nemzetünk ötödrészét alkotják a XX. század történelmi viharaiban “Nyugatra” – Észak- és Dél-Amerikába, Ausztráliába, Izraelbe, Dél-Afrikába, valamint Nyugat-Európába – kivándorolt, kitelepített, száműzött vagy kimenekült magyarok. (tovább…)

Címkék: , ,

Az e-dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó piackutatás eredményei

Kategória: 2014/ 5

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) irányításával – az Új Széchenyi Terv keretében – elindult az ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára (ELDORADO) komplex szolgáltatási rendszer megvalósítására irányuló projekt, amely 2014. október 31-ei határidővel zárul. (tovább…)

Címkék:

A könyvtár, amely nem keresi, hanem látja és felvállalja szerepeit

Kategória: 2014/ 5

Hozzászólás
egy kicsiny könyvtár nagyszerű életét is bemutató
konferencián*

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház könyvtára (engedjék meg, hogy a továbbiakban néhol “Gárdonyi”-ként említsem) konferenciáján elhangzottak, és az ott látottak, halottak meggyőztek arról, hogy érdemes volna a szociális funkciók terén is összegyűjteni és közzétenni, majd pedig sok-sok szakmai vitával, szelíd, de határozott beszélgetéssel továbbgondolni a jó gyakorlatokat. (tovább…)

Címkék:

Család Éve az iskolai könyvtárakban

Kategória: 2014/ 5

Majoros Márta Országos Könyvtárhasználati Verseny
2014

A Bod Péter Társaság ebben az évben is meghirdette tehetségkutató versenyét 5-6. osztályos diákok számára. A cél, hagyományosan a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyre való felkészülés támogatása, a korai tehetségfelismerés. A Majoros Márta Könyvtárhasználati verseny idei témája – A család a Bibliától napjainkig – az UNESCO és a Katolikus Egyház által meghirdetett nemzetközi Család Éve hazai programsorozatához kapcsolódott. (tovább…)

Címkék:

A magyar ex libris 100 éve

Kategória: 2014/ 5

Gyűjtemények kiállítása*

Tisztelt Vendégek! Kedves Grafikabarátok!

Szeretettel köszöntök mindenkit e jeles alkalomból, amely a magyar ex libris száz évét ünnepli. Tavaly már rendeztünk egy centenáriumi kiállítást a kőbányai Artotékában, amely célzottan ugyancsak az 1913-2013 közti időszak kisgrafikai anyagát tekintette át, főként a grafikusok szemszögéből. Az Ürmös Péter által megnyitott, és idén Pápán megismételt kiállítás több mint száz grafikustól vonultatott fel kisgrafikákat. (tovább…)

Címkék:

Kovács Máté a népművelés tudományáról

Kategória: 2014/ 5

Ötven éve jelent meg Kovács Máté tanulmánya a népművelés tudományáról*. Akkor ilyen tudomány még nem létezett, szerzője ezért vállalkozott arra, hogy feltárja: milyen követelményeknek kellene megfelelnie, ha megkezdődne a rendszeres kutatása. Három évvel korábban jelent meg az egyetemen a népművelés, mint képzési szakirány, ezért időszerű volt e téma feldolgozása. (tovább…)

Címkék:

Egy régi olvasóterv Kovács Máté útmutatásai szerint

Kategória: 2014/ 5

Nemrég, a Könyvtári Figyelő 2013. évi 4. számában megjelent egy tanulmány, amely Kovács Máté erőfeszítései a könyvtárosképzés megszilárdítása és fejlesztése érdekében címmel egykori professzorunknak a magyarországi szakképzés, közelebbről az egyetemi könyvtáros szak megújításáért és megmaradásáért folytatott küzdelmeit, illetve az ezzel kapcsolatos törekvéseit, elgondolásait ismertette. (tovább…)

Címkék: ,

Domsa Károlyné Szabó Alojzia (1943-2014)

Kategória: 2014/ 5

2014. február 6-án, életének 71. évében elhunyt Domsa Károlyné, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára nyugalmazott főigazgató-helyettese. Életének első és egyetlen munkahelye az MTA Könyvtára volt, munkáját mindvégig odaadással és hozzáértéssel végezte, a könyvtár iránti hűsége és elkötelezettsége vitathatatlan volt. (tovább…)

Címkék:

Kié az olvasás?

Kategória: 2014/ 5

A Magyar Olvasástársaság, a HUNRA Kié az olvasás? Tanulmányok az olvasóvá nevelésről címmel kis könyvet – de annál tartalmasabb! – jelentetett meg nemrég. Tizenegy tanulmányt fűztek kötetté, mindegyikőjükből az olvasás jelentősége és az érte való felelős tenni akarás világlik ki. Több kérdést is felvet a könyv az olvasóvá nevelés, az olvasás folyamata, a különböző szinteken való megvalósulása kapcsán. Egyaránt szól mindazokhoz, akik felelősek lehetnek a gyermekek olvasóvá neveléséért, tehát a szülőkhöz, pedagógusokhoz, könyvtárosokhoz. (tovább…)

Címkék:

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVI. kötete

Kategória: 2014/ 5

Két év eltelte után, 2013 nyarán az Egyetemi Könyvtár (EK) évkönyveinek újabb, a XVI. sorszámmal ellátott kötetét vehette kézbe az olvasó.1 Az előző rész ismertetőjében2 már jeleztük, hogy a hagyományok ápolása és a tudományos munka kiemelt szereppel bír a XVI. század második felétől – több mint 450 éve szisztematikusan – gyarapított és folyamatosan működő könyvtár életében, amely másfél milliós állományával a nemzeti kulturális örökség része, de nemzetközileg is ismert és elismert gyűjtemény. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék