„Ne veszítsétek el tehát bátor bizalmatokat”

Kategória: 2020/11

Egyházi könyvtárosok és könyvtárak a pandémia második hullámában

Mindenfelől szorongatnak, de össze nem szorítanak,
bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk,
üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk,
földre terítenek, de el nem pusztulunk.
(2Kor 4, 8–9)

A COVID-járvány első hulláma

2020 májusában a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) koordinálásával az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE), az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (IKSZ), a Könyvtárostanárok Egyesületével (KTE), az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumával (EKK) és a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségével (MOKSZ) együtt részt vett annak a részletes szakmai ajánlásnak az elkészítésében, mely segítette a könyvtárosokat a könyvtárak újranyitásában a COVID-járvány első hulláma után. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

„Nyugodt munkával keresve kenyerünket”1.

Kategória: 2020/ 5

Az egyházi könyvtárak a pandémia idején

Nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek.
Rettenetes dolgok történnek…
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek,
mert… ezeknek meg kell történniük…

(Lk 21, 11a; 9a)

Háborúban hallgatnak?

Silent leges inter arma – a fegyverek közt hallgatnak a törvények, mondja Cicero a Pro Milone című beszédében2. Pápai Páriz Ferenc veretes fordításában: a hadnak idején nem folynak a törvények. A latin szállóigének az eredeti szövegtől eltérő változata is ismert: inter arma silent Musae, vagyis a fegyverek közt hallgatnak a Múzsák, illetve a háborúban hallgatnak a Múzsák. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , ,

„Egy-egy könyvtár nem csupán könyvek halmaza…”

Kategória: 2019/ 7

Egyházi könyvtárosok konferenciája Esztergomban

Az idén negyedszázados Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 2019. június 24-e és 26-a között tartotta éves, gazdag kulturális programmal színesített konferenciáját és közgyűlését.

Az 1994-ben alakult és jelenleg 62 tagot számláló ökumenikus szervezet évente más-más településen tartja többnapos összejövetelét, mely közgyűlést, tudományos konferenciát, szakmai délelőttöt foglal magába, de ezek mellett a jelenlévők megismerkedhetnek a vendéglátó település és környéke egyházi és kultúrtörténeti nevezetességeivel is. Az EKE életében fontos szerepe van a lelki programnak is, mely ökumenikus ima keretében valósul meg, többnyire művészeti produkcióval társítva. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

„Előjelekről csak utólag látni, hogy jeleztek.”1

Kategória: 2019/ 5

Állományvédelmi interjú Baranya Péterrel, a Piarista Központi Könyvtár igazgatójával

Az Erzsébet híd lábától egy kőhajításnyira árnyékos kapualj, önfeledten borozgató fiatalok és kürtöskalács illata fogadja a Piarista közbe betérő látogatókat. A levegőben szabadság, a kapualj felett régi könyvek vannak. Ahogy a vadszőlő fut fel a falon, úgy vándorol a kíváncsi tekintet az épület oldalán. Aki nem tudja, hogy ez az ELTE bölcsészkarának épülete volt, és hogy most itt van a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és Levéltára, az meglepődhet az ablakok túloldalán sorakozó könyveken és a szinte éjt nappallá téve munkálkodó kutatókon, szerzeteseken, levéltárosokon és könyvtárosokon, akik miatt világosak ezek az ablakok. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , ,

Digitális technológiák a kéziratos és nyomtatott örökség megőrzésében

Kategória: 2019/ 5

CERL-workshop az Országos Széchényi Könyvtárban

Az 1994-ben létrehozott Európai Kutatókönyvtárak Konzorciuma (Consortium of European Research Libraries, CERL) célja a nyomtatott és kéziratos kulturális örökség megőrzésének és hasznosításának támogatása. A CERL-nek jelenleg 279 tagja van, amelyhez Magyarországról az Országos Széchényi Könyvtárral (OSZK) és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központtal (MTA KIK) együtt 16 magyarországi egyházi könyvtár kíván csatlakozni, úgynevezett „klaszterbe” tömörülve. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) tagkönyvtárai a magas éves díj fizetése helyett a náluk őrzött régi könyvek rekordjainak átadásával szerezhetnek tagságot. A közel 39.000 felajánlott rekordot a Heritage of the Printed Book Database (HPBD) régi könyves online adatbázisba töltik majd fel a MOKKA-R közvetítésével. Ennek az a feltétele, hogy a számos EKE tagintézményi rekordot őrző, ám online jelenleg nem elérhető MOKKA-R adatbázis újra fogadni tudja a feltöltéseket. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Kategória: 2019/ 3

„A szükséges dolgokban legyen egység,
a kétesekben szabadság,
mindenben pedig szeretet”

A régi magyar jogban a nagykorúság kezdete a 24. életév volt. Az idén 25. születésnapját ünneplő Egyházi Könyvtárak Egyesülése, a magyar egyházi-felekezeti könyvtárak ökumenikus szellemiségű szakmai szervezete nagykorúvá vált. Negyed század egy ember és egy közösség életében is jelentős életkor, nemzedékváltásnyi idő, egy emberöltő, mialatt az egy időben születettek felnőtt korba lépnek. (tovább…)

Címkék:

Mindent szabad nekem, de nem minden használ (1Kor 6, 12a)

Kategória: 2019/ 2

Törvények és jogszabályok. Tudósítás az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai napjáról

A könyvtárosokat és a könyvtárakat érintő jogszabályokról szervezett szakmai napot 2019. február 19-én az Egyházi Könyvtárak Egyesülése a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dísztermében.

A rendezvényre közel 90 egyházi és nem egyházi könyvtáros jelentkezett – többen meghatódva jártak-keltek egykori alma materük, az ELTE BTK folyosóin, termeiben. (tovább…)

Címkék: ,

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2018. évi találkozójáról

Kategória: 2018/ 6

Uram… adj kedvet, bátorságot és erőt, hogy
mindennap valami hasznosat és jót cselekedjek
adj reménységet és alázatosságot, hogy
a véghezvinni valókat végezhessem….

 (népi imádság)

2018. június 25. és 27. között Nyíregyházán tartotta éves összejövetelét az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. A találkozó házigazdája ebben az évben a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és Könyvtára volt. (tovább…)

Címkék:

Újabb töprengések… az egyházi könyvtárak és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése régi-új feladatairól1

Kategória: 2017/ 1

„… hasonlítva a házigazdához,
aki kincseiből régit és újat hoz elő.” 2

A rendszerváltozás után az egyházi könyvtárak sajátos utat jártak be, nevezetesen: ahhoz, hogy élő könyvtárak legyenek, hogy könyvtárként és nem múzeumként vagy irattárként tekintsenek rájuk, vállalniuk kellett bizonyos közfeladatokat, közgyűjteményi jelleget, a települési könyvtárakra jellemző nyitottságot és nyilvánosságot, mely sajátosságok valójában idegenek tőlük. (tovább…)

Címkék: ,

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének szarvasi találkozója

Kategória: 2016/10

2016. június 27-29-e között Szarvason találkoztak az Egyházi Könyvtárak Egyesülése könyvtárainak munkatársai. Az éves szakmai együttlétnek az Evangélikus Gyűjtemények és a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség adott otthont.

Az Egyesülés immár 22 éves történetében a következő gyakorlat alakult ki: a közgyűléshez konferencia, szakmai nap és kirándulás is kapcsolódik. (tovább…)

Címkék:

“… arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal maradandó gyümölcsöt hozzatok…”

Kategória: 2014/ 9

Húszéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

“…minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt.
… gyümölcseikről ismeritek fel őket.”

(Mt 7,17-18, 20)

Az idén húszéves Egyházi Könyvtárak Egyesülése könyvtáros szakmai munkaközösség és ökumenikus egyházi-lelki közösség egyszerre, amelynek tagjai általában vallásos elkötelezettségű könyvtárosok. Ez a kettősség, ez a meggyőződés vezérli mindennapjaikat, irányítja magán- és közösségi életüket, határozza meg munkavégzésüket. Az egyesület vezetői mindig is szem előtt és fontosnak tartották ezt. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék