Tartalom

Kategória: 2016/ 3

Könyvtárpolitika
„Nemzeti kultúra – társadalom, gazdaság, jólét”
Fuchszné Benák Katalin: Digitális megőrzés. Tizenötezer dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Interjú Drótos Lászlóval

Fórum
Vajda Kornél: A történettudományi könyvtári gyűjtemények néhány paradoxona

Konferenciák
Arany Zsuzsanna – Jávorka Brigitta – Nagy Andor – Németh Márton: Egy hét az oroszlán barlangjában – BOBCATSSS 2016, Lyon
MLM.: „Semmi sem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása”. A tízéves KaMIKA jubileumi konferenciája Nyíregyházán
Répási Ildikó: „Szép, ügytámogató kapcsolat”

Napló
Szalacsi Alexandra: Szösszenet szakmai konferenciákról
Dóra László: Umberto Eco könyvtára

História
Bényei Miklós: Szabó Károly történetírói munkássága

Évfordulók
Koncz Károly: 55 éves a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Irodalmi analitikus bibliográfiája

Perszonália
S. P.: Győri György (1924-2016)
Horváth Sándor Domokos: Zimányi Magdolna (1934-2016)

Könyv
Bényei Miklós: Nyitott könyvtár
Kégli Ferenc: Ex libris és képkultúra

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2016/ 3

„A jó hír, hogy az a digitális technológia, amely miatt »láncait veszítette« a publikálás, sokat tud segíteni az elszabadult tartalom begyűjtésében és megőrzésében is. Vannak jó példák az internet tömeges archiválására szerte a világban, a legismertebb közülük az Internet Archive, amely weblapok százmilliárdjait, digitális könyvek, videók, képek és hangfelvételek millióit, szoftverek tízezreit gyűjtötte be és szolgáltatja.” (Drótos László – Fuchszné Benák Katalin) (tovább…)

„Nemzeti kultúra – társadalom, gazdaság, jólét”

Kategória: 2016/ 3

Nemzeti kultúra – társadalom, gazdaság, jólét címmel több mint háromszáz fő részvételével rendeztek szakmai konferenciát 2016. január 12-én az Országház Felsőházi teremében, amelyen Balog Zoltán miniszter tartott nyitóelőadást. A meghívottak között kormányzati szereplők, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és társminisztériumok, háttérintézmények, civil szakmai, társadalmi szervezetek és kulturális intézménynek képviselői, valamint a kulturális területtel foglalkozó szakemberek és kutatók, piaci szereplők vettek részt. (tovább…)

Címkék: ,

Digitális megőrzés. Tizenötezer dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárban

Kategória: 2016/ 3

Interjú Drótos Lászlóval

A Magyar Elektronikus Könyvtár 1994-ben Drótos László és Moldován István kezdeményezésére jött létre, és 1999 óta az Országos Széchényi Könyvtárban működik. Drótos Lászlóval, a MEK könyvtárosával beszélgetünk, akihez a digitális könyvek előkészítése, ellenőrzése, valamint a tájékoztatás és a rendszerfejlesztés tartozik. Munkájuk elis­meréseként 2008-ban a társalapítóval, Moldován István osztály­ve­ze­tővel megkapták az eFestivál életműdíját.
Ma már naponta ötvenezer látogatás körül van a MEK forgalma. Az eddig feltöltött dokumentumok száma pedig eléri a tizenötezret.

Mi volt az a fordulópont, amikor elhatározták, hogy életre hívják a MEK-et?
– Az ötlet még 1993-ban merült fel, nem sokkal az internet magyarországi megjelenését követően. Az első egyeztetések és kísérleti gyűjtemények után 1994. november 1-jén jelent meg a Magyar Elektronikus Könyvtárra vonatkozó Ajánlás, ami egyfajta alapítólevélnek tekinthető. (tovább…)

Címkék: ,

A történettudományi könyvtári gyűjtemények néhány paradoxona

Kategória: 2016/ 3

E sorok szerzője jó néhány évvel ezelőtt rövid cikket írt a gyermek- és ifjúsági olvasás, olvasásra nevelés paradoxonairól. Kiváló szakemberek, szakírók, esszéisták, vitatkozni vágyó és tudó értők nyomán, az ő érvelésüket folytatva vagy plagizálva szólt arról a tenger ellentmondásról, ellentétről – vagyis paradoxonokról –, amelyek a fenti téma kapcsán felmerülnek, felmerülhetnek. Joggal hiheti hát e mostani cikk címét látva az olvasó, hogy a szerző beleszeretett saját témájába, és most már ott is paradoxonokat vél látni, ahol azoknak nyomuk sincs. Bizonnyal igazuk van az így vélekedőknek. Mert hisz’… (tovább…)

Címkék: ,

Egy hét az oroszlán barlangjában – BOBCATSSS 2016, Lyon

Kategória: 2016/ 3

Bevezetés
Ahogy 1993 óta minden évben, idén is megrendezték a BOBCATSSS-t, vagyis a könyvtárosok, könyvtáros hallgatók nemzetközi konferenciáját, amely rendszeres és kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy egy-egy aktuális téma köré csoportosulva a szakma képviselői megismertessék egymást a kutatásaikkal. (tovább…)

Címkék:

„Semmi nem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása”

Kategória: 2016/ 3

A tízéves KaMIKA jublieumi konferenciája Nyíregyházán

2016. március 19-én a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban ünnepelte tízedik születésnapját a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány. A Visszatekintés című jubileumi rendezvényt a megyei könyvtár nyugalmazott igazgatója, Nagy László kuratóriumi elnök nyitotta meg; az ünnepeltet és az egybegyűlteket Tóth István nyugalmazott beregszászi magyar főkonzul köszöntötte. Ezután előadások, referátumok, köszöntő laudációk hangzottak el. Beszélt például Bartos Éva, a Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatója, aki a külhoni magyar könyvtárosok 2002-ben kezdődött továbbképzési programjainak történetét elevenítette föl. A jubiláns alapítvány egyik alapító tagja, Kövér Tibor a kisebbségi magyarság nyelvvédelmének fontosságára hívta föl a figyelmet, mondván: „Aki a szót védi, az lelket is ment”. Figyelmeztetett: az újkori inkvizítorok mindig a nyelvet támadják; mivel a XXI. században már nem lehet elűzni, kitelepíteni a magyarokat, beléjük kell fojtani az anyanyelv szavait. A nyelvi önvédelem egyik bástyája pedig éppen a könyvtár, jelesül az iskolai könyvtár, ezért volt túlbecsülhetetlenül jelentős fejlemény a KaMIKA megalapítása, amely Kárpátalja mellett a Partium, Szatmár és Szilágyság magyar könyvtárait is támogatja. Marián Éva, a romániai Szatmárhegy könyvtárosa az utóbbi térség képviseletében mondotta találóan. „Semmi nem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása”. Kocsis Attila, a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont igazgatója megköszönte a KaMIKA önzetlen munkatársainak, hogy 2011-ben a félmilliós Hunyad megye egyetlen magyar középiskolájában az adományként kapott több ezer könyv rendezetlen kupacaiból korszerű könyvtárat hoztak létre. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese „A könyvtár, ami összeköt” elnevezésű, fiatal Kárpát-medencei magyar könyvtárosok évről évre megrendezett ösztöndíj-programjának ötéves történetét és eredményeit foglalta össze. A tízéves KaMIKA lelke, fő szervezője, fáradhatatlan munkása, Vraukóné Lukács Ilona voltaképp alig szólalt meg a rendezvényen, miközben talán ő tudott volna leghosszabban előadni az alapítvány munkájáról, tíz év megannyi küzdelméről és sikeréről. Ezúttal Répási Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete (KMIKIE) elnökének a kárpátaljai-anyaországi együttműködés történetére visszapillantó előadását közöljük. (MLM)

Címkék:

„Szép, ügytámogató kapcsolat”

Kategória: 2016/ 3

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt alapító tagok, kedves barátaim!

Sok szeretettel köszöntök a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Információs Egyesülete elnökeként minden megjelentet ezen a szép évfordulón! Tíz év egy szervezet életében nagy idő. Sok minden él bennem, bennünk eme ünnep kapcsán, hisz’ magam és sokunk részesei voltunk ezeknek az esztendőknek. Ez az alkalom az elmúlt időről szól, barátainkról, hétköznapjainkról, vidám és szomorú pillanatokról, sikereinkről, de elsősorban ezen évek összes szereplőiről, azokról, akikért tettünk, és rólunk, akik ezt tettük. (tovább…)

Címkék: ,

Szösszenet szakmai konferenciákról

Kategória: 2016/ 3

Korábban informatikus könyvtáros (MA) szakos hallgatóként és jelenleg harmadéves, a neveléstudomány területén kutató, oktató doktorandusz hallgatóként lehetőségem adódott több hazai és külföldi szakmai konferencián részt venni. Jelen kutatásom interdiszciplináris területen, az információtudomány és a neveléstudomány metszetében helyezkedik el. Ezért igyekszem mindkét tudományterület konferenciáin részt venni hallgatóként és előadóként is. (tovább…)

Címkék:

Umberto Eco könyvtára

Kategória: 2016/ 3

Az olasz származású Umberto Eco (1932-2016) a szemiotika professzora volt, aki az általános jelelméletet kifejezetten az emberi nyelv értelmezésével kapcsolta össze. Már életében is számos elismerést kapott tudományos és ismeretterjesztő munkásságáért. Elismertségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Hogyan írjunk szakdolgozatot? című munkája több magyarországi felsőoktatási intézményben is az ajánlott olvasmányok közé tartozik, a diplomamunka megírása előtt. A népszerűséget A rózsa neve című kalandregény hozta meg számára, amely több kiadást is megért Magyarországon, valamint legalább húsz nyelvre fordították le. (tovább…)

Címkék: ,

Szabó Károly történetírói munkássága

Kategória: 2016/ 3

Százhuszonöt év távlatából egyre világosabban látszik, hogy Szabó Károly (1824-1890) tudományos életművének legértékesebb terméke, csúcsteljesítménye a Régi Magyar Könyvtár három kötete. Jóval fiatalabb kortársa, jeles pályatársa, Márki Sándor máig ható érvénnyel fogalmazta meg egyik emlékbeszédében: ez az a műve, „mely örökre forrásmunka marad.”1 A mi kortársunk, Borsa Gedeon szintén hasonlóan vélekedik: az összeállítás „azóta is gazdag kincsesbányája az ezzel a korral foglalkozó valamennyi szakembernek.”2 (tovább…)

Címkék:

55 éves a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Kategória: 2016/ 3

Irodalmi analitikus bibliográfiája

Idén 55 éves a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája. Vannak, vagyunk jó néhányan olvasók, könyvtárosok, akiknek a megnevezés talán így ismerősebb: a FSZEK Irodalmi bibliográfiája vagy a FSZEK Irodalmi analitikus bibliográfiája. A hivatalos az elsőként említett, de valójában mindhárom nevére hallgat az ünnepelt. Ötvenöt év, ez a kevés vagy sok idő, emberi léptékkel mérve egy javakorabeli ember életidejének felel meg. Aki ötvenöt éves, még nem öregember, de már túljutott élete delelőjén. Másképpen igaz ez a könyvtári bibliográfiák „életidejére”; egy, az 55. évében járó bibliográfia szinte már önálló intézménynek számít, de mindenképpen több mint fél évszázadon át épített, kitartó, rendszeres munkával létrehozott hagyománynak és örökségnek. (tovább…)

Címkék: ,

Győri György (1924 – 2016)

Kategória: 2016/ 3

Győri György 1948-tól volt könyvtáros, 1951-ben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) budafoki kerületi könyvtárának vezetését bízták rá. Rendkívül fontos írásai az akkori A könyvtáros című szaklapban láttak napvilágot: 1953 és 1956 között mintegy két tucat hosszabb-rövidebb írás, majd 1970-ig további egy tucatnyi. (tovább…)

Címkék:

Zimányi Magdolna (1934-2016)

Kategória: 2016/ 3

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület elnöksége mély fájdalommal tudatja, hogy Zimányi Magdolna, egyesületünk alapító és vezetőségi tagja, élete utolsó pillanatáig segítőnk, bátorítónk, lelkiismeretünk és szeretett barátunk 2016. március 26-án örökre távozott közülünk. Zimányi Magdolna, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet nyugdíjas tudományos munkatársa, a Számítógép Hálózati Központ egykori vezetője 82 évet élt. (tovább…)

Címkék:

Nyitott könyvtár

Kategória: 2016/ 3

Gondolatok Hajnal Ward Judit könyvéről
Folyóiratunk rendszeres olvasói bizonyára jól ismerik a szerző nevét; akik a címlap hátoldalán is szeretnek bogarászni, arra is emlékezhetnek (a vezetéknév második tagja szintén sejteti), hogy az Amerikai Egyesült Államokban élő, dolgozó magyar kollegina. Az már kevésbé ismert, ám a fülszövegből ez is kiderül, hogy annak idején, 1985-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett doktori fokozatot angol nyelvészetből, majd 2006-ban a New Brunswick-i Rutgers Egyetemen végezte el a könyvtár-informatikai szakot. Jelenleg is ez utóbbi univerzitás munkatársa, az Alkoholtudományi Intézet könyvtárának vezetője, egyúttal a Kommunikáció- és Információtudományi Kar oktatója. (tovább…)

Címkék: ,

Ex libris és képkultúra

Kategória: 2016/ 3

Kultúrtörténeti album kisgrafika-kedvelőknek
Tavaly nyárelőn jelent meg Vasné Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtára munkatársának, a nemzeti könyvtár 34 ezres ex libris gyűjteménye kezelőjének A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban című könyve, amely doktori disszertációja alapján íródott (és amelyet a 3K 2015/6. számában ismertettem). (tovább…)

Címkék:

Címkék