Tartalom

Kategória: 2017/12

Műhelykérdések
Dancs Szabolcs: A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 2. rész: Metaadatok

Konferenciák
Vasné Tóth Kornélia
: Nemzetközi tudományos ex libris konferencia Krakkóban
Dancs Szabolcs: Miért szomorú a jogtisztázás polipja?

História
F. Dárdai Ágnes: Fitz József és Domanovszky Ákos, az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárának reformer igazgatói (1930-1942)

Olvasás
Juhász Valéria
: A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt
Sándor Ildikó: A mesemondás három aranyalmája

Könyv
Mezey László Miklós
: Fejezetek a debreceni élclapok történetéből

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/12

„A család és a szűkebb beszélő közösség nyelvhasználathoz, kulturális javakhoz, írásbeliséghez való hozzáférése, a literációs ismeretekben való jártasságának foka, a tanulással kapcsolatos attitűdje erős mintákba rendeződve továbbhagyományozódik a gyermekekre. Ezért lényeges, hogy a sikeres tanuláshoz vezető elsődleges szocializációs környezet egy olyan literációs környezet is legyen egyben, amely előkészíti az írásbeliséghez való könnyebb hozzáférést.” /Juhász Valéria/ (tovább…)

A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 2. rész: Metaadatok

Kategória: 2017/12

Míg cikkem első részében a digitális másolatok hitelességéről, a hitelesség ellenőrzésének fontosságáról, illetve lehetséges eszközeiről írtam1, addig jelen írás mindenekelőtt a digitalizált tartalmak metaadatainak kezeléséről, bibliográfiai feldolgozásáról szól. Részben arra az előadásomra építettem, amelyet a pozsonyi CDA 2017 konferencián tartottam a tárgyban ez év novemberében.2 (tovább…)

Címkék: ,

Nemzetközi tudományos ex libris konferencia Krakkóban (2017)

Kategória: 2017/12

Nagy örömömre szolgált, hogy 2017. november 15-én az Országos Széchényi Könyvtár képviseletében előadóként részt vehettem a lengyelországi „Ex libris: mark of ownership – piece of art” (Ex libris: tulajdonjegy – műalkotás) című, az ex libris tulajdonosjelölő voltát és művészi szempontú megközelítését egyaránt taglaló tudományos konferencián Krakkóban. A szervező a krakkói Pedagógiai Egyetem volt, mely a helyszínt is adta. (tovább…)

Címkék: ,

Miért szomorú a jogtisztázás polipja?

Kategória: 2017/12

2017 decemberében Alicantéban, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (= European Union Intellectual Property Office, EUIPO) központjában gyűltek össze az egyes európai országok illetékes hatóságainak képviselői, hogy megvitassák, mennyiben érte el célját az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló irányelv1, illetve annak egyes nemzeti átültetései. (tovább…)

Címkék: ,

Fitz József és Domanovszky Ákos, az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárának reformer igazgatói (1930-1942)1

Kategória: 2017/12

„…zajtalan, de eredményes munka…” 

Mindössze egy bő évtizednyi időt töltött el a két Budapestről érkezett tudós könyvtáros a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárának élén, e történelmi távlatban csupán egy villanásnyi időszak alatt azonban reformintézkedéseik olyan nagyszabásúak és mélyrehatóak voltak, hogy hosszú időre meghatározták a pécsi könyvtár sorsát. Nem túlzás azt állítani, hogy egy korszerűtlen, rosszul működő intézményből az ország egyik legjobb könyvtára született meg tevékenységük nyomán. (tovább…)

Címkék: , ,

A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt

Kategória: 2017/12

Az írott nyelvhasználat megfelelő szintű elsajátítása nélkülözhetetlen a tanulási képességek kibontakoztatásához, működtetéséhez, illetve fejlődéséhez, azaz az írásbeliség ismerete minden további tanulás alapja. Az iskolai teljesítményekre azonban jelentős hatást gyakorol az iskolai oktatástól függetlenül a tanulók szocioökonómiai státusza, és ez hosszú távon befolyásolja a diákok készségeinek fejlődését is.1 (tovább…)

Címkék: ,

A mesemondás három aranyalmája1

Kategória: 2017/12

Előadásomban napjaink egyre terebélyesedő népmesemondó mozgalmának három aranyalmájáról beszélek: a művészet, a közösség és a tudás mesei jelenlétéről, valamint arról, hogy ma, nekünk mit jelent, mit ad a népmese elmondása és hallgatása, milyen kihívások és feladatok előtt állunk e területen. A mese, mesemondás kifejezéseket használva (a „nép” előtag elhagyásával) is kifejezetten a népmesére gondolok a következőkben. (tovább…)

Címkék: ,

Fejezetek a debreceni élclapok történetéből

Kategória: 2017/12

A sajtótörténet sokak számára érdekes, a szakmai érdeklődők szűk csoportjánál szélesebb olvasói körök figyelmét is fölkeltő fejezete az élclapok története. A laikusokat természetesen a múltbeli humor természete foglalkoztatja; némileg leegyszerűsítve azt a kérdést, min nevettek régen az emberek. A szakembereket a lapok szociológiai, politikai háttere, társadalmi beágyazottsága, szellemi karaktere, stílusa, időről időre változó „célpontjainak” kiléte, megjelenésük föltételei, szerkesztőik személyisége, kiadásuk anyagi és technikai háttere foglalkoztatja. (tovább…)

Címkék:

Címkék