Tartalom – 2019/4

Kategória: 2019/ 4

Szerkesztői előszó

Extra Hungaria
Dömsödy Andrea: A rigai könyvtárak üzenete

Műhelykérdések
Dóra László: Kölcsönzési ranglisták – 2018

Konferenciák
Czákné Szomor Ildikó – Forgács Hajnalka – Laczkó Bence – Maltsik Balázs – Villám Judit: Szakkönyvtári seregszemle negyedszer
Dancs Szabolcs: Digitális emlékezet, adatvédelem és szerzői jog: beszámoló Tallinnból

Perszonália
Vasné Tóth Kornélia: Egy lelkész-könyvtáros halálára In memoriam Imolay dr. Lenkey István (1941–2019)

Könyv
Pogány György:Dokumentumgyűjtemény a Zeneakadémia könyvtárának történetéről
Hernek István: Egy Networkshop konferencia lenyomata
Maróthy Szilvia: Szabad hozzáférésű irodalom: Kerekes Pál új Kalauza

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2019/ 4

„A Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE) a 2017-es wrocławi IFLA konferencián bemutatott Közös cselekvés a civil társadalomért és az oktatás minőségéért című előadása meghívást kapott a Lett Könyvtárosok Egyesületének 2019. áprilisi, immár 20. alkalommal megrendezett éves országos konferenciájára, amely ezúttal a „Könyvtárak – párbeszéd a változásról” címet viselte. […] Az előadás megtartása mellett a meghívás jó alkalom volt arra is, hogy betekintsünk a lett könyvtári kultúrába. Kérésünkre vendéglátóink több könyvtárlátogatást is szerveztek számunkra. […] Jóllehet csupán látogatóként voltunk jelen, de úgy gondoljuk, hogy a látottak és a személyes benyomásaink érdekesek és hasznosak lehetnek a hazai szakmai közönség számára.” (Dömsödy Andrea) (tovább…)

Szerkesztői előszó

Kategória: 2019/ 4

Kedves Olvasó!

A 3K legújabb számát, csakúgy, mint korábban, ezúttal is műfaji és tematikai sokszínűség jellemzi: közepes terjedelmű tanulmány, külföldi tapasztalatok, konferenciabeszámolók és recenziók is helyet kaptak az áprilisi számban, hiszen a lap továbbra is a könyvtárosok lehető legszélesebb köréhez kíván szólni.

Dömsödy Andrea a Könyvtárostanárok Egyesülete színeiben többedmagával Rigába utazott konferencia-előadást tartani, aminek köszönhetően lehetősége volt eljutni több építészeti és szakmai szempontból is jelentős lett könyvtárba. Írásában a Rigában látottakat összegzi, különös tekintettel a gyermekkönyvtárakra.

Dóra László egy budapesti peremkerületi könyvtár 2018-as kölcsönzési statisztikáit vizsgálva a legek világába kalauzol. A legolvasottabb hazai és külföldi szerzők, valamint a legtöbbet kölcsönzött könyvek 10-es listáit elemzi, összehasonlítva a most kapott adatokat a 2015-ös eredményekkel.

Az Országgyűlési Könyvtár munkatársai az évente megrendezésre kerülő Szakkönyvtári seregszemle idei előadásainak fontosabb gondolatait adják közre, Dancs Szabolcs pedig a tallinni Digitális emlékezet című konferenciáról számol be, amelyen előadóként is részt vett.

Vasné Tóth Kornélia Imolay dr. Lenkey Istvánt búcsúztatja, nem mindennapi szakmai életútját méltatja.

Végül három recenzió zárja a lapszámot Pogány György, Hernek István és Maróthy Szilvia tollából, melyek könyvtártörténeti, könyvtárinformatikai és e-könyves témákkal foglalkozó kötetekről íródtak.

A lap tartalma mellett fontos szót ejtenünk a szerkesztőségben történt változásokról is. A 3K szerkesztői székében dr. Béres Juditot áprilistól e sorok írója váltja, továbbá dr. Bartos Éva és Venyigéné Makrányi Margit elbúcsúzik a szerkesztőbizottsági feladatoktól. Éveken át tartó munkájukért mindhármuknak ezúton mondunk köszönetet. A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros nélkülük egészen más lett volna. A változások sorát zárja, hogy Rózsa Dávidot, a KSH Könyvtár főigazgatóját a szerkesztőbizottság új tagjaként üdvözölhetjük körünkben.

Kézirataikat továbbra is a 3k@oszk.hu e-mail címre várjuk.

Jó olvasást kívánva, Tóth Béla István

A rigai könyvtárak üzenete

Kategória: 2019/ 4

Irány Riga!

A Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE) a 2017-es wrocławi IFLA konferencián bemutatott Közös cselekvés a civil társadalomért és az oktatás minőségéért című előadása1 meghívást kapott a Lett Könyvtárosok Egyesületének 2019. áprilisi, immár 20. alkalommal  megrendezett éves országos konferenciájára, amely ezúttal a „Könyvtárak – párbeszéd a változásról” címet viselte.2 A meghívás igazán megtisztelő volt a KTE-re nézve, hiszen a Lett Könyvtárosok Egyesülete példamutatónak gondolja az egyesület társadalmi felelősségvállalását és megfontolandónak tartja az említett előadásban felvetett gondolatokat. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

Kölcsönzési ranglisták – 2018

Kategória: 2019/ 4

Egy korábbi – e lap hasábjain Mit olvastunk 2015-ben?1 címmel megjelent – írásunkban felmértük egy fővárosi peremkerület könyvtárának látogatottságát. Adataink az olvasói statisztikára támaszkodtak, amelyek segítségével megvizsgáltuk a könyvtárba beiratkozott személyek számát, a beiratkozás módját, életkorukat, valamint a nemek összetételét. Ezenkívül a vizsgált könyvtár kölcsönzési statisztikáiból összeállítottuk a legkeresettebb szerzők és a legtöbbet kölcsönzött könyvek listáját. (tovább…)

Címkék: , , , , ,

Szakkönyvtári seregszemle negyedszer1

Kategória: 2019/ 4

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára és az MKE Társadalomtudományi Szekciója 2019. március 12-én immár negyedik alkalommal rendezte meg a Szakkönyvtári Seregszemlét. A konferencia célja ismét a szakkönyvtárügy aktuális kérdéseinek megvitatása és az egyes szakkönyvtárak, szakkönyvtártípusok helyzetének, eredményeinek bemutatása volt. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

Digitális emlékezet, adatvédelem és szerzői jog: beszámoló Tallinnból

Kategória: 2019/ 4

Nem sokkal a digitális egységes piac szerzői jogi szabályozásáról szóló, régen várt uniós irányelv1 2019. április 17-ei elfogadása után, valamint kevéssel a hivatalos publikálás időpontját, 2019. május 17-ét megelőzően, 2019. április végén nemzetközi konferenciát2 tartottak Tallinnban, az Észt Nemzeti Könyvtár épületében a kulturális örökség digitális megőrzésének szerzői jogi és személyiségi jogi vetületeiről. A Memóriaintézmények lehetőségei és változásai a digitális világban című konferencia apropóját egyfelől a már említett direktíva, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR)3 hatályba lépése adta. Az eseményen az Országos Széchényi Könyvtár képviseletében meghívott előadóként vettem részt. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , ,

Egy lelkész-könyvtáros halálára

Kategória: 2019/ 4

In memoriam Imolay dr. Lenkey István (1941–2019)

Imolay dr. Lenkey István teológus, könyvtáros, magyar–történelem szakos tanár, könyv- és kiadványszerkesztő, művészeti szakíró, helytörténész, műgyűjtő 2019. május 1-jén elhunyt. Az országban sokfelé gyászolják őt, de mindenekelőtt Mohácson, Putnokon és Debrecenben. Hatalmas életpályát futott be, munkássága széleskörű művelődéstörténeti tudásról tesz tanúbizonyságot, melyet lehetetlen egyetlen cikkben visszaidézni. Ráemlékezve mégis tekintsünk be ebbe az életműbe, mozaikszerűen! (tovább…)

Címkék: , , , , ,

Dokumentumgyűjtemény a Zeneakadémia könyvtárának történetéről

Kategória: 2019/ 4

A Zeneakadémia könyvtárának története dokumentumokban (1875-2005) / Gádor Ágnes. – [Budapest] : Gramofon Könyvek, 2017. – 638 p. ; 24 cm

 

Zenei dokumentumok – hangjelzett kódexek formájában – már a középkori bibliotékákban is jelen voltak és a barokk időkben létrejött székesegyházi kottatárak tekintélyes mennyiségű nyomtatott és kéziratos zeneművet birtokoltak, mégis, mai értelemben vett zenei könyvtárak csak a XIX. században szerveződtek meg. Ezek a gyűjtemények is elsősorban az akkoriban megalakuló zeneiskolákhoz kötődtek, illetve a nemzeti könyvtárakban kezdtek különgyűjteményként helyet kapni a kották és a zenei szakirodalom. A legjelentősebb hazai zenei gyűjtemény az 1875-ben megalakult Zeneakadémia – 1925 óta Liszt Ferenc nevét viseli – keretében működő könyvtár. Az intézmény közel másfélszáz éves történetéről a közelmúltban jelent meg a Zeneakadémia könyvtárának története dokumentumokban (1875-2005) című terjedelmes forráskiadvány, Gádor Ágnes szerkesztésében és összeállításában. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

Egy Networkshop konferencia lenyomata

Kategória: 2019/ 4

Networkshop 2018 konferenciakiadvány / szerk.Tick József, Kokas Károly, Holl András, Budapest : HUNGARNET Egyesület : MTA Könyvtár és Információs Központ, 2018. – 103. p. : ill.

 

A Networkshop eredetileg a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF), a Hungarnet Egyesület és a Magyar Internet Társaság által közösen szervezett több napos konferenciasorozat, amelyet manapság a Hungarnet, az NIIF-et magába olvasztó KIFÜ asszisztenciája mellett, szponzori támogatásokkal rendez meg. A rangos eseményen minden évben több száz hazai felsőoktatási hálózati szakember vesz részt. A konferencia 1992-es első megrendezése óta minden alkalommal más városban találkoznak a szakterület kutatói, fejlesztői, a gyártók és maguk a felhasználók is. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , ,

Szabad hozzáférésű irodalom: Kerekes Pál új Kalauza

Kategória: 2019/ 4

Az ingyenes olvasás kalauza : A szabad elérésű elektronikus irodalom magyar nyelvű szöveges és audiovizuális könyvtárai, a free szöveggyűjtemények elérhetőségei, a nyílt magyar text-és multimédia-bázisok globális, határon túli és hazai színterei / Kerekes Pál. – [Budapest] : Publio, 2019. – 248 p. ; 21 cm

 

Az ingyenes olvasás kalauza részint Kerekes Pál és Kiszl Péter közös, Magyar irodalom a világhálón (2018) című kötetén, részint a szerző blogjának (Könyvkonnektor Blog) bejegyzésein alapul, azokat bővíti, rendezi egy kötetbe. Kerekes Pál az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet docense, fő kutatási területe az elektronikus könyv. A témában számos publikációja jelent meg, jelen ismeretterjesztő kötetnek előzménye a 2011-ben megjelent E-book kalauz: Az elektronikus könyv kisenciklopédiája. (tovább…)

Címkék: , , , ,

Címkék