Tartalom

Kategória: 2014/11-12

Könyvtárpolitika
Somogyi József: Könyvtári ellátás az ezredforduló után. A második hét év, 2007-2013 számainak vizsgálata (tovább…)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/11-12

„A neten belefullad a releváns információ a vízözönszerű áradatba. Az ésszerű megoldás – gondolnánk – a könyvtárlátogatás volna, ahol jóval rendezettebb információszolgáltatás zajlik, ám mégsem ez történik (alapos előismereteket kíván, időigényes), marad a könnyebb út: a net, ahol minden együtt van – és zavaros, felszínes tudás, ténylista tölti ki az összefüggő tudásegész helyét a fejünkben. A könyvtárak térvesztése nem a könyvtárak hibája, a világ változott meg annyira, hogy rá sem ismerünk”. (Somogyi József) (tovább…)

Könyvtári ellátás az ezredforduló után

Kategória: 2014/11-12

A második hét év,
2007-2013 számainak vizsgálata

A statisztikai adatok elemzése hozzájárul a könyvtárak helyzetének és működésének föltérképezéséhez, a változások tendenciáinak kimutatásához. E cikk előzménye, amely a 2001-2007 közötti időszakot vizsgálta, a könyvtár jövőjét borúsan látta. Lássuk, a máig futó hét év mit mutat? (tovább…)

Címkék: ,

Az év fiatal könyvtárosai

Kategória: 2014/11-12

Interjú Kecskeméti Gergellyel és Bedekovits Tamással

2014 júliusában Sopron gyönyörű városa adott helyet a könyvtárosok 46. vándorgyűlésének, ahol ismét kitüntettek egy ifjú kollégát az “Az év fiatal könyvtárosa” díjjal. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség – kuratóriumi döntés alapján – Kecskeméti Gergelyt, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárának munkatársát részesítette ebben az elismerésben. (tovább…)

Címkék: , ,

OCLC, a világkönyvtár

Kategória: 2014/11-12

Egy laikus jegyzetei

“Nagyon valószínű”

Az elektronikus számítógépeket a múlt század negyvenes éveiben fejlesztették ki (nagyjából a szerző születésének idején), elsősorban haditechnikai célokat szolgáló számításokra: a név őrzi az eredetet. Új korszak vette kezdetét 1951-ben, amikor az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala az UNIVAC-ot, a már szöveges információk kezelésére is alkalmas gépet üzembe helyezte (a szerző befejezi első osztályát egy osztrák határszéli falucskában). (tovább…)

Címkék: ,

Magyar Tudományos Művek Tára a Semmelweis Egyetemen

Kategória: 2014/11-12

Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Művek Tárát (MTMT) a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) és az Országos Doktori Tanács1 szervezésében és ajánlásával hozták létre 2009-ben2. Az MTMT olyan országos, nyilvános bibliográfiai adatbázis, amely az összes tudományterület produktumát gyűjti, és a közlemények bibliográfiai adatain túl a publikációkra való hivatkozásokat is tartalmazza. (tovább…)

Címkék: ,

Táblanyomatok és dúckönyvek – a nyomtatványok előtti “nyomtatványok”

Kategória: 2014/11-12

A XV. század szellemi életét, a korszakot többé-kevésbé meghatározó eszmevilágot leginkább a reneszánsz, az új tudományosság, illetve az új vallásosság, vagyis a devotio moderna fogalmával jellemezhetjük. A társadalomban a városiasodás, az urbánus kultúra elterjedése, az értelmiségi réteg kiszélesedése figyelhető meg, ez magától értetődően az olvasóközönség növekedésében is megnyilvánult, és – a bibliometriában “az érett alma könnyen lehull” törvénye1 értelmében – a könyvnyomtatás feltalálásához (és elterjedéséhez) “vezetett”. (tovább…)

Címkék: , ,

Kocsiút téli tájban

Kategória: 2014/11-12

Elősorolva egynéhány epitheton ornans-t, úgynevezett állandó eposzi jelzőt: bölcsszívű, tarkaeszű, tűrő lelkű, leleményes, sőt és legkivált nagyleleményű… Középiskolai tanulmányaink hozadékaként bízvást ráismerünk az illető személyre: bizony, ő az: Odüsszeusz. De bizton remélhető, hogy ugyanígy eredményre jutunk, ha sorra veszünk két-három (esetleg több) korfestő szókapcsolatot: arccal a vasút felé, hídcsata, széncsata, fagyszünet, szénszünet. (tovább…)

Címkék:

Tükröm, tükröm…

Kategória: 2014/11-12

Amikor átlapoztam a Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. kötetét, a mindenki által jól ismert felszólítás jutott eszembe. Mert, ahogy a gonosz mostoha igaz választ kap tükrétől szépségéről, úgy láthatjuk meg mi is a magyar könyvtártörténet és könyvtári jelen valóságát, elemző tanulmányok olvasása nélkül is, az események sorjázásában. Vitathatatlan sikerek, kudarcba fulladt kezdeményezések, csetlések-botlások, alkalmazkodási képesség, változó könyvtárosi identitás, különleges személyes teljesítmények, társadalmi támogatás, politikai nyomásgyakorlás számos példája bukkan fel a kötet lapjain. Minél közelebb lapozunk a jelenhez, annál élesebben. (tovább…)

Címkék: ,

Az iskola nem sziget!

Kategória: 2014/11-12

Első közelítésre recenziót, ajánlást, könyvismertetést és kritikát vesz kézbe az olvasó. Hatások és különbségek (Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján.) Végre! – lélegeztem fel magam is a karcsú kötet megpillantásakor. Hiszen az iskolákkal kapcsolatban állók pontosan tudják, hogy a PISA 2000 eredményeinek megjelenését követően az akkori magyar kormány rendkívül gyorsan reagált többnyire az OECD-átlagokat alulról közelítő hazai eredmények korrekciója érdekében. (Szövegértési feladatok az érettségin, évente ismétlődő kompetenciamérés a 6., 8. és 10. osztályokban, mégpedig nem a szociológiai mintavételes eljárással, hanem a teljes populáción.) Fontos döntés volt! (tovább…)

Címkék:

Százzal felérő ötven év…

Kategória: 2014/11-12

A szegedi gyermekkönyvtár története
1964-2014

Vidám, mosolygós borítójú könyvet hozott minap a postás. Régi kedves kolléganőm, barátnőm, Sáráné Lukátsy Sarolta művét: A betűországtól a könyvkirályig címmel, amelyben a szegedi gyermekkönyvtár történetének ötven évét írta meg, dolgozta fel. Személyes emlékek tolultak fel bennem: 1961-ben együtt gyakornokoskodtunk Székesfehérváron a megyei könyvtárban, ahol Molnárné Cirmi a gyermekek ellátása, Csukly Alajos (Lojzi) pedig a módszertani munka iránti érdeklődést oltogatta belénk. Sikeresen. Saci gyermekkönyvtáros lett, én módszertanos, de mindkettőnkben megmaradt a másik munkaterület vonzása is, olyannyira, hogy hosszú könyvtárosi pályánkon dolgoztunk mindkét területen. (tovább…)

Címkék: ,

“Krőzusnál gazdagabb…”

Kategória: 2014/11-12

Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium

Debrecent a magyar művelődés, ezen belül a könyv történetében különleges hely illeti meg. A település ugyan lényegében a XIX. század végéig falusias jellegű, meglehetősen puritán kinézetű volt, a város öntudatos polgárait, a cíviseket azonban komoly szellemi igényesség jellemezte, megfelelően annak, hogy Debrecen fontos és gyakorlatilag az egész országra kiterjedő hatású egyházi és iskolai központ volt. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtár őrzője

Kategória: 2014/11-12

Gyalui Farkas emlékiratai 1914-1921

Kolozsvár művelődéstörténetében elmerülni hálás feladat, hiszen kiapadhatatlan a feltáratlan források száma. Ugyanakkor ez – hetven évvel azután, hogy az első szovjet katona rácsodálkozott Mátyás király lovas szobrára – már meglehetősen nehéz vállalkozás is. Különösen nehéz akkor, ha a “gyöngyhalász” művelődéstörténész Budapesten született, és meg kell birkóznia a román nyelv “tengerével” is.  (tovább…)

Címkék:

Címkék