Tartalom

Kategória: 2014/11-12

Könyvtárpolitika
Somogyi József: Könyvtári ellátás az ezredforduló után. A második hét év, 2007-2013 számainak vizsgálata (tovább…)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/11-12

„A neten belefullad a releváns információ a vízözönszerű áradatba. Az ésszerű megoldás – gondolnánk – a könyvtárlátogatás volna, ahol jóval rendezettebb információszolgáltatás zajlik, ám mégsem ez történik (alapos előismereteket kíván, időigényes), marad a könnyebb út: a net, ahol minden együtt van – és zavaros, felszínes tudás, ténylista tölti ki az összefüggő tudásegész helyét a fejünkben. A könyvtárak térvesztése nem a könyvtárak hibája, a világ változott meg annyira, hogy rá sem ismerünk”. (Somogyi József) (tovább…)

Könyvtári ellátás az ezredforduló után

Kategória: 2014/11-12

A második hét év,
2007-2013 számainak vizsgálata

A statisztikai adatok elemzése hozzájárul a könyvtárak helyzetének és működésének föltérképezéséhez, a változások tendenciáinak kimutatásához. E cikk előzménye, amely a 2001-2007 közötti időszakot vizsgálta, a könyvtár jövőjét borúsan látta. Lássuk, a máig futó hét év mit mutat? (tovább…)

Címkék: ,

Az év fiatal könyvtárosai

Kategória: 2014/11-12

Interjú Kecskeméti Gergellyel és Bedekovits Tamással

2014 júliusában Sopron gyönyörű városa adott helyet a könyvtárosok 46. vándorgyűlésének, ahol ismét kitüntettek egy ifjú kollégát az “Az év fiatal könyvtárosa” díjjal. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség – kuratóriumi döntés alapján – Kecskeméti Gergelyt, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárának munkatársát részesítette ebben az elismerésben. (tovább…)

Címkék: , ,

OCLC, a világkönyvtár

Kategória: 2014/11-12

Egy laikus jegyzetei

“Nagyon valószínű”

Az elektronikus számítógépeket a múlt század negyvenes éveiben fejlesztették ki (nagyjából a szerző születésének idején), elsősorban haditechnikai célokat szolgáló számításokra: a név őrzi az eredetet. Új korszak vette kezdetét 1951-ben, amikor az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala az UNIVAC-ot, a már szöveges információk kezelésére is alkalmas gépet üzembe helyezte (a szerző befejezi első osztályát egy osztrák határszéli falucskában). (tovább…)

Címkék: ,

Magyar Tudományos Művek Tára a Semmelweis Egyetemen

Kategória: 2014/11-12

Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Művek Tárát (MTMT) a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) és az Országos Doktori Tanács1 szervezésében és ajánlásával hozták létre 2009-ben2. Az MTMT olyan országos, nyilvános bibliográfiai adatbázis, amely az összes tudományterület produktumát gyűjti, és a közlemények bibliográfiai adatain túl a publikációkra való hivatkozásokat is tartalmazza. (tovább…)

Címkék: ,

Táblanyomatok és dúckönyvek – a nyomtatványok előtti “nyomtatványok”

Kategória: 2014/11-12

A XV. század szellemi életét, a korszakot többé-kevésbé meghatározó eszmevilágot leginkább a reneszánsz, az új tudományosság, illetve az új vallásosság, vagyis a devotio moderna fogalmával jellemezhetjük. A társadalomban a városiasodás, az urbánus kultúra elterjedése, az értelmiségi réteg kiszélesedése figyelhető meg, ez magától értetődően az olvasóközönség növekedésében is megnyilvánult, és – a bibliometriában “az érett alma könnyen lehull” törvénye1 értelmében – a könyvnyomtatás feltalálásához (és elterjedéséhez) “vezetett”. (tovább…)

Címkék: , ,

Kocsiút téli tájban

Kategória: 2014/11-12

Elősorolva egynéhány epitheton ornans-t, úgynevezett állandó eposzi jelzőt: bölcsszívű, tarkaeszű, tűrő lelkű, leleményes, sőt és legkivált nagyleleményű… Középiskolai tanulmányaink hozadékaként bízvást ráismerünk az illető személyre: bizony, ő az: Odüsszeusz. De bizton remélhető, hogy ugyanígy eredményre jutunk, ha sorra veszünk két-három (esetleg több) korfestő szókapcsolatot: arccal a vasút felé, hídcsata, széncsata, fagyszünet, szénszünet. (tovább…)

Címkék:

Tükröm, tükröm…

Kategória: 2014/11-12

Amikor átlapoztam a Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. kötetét, a mindenki által jól ismert felszólítás jutott eszembe. Mert, ahogy a gonosz mostoha igaz választ kap tükrétől szépségéről, úgy láthatjuk meg mi is a magyar könyvtártörténet és könyvtári jelen valóságát, elemző tanulmányok olvasása nélkül is, az események sorjázásában. Vitathatatlan sikerek, kudarcba fulladt kezdeményezések, csetlések-botlások, alkalmazkodási képesség, változó könyvtárosi identitás, különleges személyes teljesítmények, társadalmi támogatás, politikai nyomásgyakorlás számos példája bukkan fel a kötet lapjain. Minél közelebb lapozunk a jelenhez, annál élesebben. (tovább…)

Címkék: ,

Az iskola nem sziget!

Kategória: 2014/11-12

Első közelítésre recenziót, ajánlást, könyvismertetést és kritikát vesz kézbe az olvasó. Hatások és különbségek (Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján.) Végre! – lélegeztem fel magam is a karcsú kötet megpillantásakor. Hiszen az iskolákkal kapcsolatban állók pontosan tudják, hogy a PISA 2000 eredményeinek megjelenését követően az akkori magyar kormány rendkívül gyorsan reagált többnyire az OECD-átlagokat alulról közelítő hazai eredmények korrekciója érdekében. (Szövegértési feladatok az érettségin, évente ismétlődő kompetenciamérés a 6., 8. és 10. osztályokban, mégpedig nem a szociológiai mintavételes eljárással, hanem a teljes populáción.) Fontos döntés volt! (tovább…)

Címkék:

Százzal felérő ötven év…

Kategória: 2014/11-12

A szegedi gyermekkönyvtár története
1964-2014

Vidám, mosolygós borítójú könyvet hozott minap a postás. Régi kedves kolléganőm, barátnőm, Sáráné Lukátsy Sarolta művét: A betűországtól a könyvkirályig címmel, amelyben a szegedi gyermekkönyvtár történetének ötven évét írta meg, dolgozta fel. Személyes emlékek tolultak fel bennem: 1961-ben együtt gyakornokoskodtunk Székesfehérváron a megyei könyvtárban, ahol Molnárné Cirmi a gyermekek ellátása, Csukly Alajos (Lojzi) pedig a módszertani munka iránti érdeklődést oltogatta belénk. Sikeresen. Saci gyermekkönyvtáros lett, én módszertanos, de mindkettőnkben megmaradt a másik munkaterület vonzása is, olyannyira, hogy hosszú könyvtárosi pályánkon dolgoztunk mindkét területen. (tovább…)

Címkék: ,

“Krőzusnál gazdagabb…”

Kategória: 2014/11-12

Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium

Debrecent a magyar művelődés, ezen belül a könyv történetében különleges hely illeti meg. A település ugyan lényegében a XIX. század végéig falusias jellegű, meglehetősen puritán kinézetű volt, a város öntudatos polgárait, a cíviseket azonban komoly szellemi igényesség jellemezte, megfelelően annak, hogy Debrecen fontos és gyakorlatilag az egész országra kiterjedő hatású egyházi és iskolai központ volt. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtár őrzője

Kategória: 2014/11-12

Gyalui Farkas emlékiratai 1914-1921

Kolozsvár művelődéstörténetében elmerülni hálás feladat, hiszen kiapadhatatlan a feltáratlan források száma. Ugyanakkor ez – hetven évvel azután, hogy az első szovjet katona rácsodálkozott Mátyás király lovas szobrára – már meglehetősen nehéz vállalkozás is. Különösen nehéz akkor, ha a “gyöngyhalász” művelődéstörténész Budapesten született, és meg kell birkóznia a román nyelv “tengerével” is.  (tovább…)

Címkék:

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)