Újabb adatok a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében c. kiadvány történetéhez: a 3. kötet, az 1945- utáni korszak munkálatairól és kéziratáról

Kategória: 2015/ 4

Kovács Máté és tudományos munkaközössége a magyar könyv- és könyvtártörténet számára két alapvető kézikönyvet publikált a Gondolat Kiadó gondozásában, amelynek címe Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében (1) az államalapítástól 1849-ig és (2) 1849-től 1945-ig. A két kötet 1963-ban, illetve 1970-ben jelent meg.1 Mindkét kötet Nívó-díjat kapott, a szakma és a társadalomtudományi kutatások világában ismertté vált. (tovább…)

Címkék: ,

Tükröm, tükröm…

Kategória: 2014/11-12

Amikor átlapoztam a Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. kötetét, a mindenki által jól ismert felszólítás jutott eszembe. Mert, ahogy a gonosz mostoha igaz választ kap tükrétől szépségéről, úgy láthatjuk meg mi is a magyar könyvtártörténet és könyvtári jelen valóságát, elemző tanulmányok olvasása nélkül is, az események sorjázásában. Vitathatatlan sikerek, kudarcba fulladt kezdeményezések, csetlések-botlások, alkalmazkodási képesség, változó könyvtárosi identitás, különleges személyes teljesítmények, társadalmi támogatás, politikai nyomásgyakorlás számos példája bukkan fel a kötet lapjain. Minél közelebb lapozunk a jelenhez, annál élesebben. (tovább…)

Címkék: ,

A kazincbarcikai Városi Könyvtár története dióhéjban

Kategória: 2013/11

A cikk megírásának aktualitását az adja, hogy a 2012. és 2013. év jelentős, mérföldkőnek számító változásokat hozott a könyvtár életében.
Egy önkormányzati határozat értelmében a fenntartó, Kazincbarcika Város Önkormányzata 2012. október 1-jétől önállóan működő intézményként működteti a továbbiakban a város könyvtárát. Újabb döntés értelmében pedig a közeljövőben egy felújított épületbe költözhet a könyvtár, amely végre több évtizede húzódó problémára nyújt megoldást. (tovább…)

Címkék: ,

Régi és új könyvtárosok Könyvtárosi hivatás – könyvtárosi lelkület az 1950-es években

Kategória: 2013/10

“Ha azt kérdezik tőlünk, hogy mi a foglalkozásunk, a válaszunkra általában kétféleképpen reagálnak. Vagy elragadtatással felkiáltanak, hogy ‘ó! könyvtáros…, de hiszen az nagyon szép dolog, egész nap csak olvasnak, szórakoznak!…’, vagy lebiggyesztik ajkukat mondván: ‘úgy … szóval könyvtáros… no igen … szükség van ilyenre is…’, s aztán sokan hozzáteszik: ‘ de mondja, nem tudott valami hasznosabb foglalkozást választani?”1

A könyvtárosság hosszú-hosszú évszázadokig nem volt önálló foglalkozás, önálló hivatás. Tudósok vagy művészemberek, Isten adta tehetségükből művelt hivatásuk mellett, mintegy mellékesen voltak könyvtárosok is. Elsősorban azért, mert a tudós minden korban könyvszerető, könyvolvasó, tanulni vágyó ember, tehát maga is gyűjt könyveket, emellett talán kapva-kapott is az alkalmon, hogy mások könyvgyűjteménye közelében lehessen; hogy könyvtárossá, főkönyvtárossá nevezzék ki. Sokak számára nyilván nemcsak – bár tudományos – passzió vagy cím volt a könyvtárosság, hanem kenyérkereső foglalkozás is. (tovább…)

Címkék:

A zirci műemlékkönyvtár 60 éve az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában1 1953-2013

Kategória: 2013/ 8

A zirci apátságot 1182-ben III. Béla király alapította. A középkori monostor a XIII-XIV. században élte virágkorát, majd fokozatos hanyatlásnak indult, később a török hódítás miatt teljesen elnéptelenedett. Középkori könyvtára és irattára megsemmisült. Csak a XVIII. század elején alapították újra a sziléziai Heinrichauból érkezett szerzetesek egy teljesen új épületben; annak szekularizálása után, 1814-ben nyerte el a függetlenségét. A XVIII. század végétől a ciszterciek fokozatosan bekapcsolódtak a magyar oktatásba, 1912-ben már öt gimnáziumot működtettek: Egerben, Pécsett, Baján, Székesfehérvárott, Budapesten. A rend munkássága töretlen a II. világháború végéig, amikor is a zirci könyvtár állománya meghaladta az 50 ezer kötetet. (tovább…)

Címkék: ,

“…a jelen és jövő érdekében…”

Kategória: 2013/ 2

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a megyei könyvtári ellátás története, 1950-2010

A megyei könyvtárak szinte mindegyikénél – hol azonnal felkínálkozva, hol némi kereséssel – megtalálható a honlapon az intézmény történetének szöveges vagy kronológiai bemutatása. Úgyszintén legtöbbjüknek nyomtatott formában is megjelent már a történetük, sőt némelyikről nem is egy. Közéjük tartozik a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár.
Elsőként 1970-ben, egy megyei tanulmánykötetben volt olvasható Németh László, az akkori igazgató könyvtártörténeti írása, amely tizenhat oldalban dolgozta fel Zala megye könyvtárügyének 1945-1970 közötti időszakát, benne a megyei könyvtár közel két évtizedének eseményeit, működésének eredményeit. Másodszor a megyei könyvtár megnyitásának ötvenedik évfordulója alkalmából, a 2002-ben kiadott emlékfüzet közölt Bangó Béla tollából egy harminc oldalas, remek történeti összefoglalást. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék