36. évfolyam, 1990. 5-6. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

397
400

 

Előszó

405

 

Teljes cikk

Ajánlások

406

 

Teljes cikk

LISZTES László
Áttekintés a hazai bibliográfiai tevékenység harminc esztendejéről

409

Rezümé

Teljes cikk

BERKE Barnabásné
A kurrens magyar nemzeti bibliográfia rendszere
Helyzetkép, célkitűzések

421

Rezümé

Teljes cikk

NAGY Zsoltné
A kurrens nemzeti sajtóbibliográfia és az IKB adatbázis

446

Rezümé

Teljes cikk

FERENCZY Endréné
Az általános nemzeti retrospektív bibliográfia
Eredmények, feladatok, módszerek
453 Rezümé Teljes cikk

VICZIÁN János
Magyar írók élete és munkái
Múlt, jelen, jövő és ajánlások a helyismereti személyi adattár készítéséhez

465 Rezümé Teljes cikk

KOVÁCS Ilona
A 20. századi külföldi magyar személyiségek biográfiai adattára
Hungarika névkataszter - Index biograficus hungaricus

473 Rezümé Teljes cikk

OTTOVAY László
A forrástájékoztatás feladatai, eszközei és intézményei

480 Rezümé Teljes cikk

SONNEVEND Péter
Forrástájékoztatás és lelőhelyinformáció

488

Rezümé

Teljes cikk

SZABÓ Sándor
A szakbibliográfia helyzete
493 Rezümé Teljes cikk
BORSOSNÉ Zétény Angéla
A társadalomtudományi szakbibliográfiákról
503 Rezümé Teljes cikk

LÁNG József
Az irodalomtudományi bibliogárfiai kutatások eredményei s e kutatások néhány problémája

516 Rezümé Teljes cikk
VAJDA Erik
A szakbibliográfia helyzete az alkalmazott és természettudományok területén
523 Rezümé Teljes cikk
KOROMPAI Gáborné
A helytörténeti, honismereti bibliográfia
535 Rezümé Teljes cikk
CSOMOR Tibor
Budapest helytörténetének bibliográfiai műhelye

550

Rezümé

Teljes cikk

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek