Könyvtári metamorfózis

Kategória: 2016/ 8

Sipos Anna Magdolna, a Pécsi Tudományegyetem oktatója még 2015-ben publikálta Könyvtári reneszánsz: könyvtárak az információs társadalomban 2.01 című kötetét, írt is róla több ízben a szaksajtó, így hát a recenzió tárgya sokaknak már ismerős lehet. Írásunk apropója, hogy a Kossuth Kiadó gondozásában a jól ismert NÉRO sorozat részeként először e-bookként kiadott könyvet a Ventus Libro Kiadó nemrég bővített tartalommal, hagyományos, nyomtatott formában is megjelentette. (tovább…)

Címkék: ,

Popfesztivál a könyvtárban

Kategória: 2016/ 2

Az amerikai és a magyar könyvtári munka különbségei

Hogyan segítheti elő jobban a modern könyvtár és a mai könyvtáros a tudományos kutatást? 2011-ben az Informatio Medicata konferencia szervezőinek felkérésére amerikai kutatási intézményekben dolgozó könyvtárosok hétköznapjairól számoltam be, elsősorban gyakorlati nézőpontból és a magyar viszonyokkal összevetve. (tovább…)

Címkék: ,

Közgyűjtemények az oktatásért

Kategória: 2013/ 6

AZ OKTATÁS ÉS A KULTÚRA KÖZÖS ÚTJAI

A napjainkban zajló társadalmi változások nyomán, a technológiai innováció, a környezettudatosság világméretű megjelenése és elsősorban a hosszú távú fenntarthatóság követelményének hatására felértékelődött és nélkülözhetetlenné vált az egész életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő tanulás.
A gyorsan változó társadalmi igények kiemelten szükségessé tették a tehetség, a kreativitás, a képességek és készségek fejlesztését, amelyben egyaránt meghatározó szerepe van a kompetencia-alapú képzésnek, a formális, a nem-formális és az informális tanulási formáknak. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtár jövőjéről

Kategória: 2012/10

A könyvtár szerepe

A könyvtár célja az információk eljuttatása a felhasználókhoz. Ezen információk hordozói a jövőben egyre kisebb mértékben lesznek a könyvek. Az információszolgáltatás helye mind kisebb mértékben a könyvtár, a könyvtári épület egyre kisebb mértékben hagyományos olvasóterem.
Az információk világa rendezett és rendezetlen adathalmazok sokasága. A könyvtár tradicionális szerepe a bizonyos formában létező adatok értelmezése és rendezése. A könyvtár ezt a kompetenciáját sikeresen ki tudná terjeszteni a dokumentumok más területére is. A könyvtártudomány: metaadat-tudomány. Az árucikkeknek, tv-programoknak, jogi anyagoknak vannak metaadataik, de nincs metaadat-kezelő hagyományuk. A szemantikus web, a web 3.0 ezt az igényt teszi transzparenssé, tehát a könyvtár-informatikának a maga százéves rendezett kutatási, oktatási és kézműves tradíciójával még van némi előnye. Azonban ami igaz a könyvtári világ egészére, csak nagyon kevés könyvtárra igaz. A könyvtári metaadatok kutatásának és ezen kutatások implementációjának élvonalához mindenképpen fel kell zárkózni, hogy akár a jelenlegi, akár a jövőbeli versenytársakkal fel tudja venni az intézmény a versenyt. Ami az informatikai, implementációs szintet illeti, ezen a téren sajnos, törvényszerű a folyamatos elmaradás. A megfelelő képzettségű munkatársak számára a közgyűjteményi szféra az egész világon versenyhátrányban van. (tovább…)

Címkék:

Könyvtár-filozófiai kézirat a (piac)gazdaság, a (köz)könyvtár-politika és a kultúra viszonyának újraértelmezéséhez

Kategória: 2006/ 9

Termelés, kultúra, felépítmény

A közkönyvtárakról szóló cikksorozatom* záróköveként, a könyvtárakat mint gazdasági-társadalmi képződményeket, a piacgazdaság mechanizmusának rájuk érvényes vetülete szempontjából kívánom elemezni, bemutatva működésüknek szükségszerű mozzanatait, amelyeknek ebben az alapvetően fogyasztói szemléletű gazdasági rendszerben kell a kultúra egyetemességéből adódó értékrendet sugározniuk és megtalálniuk kultúraátadó és megőrző funkcióikat. (tovább…)

Címkék: ,

Gondolatok az olvasásról a korszerű könyvtári működésről, a könyvtár és a műemléki környezet kapcsolatáról, tennivalóinkról*

Kategória: 2006/ 8

 

I. rész, Bevezetés avagy a mesehős az üveghegyről éppen most indul lefelé

Úgy állok itt most Önök előtt, mint a mesehős, aki már megmászta az üveghegyet. Lefelé tekint. Még nem tudja, hogyan fog elérkezni ‘Griffmadárországba’, hogy visszaszerezze az ‘elrabolt Napot’. De tudja, hogy tovább fog indulni. Neki mennie kell. Majd csak akad segítője, hogy elérhesse célját! (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a 2007-2013 közötti időszakban*

Kategória: 2006/ 6

Előadásom mottójaként a környezetvédők által gyakran idézett jelmondatot választottam, amely így szól: “Gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan!” E két szóból származik egy újkeletű kifejezés, a glokalizáció, ami jól kifejezi azt, hogy egyszerre kell globális és lokális kontextusban gondolkodnunk. (tovább…)

Címkék: ,

A közművelődés jelentésváltozásai egy lehetséges könyvtári struktúrában

Kategória: 2006/ 3

“Igaz az egész.”
(Hegel: A szellem fenomenológiája)

Megváltozott társadalmi környezet, kulturális szükséglet, intézményi struktúra

Napjainkban a kultúraátadás területén tapasztalható földrengésszerű változások merész, adott esetben a kísérletezéstől sem mentes elképzeléseket tettek szükségessé új útjainak megtalálásához, a gyakorlatban történő hatékony megszervezéséhez. (tovább…)

Címkék: , ,

A könyvtárak és a könyvtárosok jövője

Kategória: 2005/12

2005. november 25-én, az Országgyűlés Kongresszusi termében rendezte meg jubileumi, ünnepi ülését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Az MKE-t hetven évvel ezelőtt, 1935-ben alapították, a kerek számú, jóval több mint félévszázados születésnap remek alkalom volt arra, hogy ezen a kiemelkedő helyszínen, igen sokak érdeklődésétől kísérve nézzen szembe az ünnepi ülés közönsége azzal, ami a legfontosabb: a könyvtárak és a könyvtárosok jövőjével. (tovább…)

Címkék: ,

“felértékelődött a közgyűjtemények szerepe”

Kategória: 2006/ 2

Beszélgetés Skaliczki Judittal,
a NKÖM Könyvtári Főosztálya vezetőjével

- Immár másfél esztendeje, 2004 márciusa óta főosztály a NKÖM Könyvtári Osztálya. Mi tette lehetővé az előrelépést, a rangemelkedést?
- Úgy gondolom, több oka is van. Egyrészt egy egész Európában megfigyelhető trend érvényesülése, másrészt egy intézményi struktúraváltás szükségessége. (tovább…)

Címkék:

Fogott-e halat a könyvtári háló?

Kategória: 2000/ 8

Kerítő halászat

Már amikor megfogalmaztam a címet, rájöttem, olyan vizekre evezek, ahová gyakorlott halászok is csak révkalauzzal merészkednek. Meg egyáltalán milyen háló, miért éppen könyvtári, és milyen halat is kellene itt kifogni? (tovább…)

Címkék:

A minőség kora a könyvtárban

Kategória: 2000/ 6

Ex Oriente lux – volt szokás mondani, természetesen nem – elsősorban – arra gondolva, hogy a Nap keleten kel fel. De persze más irányokról is tudunk. Vigyázó szemünket Párizsra is volt szokás vetni. Tudjuk azt is, hogy egy-egy helység, város szimbolikussá vált annak kapcsán, hogy ott valami történt, valami megindult, ha azután persze másutt bontakozott is ki, szökkent szárba, netán nem is egészen úgy, ahogy a “kirepítő fészek” sugalmai diktálták. (tovább…)

Címkék: ,

A helyi társadalom igényének hatása a közkönyvtári szolgáltatásokra, megjelenésük módja és eszközei

Kategória: 2000/ 5

Rendkívül megtisztelő számomra, hogy a címben jelzett, rendkívül aktuális és izgalmas kérdésről való hangos gondolkodásra éppen én kaphattam felkérést. A téma rendkívüli aktualitását bizonyítja a konferencia brit vendégének, Mary Rowlettnek az előadása, aki a világkönyvtár, világkatalógus fogalmát felvillantva általában a közkönyvtárak világméretű információs és szolgáltatási perspektíváit, trendjeit vázolta fel. (tovább…)

Címkék:

Hagyományos könyvtár – elektronikus könyvtár

Kategória: 2000/ 2

Az MKE Olvasószolgálati Szekciója 1999 decemberében tartotta – Budapesten az OMIKK-ban és Szentendrén a Pest Megyei Könyvtárban – kétnapos konferenciáját Az információs társadalom kihívásai a könyvtárakkal szemben címmel. (tovább…)

Címkék:

Címkék