Tartalom

Kategória: 2013/ 6

Könyvtárpolitika
A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának ajánlásai a 2014-2020-as tervidőszakra készülő könyvtári fejlesztési stratégiához
Kárpát-medencei konferencia és együttműködési megállapodás Csongrádon
Sörény Edina: Közgyűjtemények az oktatásért

Műhelykérdések
Payer Barbara: Korszerű használóképzés, avagy e-learning egyszeregy
Pegán Anita: Fenntarthatóság és könyvtár

Konferenciák
Nagy Anikó: Az MKE a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Memento
Pogány György: Borzsák István és a könyvtári világ

Perszonália
Nagy Éva: Takács Miklós (1929-2013)
Liszka Zsuzsanna: Szalai Ágnes (1934-2013)
Pogány György: Kenyéri Kornélia (1948-2013)

Könyv
Poprády Géza: Temesi Ferenc Bartók-könyve
Vajda Kornél: Egy csodálatos könyvről – néhány szerény kritikai megjegyzéssel

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2013/ 6

“Az eddigi eredmények egyértelműen alátámasztják: rendkívül jelentős felhasználói igény van a múzeumok magas minőségű, korszerű szolgáltatásaira, az innovatív tartalomfejlesztésre. Ugyanakkor a meginduló pozitív folyamatok megakadhatnak, és egyszeri akcióvá egyszerűsödhet a pályázati program, ha nem történnek további hazai beavatkozások, és nem megy végbe gyökeres szemléletváltás mind a kulturális szolgáltatói, mind a befogadói oldalon. A jelenlegi fenntartási kötelezettség elsősorban a programkínálat megtartására vonatkozik, és nem számol a szolgáltatást igénybe vevők passzivitásának súlyos következményeivel. Amennyiben nem történik érdemi előrelépés a szolgáltatást igénybevevők (iskolák, pedagógusok) érzékennyé tételére, a program eredményei elenyésznek.” (Sörény Edina)

“A tanár és a tanuló viszonya átalakul, ma már a tanár nem egész életen át tartó ’példakép’, hanem mintaadó; a tanuló pedig a minta elfogadója; így sokszor a szerződésen alapuló szolgáltató és vevő szerepkörben jelennek meg. A tanár inkább partner a csoportban, a vezető szerep helyett a tanulási folyamatban inkább kalauzol, mint irányít. Ezáltal a tanulási folyamat nyitottá válik…” (Payer Barbara)

“Borzsák István hosszú és termékeny, eredményekben gazdag életének kényszerű kitérőjét jelentették a könyvtárban eltöltött évek. Ugyanakkor bebizonyította, hogy az alkotó ember a méltatlan körülmények között is képes teljes életet élni. Mi, mai könyvtárosok tulajdonképpen felemás módon viszonyulunk Borzsák István professzor könyvtárosként eltöltött éveihez. Büszkének kell lennünk arra, hogy – ha átmenetileg is, de – kollégaként tekinthetünk rá; ugyanakkor a helyes és szükséges önismerettel némi habozással gondolhatunk csak rá mint kollégára.” (Pogány György)

A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának ajánlásai a 2014-2020-as tervidőszakra készülő könyvtári fejlesztési stratégiához

Kategória: 2013/ 6

Bevezető gondolatok

Napjainkban – az információbőség korában – az egyik legnagyobb kihívás a választani tudás művészete. E szükséglet kielégítésében különösen felértékelődik a könyvtárak jelentősége. Amit a könyvtárosok tesznek, az nemzeti ügy, hiszen munkájuk nélkül nem maradhat meg a nemzeti kultúra. A könyvtáraknak – határokon innen és túl – a közösségteremtésben is jelentős szerepük van.
(Dr. Kövér László, az Országgyűlés Elnöke Világtalálkozón elmondott beszédéből, tartalmi idézet)

A könyvtár az egyéni érvényesülés és a társadalmi fejlődés záloga is, hiszen támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, de a közösségépítést is. Éppen ezért célunk a könyvtári rendszer folyamatos fejlesztése, melynek révén erősödik a könyvtárak társadalmi szerepvállalása, hosszú távú működésének fenntartása, továbbfejlődhetnek az országos szolgáltatások, és biztosított a könyvtáros szaktudás folyamatos megújítása.
(Halász János kultúráért felelős államtitkár Világtalálkozón elmondott beszédéből, tartalmi idézet) (tovább…)

Címkék:

Kárpát-medencei konferencia és együttműködési megállapodás Csongrádon

Kategória: 2013/ 6

Mint csaknem minden esztendőben, idén május végén is tanácskozásra gyűltek össze Csongrádon a Kárpát-medence magyar könyvtárosai, illetve könyvtáros szakmai, érdekképviseleti szervezeteik képviselői, hogy anyaországi kollégáikkal együtt megvitassák a szakma közös vagy éppen területenként nagyon is eltérő gondjait.
A tanácskozás – a hivatalos és ünnepélyes köszöntők elhangzása után – rendszerint egy fölkért “külső” előadó hosszabb expozéjával kezdődik. Az elmúlt években például Bárdi Nándor szociológus, kisebbségkutató vagy Pomogáts Béla irodalomtörténész előadása vezette be az ülést. Ezidén Szarka László kisebbségkutató tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást Szomszédságpolitika – kisebbségpolitika címmel. Ezek a csakugyan gondolatébresztő nyitó előadások mintegy szellemi, kultúrtörténeti, szociológiai kontextust teremtenek az aktuális tanácskozások főbb témái köré, rendre fölfestve azt az áttekintő képet, amelynek egyik szegmensét képezi a hazai és a határon túli magyar könyvtárak munkája. (tovább…)

Címkék:

Közgyűjtemények az oktatásért

Kategória: 2013/ 6

AZ OKTATÁS ÉS A KULTÚRA KÖZÖS ÚTJAI

A napjainkban zajló társadalmi változások nyomán, a technológiai innováció, a környezettudatosság világméretű megjelenése és elsősorban a hosszú távú fenntarthatóság követelményének hatására felértékelődött és nélkülözhetetlenné vált az egész életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő tanulás.
A gyorsan változó társadalmi igények kiemelten szükségessé tették a tehetség, a kreativitás, a képességek és készségek fejlesztését, amelyben egyaránt meghatározó szerepe van a kompetencia-alapú képzésnek, a formális, a nem-formális és az informális tanulási formáknak. (tovább…)

Címkék: ,

A korszerű használóképzés, avagy e-learning egyszeregy

Kategória: 2013/ 6

Az e-learning felnőttképzésben és nemformális tanulásban betöltött szerepéről, magyarországi hatásairól napjainkban alig-alig olvashatunk. Talán ezért eltérő a témával foglalkozó szakemberek véleménye, számos tévhit terjeng a távoktatással kapcsolatban. Mi igaz mindazokból, mik a tények? A távoktatási tananyagok készítésével kapcsolatban szeretnék felvázolni néhány lehetőséget, megoldást, amely – remélhetőleg – segít a használóképzésben is eloszlatni a távoktatási módszerekkel kapcsolatos ellenérzéseket.
Összefoglalóm elkészítéséhez az elmúlt évek távoktatással1, LMS rendszerrel2 és modern oktatástechnológiával3 foglalkozó konferenciáinak, rendezvényeinek előadásait, kerekasztal-beszélgetéseinek tanulságait használtam fel. (tovább…)

Címkék: ,

Fenntarthatóság és könyvtár*

Kategória: 2013/ 6

A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés globális kiterjedésű témája évtizedek óta foglalkoztatja az emberiséget. Mert tudatára ébredt annak, hogy a Föld természeti erőforrásai egyre fogynak, és változtatni kell a fogyasztási szokásokon, a termelési módszereken, az életvitelen. Sok példa mutatja, hogy az erre való törekvés sikeres is lehet.
Munkám fő célja, hogy bemutassam, miként válhatnak a könyvtárak tevékeny részeseivé a fenntarthatóságért való küzdelemnek. Igyekszem ötvözni a hazai és nemzetközi tapasztalatokat, és bemutatni a lehető legszélesebb körben a könyvtárak részvételének lehetőségét a fenntarthatóság területén adódó feladatokban.
A XXI. században a “web 2.0″ mellett a “fenntarthatóság” az a másik trend, amely meghatározza a könyvtárak fejlődését, jövőjét. Ahogy a web 2.0 megjelenése gyökeres változásokat hozott a könyvtárak életében, úgy a fenntarthatóság is egyre nagyobb befolyással van és lesz rá. A könyvtáraknak reagálni kell a környezetükben történő változásokra. Talán ez az a fő tanulság, amit a XXI. század hozott: “Az »alkalmazkodó könyvtár« lesz a jövő intézménye.” – ahogy Ládi László írta.1 Ez az “alkalmazkodó könyvtár” pedig egyre sokszínűbb. (tovább…)

Címkék:

Az MKE a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Kategória: 2013/ 6

1993. szeptember 10-én a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése részéről Bart István elnök, a frankfurti Ausstellungs und Messe Gmbh részéről Peter Weidhaas igazgató írták alá azt a szerződést, amelyben “mindkét fél kinyilvánítja szándékát és készségét arra nézve, hogy szoros együttműködés keretében évente nemzetközi könyvvásárt rendezzen Budapesten”.
Az első Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója 1994. április 21-én volt a Budapest Kongresszusi Központban. A fesztivál ettől kezdve folyamatosan megrendezésre kerül minden év áprilisának harmadik hetében – a helyszíne közben megváltozott (2008-tól a Millenáris lett), sikere viszont állandó, egyre növekvő hírnévvel és egyre bővülő számú látogatóval. (tovább…)

Címkék:

Borzsák István és a könyvtári világ*

Kategória: 2013/ 6

A monori városi könyvtár és helytörténeti kiállítás névadó ünnepségére gyűltünk össze; abból az alkalomból, hogy az intézmény felveszi a város szülöttének, Borzsák István professzor nevét. Borzsák István mint klasszikus-filológus a könyvek, a szövegek között élte le hosszú és tartalmas, eredményekben gazdag életét, és tudományos teljesítménye önmagában is elegendő jogcím lenne ahhoz, hogy Monor városa róla nevezze el könyvesházát. De a professzor nem csak mint a könyvtárak használója kötődött a bibliotékákhoz; élete során két alkalommal könyvtáros is volt, sőt 1937-ben könyvtárosi szakképzettséget is szerzett. Persze el kell ismerni, hogy mindkét alkalommal a kényszer hatására lett bibliothecarius. Először az 1930-as években a gazdasági kényszer, magyarán a megfelelő állás hiánya miatt végezte el a tanfolyamot és dolgozott átmeneti ideig az Országos Széchényi Könyvtárban. Másodszor 1957-ben lett menedéke a könyvtár, akkor, amikor politikai okokból eltávolították az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzori karából, és az Egyetemi Könyvtárban jutott megélhetéshez. (tovább…)

Címkék:

Takács Miklós (1929-2013)

Kategória: 2013/ 6

2013. április első napján elhunyt Takács Miklós nyugalmazott könyvtárigazgató, Vas megye és az ország közkönyvtárügyének évtizedeken át meghatározó és nagyra becsült személyisége.

Szombathelyen született. A középiskola elvégzése után az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán tanult és szerzett könyvtárosi képesítést 1954-ben. Első munkahelye, amelyhez negyven évig hű maradt, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1955-től igazgatóhelyettesként, 1961-től 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig igazgatóként. Hosszú pályafutása alatt részese lehetett a magyar közkönyvtárügy átalakulásának, a megyei könyvtári szerep megerősödésének, a területi ellátás kiteljesítésének. Tevékeny közreműködője volt az országos könyvtári életnek, szívesen vállalt feladatokat, előadást, szakmai véleményezést, aktív szerepet – mint az Országos Könyvtárügyi Tanács tagja vagy a Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke (1968-1973 között). (tovább…)

Címkék:

Szalai Ágnes (1934-2013)

Kategória: 2013/ 6

“a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy”

(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)

Valakit felidézni olyan, mint egy színes szőttest felfejteni, szálait szétválasztani. Ami egész volt színeivel, mintázataival, azt az elme csak külön-külön képes szavakba önteni. Így is szinte lehetetlen feladat érzékeltetni azt, ami Őt egyedivé, senki máshoz nem hasonlíthatóvá tette.
Óhatatlan, hogy az emlékező saját emlékein szűrődjenek át az arc körvonalai, mégis remélem, sikerül felvillantani az eleven, mindnyájunk által jól ismert arcot, és megmutatni azoknak is, akik már nem találkozhattak vele.

“Az igazat mondd, ne csak a valódit”

Ágnes egyéniségére mi sem volt jellemzőbb ennél a József Attilától vett gondolatnál. Lankadatlan figyelemmel kísérte a külvilág eseményeit, amit a tények már-már önkínzásig menő elemzése követett, mert semmitől nem irtózott jobban, mint a sekélyes, egyoldalú megállapításoktól. Egy kérdést igyekezett minden oldalról körüljárni, akár emberi magatartásról, akár történelmi jelenségről vagy művészi értékről mondott véleményt. (tovább…)

Címkék:

Kenyéri Kornélia (1948-2013)

Kategória: 2013/ 6

Méltósággal viselt, súlyos betegség után elhunyt Kenyéri Kornélia, a Néprajzi Múzeum könyvtárának nyugalmazott vezetője.
A magyar könyvtárügy kissé háttérben munkálkodó, a rivaldafényt kerülő munkása volt. Soha nem állította magát vagy eredményeit a középpontba; a szerénység volt személyiségének egyik meghatározó vonása, pedig szakmai tevékenysége, publikációi révén jogosan követelhetett volna magának nagyobb figyelmet. Különféle könyvtárakban dolgozott felelősségteljes pozíciókban, így nagy áttekintő, szintetizáló képességre tett szert. A különböző szakmai grémiumokban hasznosította tapasztalatait; a feladatokat kereste és nem az elismerést. A tradicionális értékek mentén elkötelezett könyvtáros volt, számára nem üres szólam volt a hűség, a felelősségvállalás, a kötelességtudás és a segítőkészség. (tovább…)

Címkék:

Temesi Ferenc Bartók-könyve

Kategória: 2013/ 6

Temesi Ferenc könyvének műfaji megjelölése: regény. Recenzens rögtön leszögezi, hogy miközben több mint regény, aközben nagy regény, érdemes elolvasni.
A cselekmény két szálon fut: az egyik a bartóki, a másik a Temesi-féle történet. Recenzensnek erről Thomas Mann Doktor Faustusja jut eszébe. Abban is egy zeneszerző, Adrian Leverkühn életéről van szó, és abban is a regényt elbeszélő, dr. phil. Serenus Zeitblom a maga életéről is tudósít. Az alapvető különbség persze az, hogy ott mindkét személy fiktív, Temesinél viszont Bartók is – noha regényhős – és az író is valóságos személy. (tovább…)

Címkék: ,

Egy csodálatos könyvről – néhány szerény kritikai megjegyzéssel

Kategória: 2013/ 6

Maróti Andor: A nélkülözhetetlen kultúra

Maróti Andor könyve igénytelen külsejű, mindössze kétszáztíz oldalas kis opus, könyvesboltok kirakatában kinek sem tűnhet fel. A címe sem látszik közönséget vonzónak. A kultúráról, a kultúra fontosságáról, állítólagos nélkülözhetetlenségéről annyi mű, annyi cikk, annyi előadás van és volt mindig is forgalomban, hogy nemcsak szenzációt, de különösebb figyelmet sem gerjeszthet – véli az ember. Aki azonban belelapoz a kisded könyvbe, az egyik csodálatból a másikba esik. Ha inkább léha természetű, ha a teoretikus elvontságok nem vonzzák igazán, akkor is elbűvöli őt a kötetben található szellemesebbnél szellemesebb anekdoták, viccek, történetek szinte végeláthatatlan sora. Csak egyet emelnénk ki a sok-sok közül. A szabadidő-kutatás egyik világhírű francia mestere egy budapesti konferencián azt fejtegette, hogy a munkaidőn túli ténykedés sem számítható szabadidő tevékenységnek, ha az pénzkereséssel jár. A nagy magyar szociológus erre azt válaszolta: szóval ha kártyázok és nyerek, akkor nem szabadidő-tevékenységet végeztem, de ha vesztek, akkor igen. Nos, az ilyenféle történetekből szinte kifogyhatatlan Maróti könyve. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék