Célegyenesre fordult Az én könyvtáram program

Kategória: 2019/ 2

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című európai uniós projekt keretében megvalósuló köznevelést támogató könyvtári program előrehaladásáról a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban immár negyedik alkalommal olvashatnak az érdeklődők, így jelen cikk elsősorban a legfrissebb információkat foglalja össze, annak apropóján, hogy 2019. január 30-31-én Egerben megrendezésre került a projekt második évét összefoglaló II. Mérföldkő Konferencia. (tovább…)

Címkék: , ,

„… ezt maga sütötte?”

Kategória: 2019/ 1

Biblioterápia egy borsodi település roma iskolásainak*

Napjainkra a hagyományos értelemben vett könyvtári funkciók sok tekintetben átalakultak, jelentős mértékben kibővültek, a könyvtárakkal szemben támasztott fenntartói, használói, szakmai elvárások egyre sokrétűbbek. Ma a helyi könyvtár egy település lakóinak az életében nemcsak a dokumentum- és információellátás, a művelődés, az egész életen át tartó tanulás, a szabadidő eltöltése terén játszhat fontos szerepet. A könyvtárak a társadalmi szerepvállalásuk erősödésével mind aktívabban vesznek részt az őket körülvevő, általuk elérhető közösségek fejlesztésében, erősítésében, így végső soron az egyén életminőségének a javításában. (tovább…)

Címkék: ,

Egy „újraolvasott” élet

Kategória: 2018/ 9

Egy „olvasmányos” könyvet tartok a kezemben… abban az értelemben is, hogy hangulatos olvasnivaló, amelyet nem lehet letenni, de olyan vonatkozásban is, hogy olvasmányélményekről szóló írások sorát tartalmazza.

Bényei Miklós ebben a könyvében érdekes megközelítésben ír legutóbbi irodalmi élményeiről, amelyek valójában nem voltak számára újdonságok, hiszen ezúttal olyan könyveket vett kézbe, olvasott újra, amelyeket gyermekfejjel vagy később fiatal felnőttként lapozgatott. Ezek között ott van az első „igazi”olvasmányélmény (Bazsov: Kővirág), aztán az iskolai kötelező és ajánlott olvasmányok, a valakitől kapott, különféle témájú ajándékkönyvek és minden más is, amihez sikerült hozzájutnia. (tovább…)

Címkék: ,

Egyetemisták olvasási és könyvtárhasználati szokásai a Pécsi Tudományegyetemen1

Kategória: 2018/ 3

Vizsgálatomban a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak az olvasáshoz való viszonyát, olvasói ízlését, olvasmányválasztási szempontjait és könyvtárhasználati szokásait mértem fel egy saját szerkesztésű olvasási és könyvtárhasználati szokásokat mérő kérdőív segítségével. Felmérésem célja, hogy kirajzolódjon, milyenek az egyetemi hallgatók olvasási szokásai, milyen az olvasói ízlésük, hogyan jutnak könyvekhez, folyóiratokhoz, vagy aktív könyvtárhasználók-e. (tovább…)

Címkék: , ,

A Könyvek… és ennyi ifjúsági olvasóklub

Kategória: 2018/ 2

A 2017-es év elején a Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtárának munkatársai az egész éves programok, programsorozatok megbeszélése közben igyekeztek arra is megoldást találni, hogy hogyan vonják be a könyvtári életbe a kamaszokat, tizenéves fiatalokat. Tudtuk, hogy ez a korosztály is szép számmal jelenik meg a könyvtári életben, a statisztika is azt mutatta, hogy vannak kamasz olvasóink. (tovább…)

Címkék: ,

„Csak az ember olvas”

Kategória: 2018/ 2

Olvasóklub Szentendrén1

Az olvasás mindig az életem meghatározó része volt. Családi indíttatás és egyéni vonzalom egyaránt közrejátszottak abban, hogy a könyv fontos legyen nekem. Magyar szakos tanári diplomám is van, bár iskolákban csak óraadóként dolgoztam, de az irodalom tanításában vannak tapasztalataim. Tanárként is vallottam, hogy a legfontosabb meggyőzési eszköz az olvasásra nevelésben az élmény! (tovább…)

Címkék: ,

A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt

Kategória: 2017/12

Az írott nyelvhasználat megfelelő szintű elsajátítása nélkülözhetetlen a tanulási képességek kibontakoztatásához, működtetéséhez, illetve fejlődéséhez, azaz az írásbeliség ismerete minden további tanulás alapja. Az iskolai teljesítményekre azonban jelentős hatást gyakorol az iskolai oktatástól függetlenül a tanulók szocioökonómiai státusza, és ez hosszú távon befolyásolja a diákok készségeinek fejlődését is.1 (tovább…)

Címkék: ,

Minden cseh olvas a gyermekeknek

Kategória: 2017/ 2

Az információs társadalom korában, amikor a hagyományos könyvolvasás tekintetében sokan a vészharangokat kongatják, azt gondolhatnánk, hogy a korábbiaktól eltérő hangsúlyokkal vetődik föl a legifjabb generációk olvasóvá nevelésének kérdése (lásd pl. online olvasás, elektronikus tartalomfogyasztás, számítógépes és online játékok eluralkodása). Ez csak részben igaz. (tovább…)

Címkék: , ,

A Nagy Könyv – tíz év után

Kategória: 2016/10

   A Nagy Könyv olvasásnépszerűsítő programsorozatot 2003-ban alkották meg a britek, és a BBC televízió műsorán kapott helyet. Egy évvel később Németországban is képernyőre került, és tíz évvel ezelőtt Magyarország is megvásárolta az angol licencet (Csillag, 2005). A program megalkotói újra divatossá akarták tenni az olvasást, ez volt a fő célkitűzése a kampányszerű elemekben bővelkedő akciónak. (tovább…)

Címkék: ,

Olvasás és hobbik viszonya a Moly.hu felhasználóinak körében

Kategória: 2016/ 9

A könyvtári szakirodalomban elvétve fordulnak elő olyan felmérések, amelyek a különböző könyves közösségi oldalak felhasználóinak táborát vizsgálják, pedig ezekből az olvasói közösségekből sok, a könyvtárak és az olvasásnépszerűsítési törekvések számára hasznos tudnivalót és következtetést lehet levonni. Ilyen, kifejezetten könyvekkel és olvasással foglalkozó online közösségi oldalak például a nemzetközi Goodreads (https://www.goodreads.com) vagy a magyar Moly (https://moly.hu/). (tovább…)

Címkék: ,

„Művészet nélkül lehet élni, de nem érdemes”

Kategória: 2016/ 7

Vélhetően a fent idézett gondolatnak a szellemében is fogott kötete összeállításába Füleki Mihály, aki pályáját, életét a kultúra szolgálatában töltötte, és jelenleg nyugdíjasként, de még mindig az ifjak szellemének jobbításán, gyarapításán dolgozik. (tovább…)

Címkék: ,

Ismerős galaxisban

Kategória: 2016/ 7

„Csak az ember olvas” – hangzik az egyik legnagyobb magyar könyvkiadó szlogenje, kölcsönvéve Márai Sándor gondolatát. A kijelentéssel nem érdemes vitába szállni, ezt az antropológiai adottságot senki nem kérdőjelezi meg. Azonban hogy az emberek mekkora hányada űzi rendszeresen és főleg tudatosan ezt a tevékenységet, csak becsülni tudjuk. És hogy szűkítsük a kört: vajon hányan lehetnek, akik olvasmányaikról jegyzeteket is készítenek? (tovább…)

Címkék: , ,

Előadássorozat a történelmi regényről

Kategória: 2016/ 5

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár igazi közösségi térré formálódott az elmúlt években. Klasszikus könyvtári feladatai mellett hosszú ideje szervezi a Könyvtári beszélgetések és a Köztünk élnek sorozatokat. A Könyvtári beszélgetések sorozatban a magyar kultúra, tudomány, vallás, sport az országban is ismert, jelentős személyiségeit hívja meg a könyvtár. A meghívás apropója gyakran az illető személy könyve, így a rendezvény könyvbemutató szerepet is betölt. (tovább…)

Címkék: , ,

A könyvtár és a könyvtáros szerepe az olvasás igényének felkeltésében

Kategória: 2016/ 4

Egy nagyobb tanulmány előkészületeinek keretében arra kerestünk választ, hogy a fiatalok milyen hatások, körülmények által váltak, válhattak olvasóvá. A sok-sok hatás és körülmény között az egyik volt a nyilvános könyvtár szerepe. Sokan voltak olyanok, akiket a közkönyvtárak segítettek abban, hogy megszeressék az olvasást. Összeállításunkban teljességre természetesen nem törekedhetünk, célunk csupán annyi, hogy felvillantsunk olyan eseteket, amelyek azt bizonyítják, hogy a nyilvános könyvtárral, illetve a könyvtárossal való találkozás meghatározta a fiatal olvasók további életútját. Megismertetett velük egy új világot, kinyitott előttük egy olyan kaput, amely elvezetett a rendszeres olvasás és esetenként az írás gyönyörűségéhez. (tovább…)

Címkék:

Mit olvastunk 2015-ben?

Kategória: 2016/ 1

Miközben a nyomtatott könyvek vásárlásának statisztikái egyre kedvezőtlenebbek, ezzel párhuzamosan a könyvtárhasználók száma is csökken. Az kereskedelmi adatok azt jelzik, hogy az elektronikus könyvek eladása stagnál, és az eladott e-könyv olvasók száma sem emelkedik. Néhány projekt – amely a nyomtatott könyvek digitalizálását szorgalmazza – pedig lassan halad előre. (tovább…)

Címkék: ,

Hogyan olvasunk?

Kategória: 2015/12

Évtizedekkel ezelőtt, amikor meghirdették nálunk az Olvasó Népért Mozgalmat, cikket írtam arról, hogy nem az olvasók számát kell növelni, inkább az olvasás minőségét kellene javítani. Nem sokat ér ugyanis az az olvasás, amely csak betűfogyasztás és nem mélyebb gondolkodás, mert semmit sem ad hozzá az olvasó műveltségéhez, sőt, rontja a színvonalát. Ez a kritika akkor visszhang nélkül maradt, sőt, akadt valaki, aki hevesen védelmezte az olvasás népszerűsítését, azzal érvelve, hogy önmagában pozitív hatású, ha egyre többen olvasnak. (tovább…)

Címkék:

Olvass nekem! Ismeretterjesztő és könyvajánló segédlet

Kategória: 2015/ 9

A gyermekkönyvtárosok minden időben elsőrendű feladatuknak tekintették az olvasóvá nevelést, hiszen pontosan tudják, a gyermekek életében milyen jelentős szerepe van az irodalommal való első találkozásnak. (tovább…)

Címkék: ,

„Cickafarkfű, kerti zsázsa, harapj rá az olvasásra” Legyél te is kölyökolvasó!

Kategória: 2015/ 6

„Az olvasásban az a jó, hogy közben nem kell a külvilággal foglalkozni, hogy szabadon engedhetem a fantáziámat, hogy a gondolataimban egy film pereg, amit én rendeztem, a könyv szereplői pedig életre kelnek, hogy fejleszti a szókincsünket és javítja a helyesírásunkat, és hogy ami félelmetes, mint például a Tirannoszaurusz, az vagy már nem él, vagy csak kitalálták”. Ezt a gondolatot egy olyan kisiskolás fogalmazta meg, aki részt vett a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és az Informatikai és Könyvtári Szövetség nyolc évvel ezelőtt elindított Legyél te is kölyökolvasó! elnevezésű játékán. Először 2007-ben, a Nagy Olvashow rendezvénysorozat keretében került sor erre a programra, majd évről évre több száz kölyökolvasó vállalkozott arra, hogy három, játékosan komoly irodalmi próba kiállásával elnyerje a KÖLYÖKOLVASÓ címet. A kreatív olvasási tevékenységet megszerették a gyerekek, hasznosnak ítélték a könyvtárosok, és élvezték a szülők is. (tovább…)

Címkék: , ,

Újraolvasva – hatvan-hatvanöt év múltán

Kategória: 2015/ 6

(1.) KŐVIRÁG
Mindig nagy érdeklődéssel olvastam, hallgattam azokat a visszaemlékező írásokat, beszélgetéseket, amelyekben valaki hajdani, gyermekkori könyvélményeiről nyilatkozott. Majd amikor könyvtáros lettem, már tudatosan figyeltem ezeket a beszámolókat, mert úgy éreztem, hogy a korai olvasmányok sokat elárulnak az illető személy (olykor egy-egy híresség, a kulturális vagy politikai élet egy-egy kiválósága) szellemi, eszmei és gyakran érzelmi fejlődéséről. És természetesen sokat segíthetnek az olvasóvá nevelés olykor gyönyörű, máskor gyötrelmes munkájában. (tovább…)

Címkék:

Befogadás és elfogadás

Kategória: 2015/ 5

Konferencia Szentendrén
2015. április 15-én zajlott le az a konferencia Szentendrén, amelynek témáját Befogadás és elfogadás címmel jelöltük ki. A befogadás és elfogadás sokrétűen értelmezhető szavak, amelyek azonban mindenképpen kell, hogy jellemezzék a ma könyvtárát. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék