Tartalom

Kategória: 2012/10

Könyvtárpolitika
Szabó László István: Milyen a XXI. század könyvtárosa? 3

Fórum
Király Péter: A könyvtár jövőjéről 6

Műhelykérdések
Hajnal Ward Judit: Piszkos Fred a retinakijelzőn. Elektronikus könyvek az amerikai könyvtárakban 14
Koltay Tibor: Mozaikcserepek az e-könyvről  26
Kis Mariann: E-könyv és a közkönyvtárak. Egy kérdőív válaszai 30
Tóth Andrea: „A hosszú távú tervem az, hogy innen megyek nyugdíjba.” Interjú
Lencsés Ákossal, az „Év Fiatal Könyvtárosá”-val
32

Évfordulók
Kovács Mária: Kovács Máté hatása a szombathelyi könyvtáros képzésre 36
Filip Gabriella: Nem csak a fogházakat, a könyvtárakat is látogatta. Kétszáz éve született Szemere Bertalan 47

Perszonália
Burmeister Erzsébet: Zsidai József (1934–2012) 52
Hegedűs Éva: Imre László (1935–2012) 54

Könyv
Pogány György: Régi Magyarországi Nyomtatványok 1656–1670 55
Bartók Györgyi: „A könyvtár az iskola szíve” 60

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2012/10

Elgondolásom szerint a könyvtári rendszert abban az irányban kell erősíteni, hogy elmozduljon egy általános információ-szervezési és információ-közvetítő szerep felé. Ehhez meg kell találni azokat a módszereket, amelyek segítenek az olvasásközpontú ismeretszerzés terén szerzett tapasztalatokat áttranszponálni helyben megtalált (oktatási, tudományos, szakmai, közszolgálati) feladatok megoldásának támogatásába. A jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlya lesz az informatikai ismereteknek és a nemzetközi kapcsolatoknak.” (Részlet Király Péter írásából)

Hogy a leggyakrabban felvetett kifogásokra reagáljak, azokkal értek egyet, akik véleménye szerint az e-könyv egyáltalán nem veszélyezteti a nyomtatott könyvek létét. Ennek egyik fő okát abban látom, hogy a munkanapját amúgy is számítógép előtt töltő olvasó belefárad a képernyőn való olvasásba a legjobb technológiák ellenére is. Továbbá nem minden könyv létezik elektronikus formában, ami a könyvesboltokat és a könyvtárakat előnyös helyzetbe hozza.” (Részlet Hajnal Ward Judit cikkéből)

Milyen a XXI. század könyvtárosa?

Kategória: 2012/10

Milyen legyen a XXI. század könyvtárosa? – Minden ember másképpen fogalmazza meg elvárásait, attól függően, milyen elképzelése van a könyvtárról, illetve a könyvtáros személyéről. A tradicionális kulturális értékek helyébe lépett a felgyorsult világ által konstruált új, sajátos értékrend, de a könyvtárakban a megszokott kötelességtudatot és a figyelmességet keresik ma is az olvasók. Az általánosan elvárt könyvtárosi erények meghatározása tehát nem egyszerű feladat. (tovább…)

Címkék:

A könyvtár jövőjéről

Kategória: 2012/10

A könyvtár szerepe

A könyvtár célja az információk eljuttatása a felhasználókhoz. Ezen információk hordozói a jövőben egyre kisebb mértékben lesznek a könyvek. Az információszolgáltatás helye mind kisebb mértékben a könyvtár, a könyvtári épület egyre kisebb mértékben hagyományos olvasóterem.
Az információk világa rendezett és rendezetlen adathalmazok sokasága. A könyvtár tradicionális szerepe a bizonyos formában létező adatok értelmezése és rendezése. A könyvtár ezt a kompetenciáját sikeresen ki tudná terjeszteni a dokumentumok más területére is. A könyvtártudomány: metaadat-tudomány. Az árucikkeknek, tv-programoknak, jogi anyagoknak vannak metaadataik, de nincs metaadat-kezelő hagyományuk. A szemantikus web, a web 3.0 ezt az igényt teszi transzparenssé, tehát a könyvtár-informatikának a maga százéves rendezett kutatási, oktatási és kézműves tradíciójával még van némi előnye. Azonban ami igaz a könyvtári világ egészére, csak nagyon kevés könyvtárra igaz. A könyvtári metaadatok kutatásának és ezen kutatások implementációjának élvonalához mindenképpen fel kell zárkózni, hogy akár a jelenlegi, akár a jövőbeli versenytársakkal fel tudja venni az intézmény a versenyt. Ami az informatikai, implementációs szintet illeti, ezen a téren sajnos, törvényszerű a folyamatos elmaradás. A megfelelő képzettségű munkatársak számára a közgyűjteményi szféra az egész világon versenyhátrányban van. (tovább…)

Címkék:

Piszkos Fred a retinakijelzőn. Elektronikus könyvek az amerikai könyvtárakban

Kategória: 2012/10

Kedves DigitalLibraryNJ olvasó!

Az Ön által előjegyzett elektronikus könyv mától kölcsönözhető.
Kérjük, jelentkezzen be olvasójegyével könyvtárunk honlapján,
és töltse le a könyvet a kívánt formátumban.
Amennyiben 72 óráig nem kölcsönzi ki a fenti művet,
előjegyzése automatikusan lejár.

Újabban ez a kedvenc e-mail üzenetem. A Franklin városi könyvtár szolgáltatásai közül sokan élvezzük az elektronikus könyvkölcsönzést. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a fenti, előre gyártott üzenet, aminek hátterében az áll, hogy hetekkel vagy hónapokkal azelőtt kiválasztott az ember egy könyvet, és feliratkozott a sorban állók listájára. A városi könyvtárban egyszerre hat elektronikus könyvet lehet hivatalosan előjegyezni, bár megjegyzem, az egyéni kívánságlista hossza nem korlátozott. E-könyvből egyszerre pedig négyet lehet kölcsönözni, hét- vagy tizennégynapos időtartamra, ami bőven elég az olvasásra. Hogyan lettem e-könyv rajongó? (tovább…)

Címkék:

Mozaikcserepek az e-könyvről

Kategória: 2012/10

Az e-könyv – a meghatározása körüli bizonytalanságok ellenére – sokkal több, mint ígéret. Technológiai szempontból utolérte az elektronikus folyóiratot.
Problémát inkább az okoz és a jövőben fog is okozni, hogy azok, akik az e-könyvek létrehozásában és terjesztésében érdekeltek, nem mindig fogják az olvasók, a szerzők, a könyvkereskedők és a könyvtárak azon jogait és elvárásait tiszteletben tartani, amelyeket a nyomtatott könyvvel kapcsolatos tapasztalataik kapcsán, generációkon át felépítettek és megvédtek.1 A technológiai kérdéseknél tehát sokkal érdekesebb és izgalmasabb azon gondolkodnunk, miként fogják a digitális könyvek a szerzők, kiadók, terjesztők, eladók, könyvtárak és – nem utolsó sorban – olvasók közötti “hatalmi egyensúlyt” megváltoztatni. Az ezekkel az összetett problémákkal kapcsolatos kérdések és válaszok jelentős része – még mindig – Clifford Lynch 2001-es írásában2 találhatók meg a legnagyobb teljességgel és kritikai igénynyel.
Az e-könyvek világa gyorsan változik, és termékeivel kapcsolatban olyan sok kérdés merül fel, hogy lehetetlen volna e cikk keretében teljességre törekednünk. Ezért is szerepelnek a címben a mozaikcserepek. A következőkben ugyanis csupán néhány részletkérdést vetek fel. (tovább…)

Címkék:

E-könyv és a közkönyvtárak. Egy kérdőív válaszai

Kategória: 2012/10

Az Amazon által elindított e-book forradalom az olcsóbb „androidos” olvasók megjelenésével mára Magyarországot is elérte. Az olvasásra szolgáló eszközök kínálata egyre bővül, áraik csökkennek. Külföldön már számos kiadó foglalkozik elektronikus könyvek kiadásával, az ilyen kiadók száma hazánkban is rohamosan nő.
Az Egyesült Államokban 1998 óta lehet elektronikus könyvet kölcsönözni, így joggal merült fel a kérdés, hogy hazánkban a közművelődési könyvtárak látogatói igénylik-e, és ha igen, milyen formában az elektronikus könyvek kölcsönzésének lehetőségét.* (tovább…)

Címkék:

„A hosszú távú tervem az, hogy innen megyek nyugdíjba.” Interjú Lencsés Ákossal, az „Év Fiatal Könyvtárosá”-val

Kategória: 2012/10

2012 júliusában a Győrben megrendezett 44. könyvtáros vándorgyűlésen ismét kitüntettek egy ifjú kollégát az „Év Fiatal Könyvtárosa”-díjjal. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség – kuratóriumi döntés alapján – Lencsés Ákost, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára Olvasószolgálati osztályának vezetőjét részesítette ebben az elismerésben. Amint az a laudációból is megtudható, jelenlegi munkahelyén „szerencsésen ötvöződik számára annak lehetősége, hogy kielégítse a reáltudományok iránti érdeklődését és az olvasókkal való személyes kapcsolattartás igényét is.”* Miként is jutott el idáig ez a sokoldalú fiatalember? Nos, ennek jártunk utána egy interjú keretei között. (tovább…)

Címkék:

Kovács Máté hatása a szombathelyi könyvtáros képzésre*

Kategória: 2012/10

Pályaválasztásom véletlenszerű volt. Az érettségi megszerzése után jelentkeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karára, magyar–latin szakra, de helyhiány miatt elutasítottak. A következő tanévben a jelentkezést megismételtem magyar–könyvtár szakra, ahova végül felvettek.
A diploma megszerzése után egy vargabetű következett, ugyanis első munkahelyem a Miskolci Műszaki Egyetem volt, ahol „művelődésszervezőként” dolgoztam, csak ezután kerültem vissza Szombathelyre, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárába. Innét szinte egyenes út vezetett a könyvtáros képzéshez, hisz’ akkor alakult a szombathelyi főiskola könyvtári tanszéke, ahol 1974-től dolgoztam.
A szombathelyi képzés megindulásáig az ELTE Könyvtári Tanszékén kívül nem működött más könyvtáros képző intézmény az országban, hiszen a budapesti Pedagógusképző Főiskolán akkorra már megszűnt főiskolai szintű képzés. Az egyetemi könyvtáros képzés megindítása Kovács Máté nevéhez fűződik.
Kovács Máté a Magyarországon az 1950-es években kialakuló tevékenységével, a képzés kidolgozott rendszerével olyan könyvtáros képzést hozott létre, amely nemcsak az egyetemi oktatásnak képezte alapját, hanem az ország más intézményeiben folyó képzésnek is. (tovább…)

Címkék: ,

Nem csak a fogházakat, a könyvtárakat is látogatta. Kétszáz éve született Szemere Bertalan

Kategória: 2012/10

Szemere Bertalan író, politikus első nyomtatásban megjelent könyve a büntetés-végrehajtásról szól, de az általa tervezett „magány-rendszer” elvei szerint működő javító-fogházhoz is kellettek könyvek. Minden „kamra” alapvető felszereléséhez tartozott a Biblia, és más, értékes irodalmi művekkel is szerette volna ellátni a fogvatartottakat. Az 1838-ban Kassán napvilágot látott Terve egy építendő javító-fogháznak a’ magány-rendszer’ elvei szerint című kötetben elsősorban külföldi tapasztalataira hivatkozik a szerző. De a később megjelent naplójegyzeteiből az is kiderül, nemcsak a börtönöket, a javító-nevelő intézeteket, de a népiskolákat, az egyetemeket, a könyvkiadókat és a könyvtárakat is felkereste az 1836-ban megkezdett egyéves nyugati tanulmányútja során. Szemere Bertalan születésének 200. évfordulója jó alkalom arra, hogy meglátogassuk vele a korabeli könyvtárakat, és körülnézzünk az egykori sajtó- és a könyvpiacon. (tovább…)

Címkék:

Zsidai József (1934-2012)

Kategória: 2012/10

A Miskolci Egyetem Könyvtára búcsúzik egykori főigazgatójától, az intézmény és a magyar könyvtárügy meghatározó egyéniségétől, Zsidai Józseftől. Munkássága igen szerteágazó volt, gazdag életutat járt be. 78 évesen távozott körünkből. Mély főhajtás illeti meg: elismert szakember volt, oldalakat venne igénybe írásainak felsorolása, tevékenységének méltatása.
1934. január 23-án született Felpécen (Győr megyében). Szülei uradalmi cselédek, 1945 után egyéni gazdálkodók, majd állami gazdasági alkalmazottak voltak.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar nyelv és irodalom-könyvtáros szakon 1958-ban, okleveles könyvtáros és középiskolai tanári diplomát kapott. Bölcsészettudományi doktorátusát 1960-ban szerezte az ELTE-n, 1988-ban irodalomtudományból védte meg kandidátusi diszszertációját A könyvtárközi együttműködés elvi alapjai és meghatározó tényezői címmel. (tovább…)

Címkék:

Imre László (1935-2012)

Kategória: 2012/10

Most is előttem van nyúlánk, sovány alakja, ahogy megismertem több évtizeddel ezelőtt. Aztán a könyvtáros hivatás összekötött vele és kollégáival, meg azokkal a járási, városi könyvtárigazgatókkal, akikkel együtt dolgoztunk a kultúra e fontos területén. Sajnos, azok, akik leginkább értették és értékelték az igazgatóként végzett erőfeszítéseit, mert maguk is ilyen munkakörben dolgoztak, már nincsenek közöttünk. Laci volt az egyik, aki legrégebben kezdte könyvtárosi pályáját, és legtovább volt igazgató.
A sárbogárdi Járási Könyvtárban 1958-ban szervező munkatársként kezdett dolgozni, rövidesen ő lett az intézmény vezetője 1961. szeptember 1-jétől (tovább…)

Címkék:

Régi Magyarországi Nyomtatványok 1656-1670

Kategória: 2012/10

Újabb kötete, immár a negyedik tomusa jelent meg az elmúlt évtizedek – alighanem vitán felül állónak tekinthető a kijelentés – legjelentősebb hazai bibliográfiai vállalkozásának. A Régi Magyarországi Nyomtatványok (követve a kötetben alkalmazott helyesírási gyakorlatot) immár az előkészületekkel és a koncepció kidolgozásával együtt több, mint öt évtizedes múltra tekint vissza; első kötete 1971-ben látott napvilágot. Tudományos jelentőségét, az alapelvek átgondoltságát, a szerkesztés következetességét bizonyítja, hogy az eltelt évtizedek során csak egészen minimálisan módosult az RMNy szerkesztésének és közreadásának szempontrendszere, annak ellenére, hogy a vállalkozásban könyvtörténészek több nemzedéke vett és vesz részt. A Régi Magyarországi Nyomtatványok megindítója és az Országos Széchényi Könyvtárban működő szerkesztőséget hosszú ideig vezető Borsa Gedeon – e kötet egyik lektora – és Käfer István személye jelenti a folytonosságot, ők évtizedek óta közreműködői a vállalkozásnak. A kutatók középkorú nemzedékébe tartozik Heltai János, Pavercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit és V. Ecsedy Judit: ők a második kötet óta vesznek részt az adattár munkálataiban, amelyeket jelenleg P. Vásárhelyi Judit irányít és ő jegyzi szerkesztőként a negyedik kötetet. (tovább…)

Címkék: ,

“A könyvtár az iskola szíve”

Kategória: 2012/10

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban 2010-ben kezdődött az a két évig tartó projektidőszak, amely 2012 februárjában a kutatás eredményeit összefoglaló konferenciával zárult le. A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért címet viselő projekt a közoktatási intézmények és a könyvtárak együttműködését támogatta. A programban megfogalmazott célnak megfelelően a kutatók összegyűjtötték az iskolai könyvtárak oktatási tevékenységének megújítása érdekében a hazai és nemzetközi gyakorlatokat, és mintegy harminc új oktatási programot is kidolgoztak a nem formális oktatásban való alkalmazásra. (tovább…)

Címkék:

Címkék