Tartalom

Kategória: 2000/ 5

Könyvtárpolitika
“Az információhoz jutás nem lehet földrajzi kérdés”. Beszélgetés Rockenbauer Zoltán kul-tuszminiszterrel 3
A közkönyvtár és információs szolgáltatásai 7
Nagy Krisztina: A kulturális törvény és a parlamenti pártok 9

Lectori salutem
Kovács Sándor Iván: A könyvtár békéje 15

História
Gerő Gyula: Emlékezés a(z) “(h)őskorra” 20

Műhelykérdések
Bartos Éva: A helyi társadalom igényének hatása a közkönyvtári szolgáltatásokra, megjele-nésük módja és eszközei 30

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Orosz könyvtárakról 36

Könyv
Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban 43
Bácsalmás. Fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből 46

Konferenciák
Koltay Tibor: Divatok, projektek, napi gyakorlat 48
Hadrovics Gábor: Látogatás a lipcsei könyvvásáron 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 53

“Az információhoz jutás nem lehet földrajzi kérdés”

Kategória: 2000/ 5

Beszélgetés Rockenbauer Zoltán kultuszminiszterrel

– Miniszter úr! Egyik szemünk sír, a másik nevet. Kezdjük talán a nevetéssel. Mindannyian, az egész hazai könyvtári–könyvtárosi szakma szívből örül annak, hogy az Ön személyében, tudtunkkal először a magyar történelemben (ám nem a világtörténelemben), egy könyvtáros, egy könyvtárszakot végzett személy foglalhatta el a kulturális tárca bársonyszékét. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtár békéje

Kategória: 2000/ 5

Utószó
a Csorba Győző Megyei Könyvtár könyvtörténeti
tanulmánykötetéhez

Régtől fogva könyvtárjáró vagyok. Eddig múlt éveimből legalább annyit töltöttem el könyvtárakban olvasással, kutatással, írással, amennyit Mikes Kelemennek kellett eltöltenie az örökké zúgó török tenger partján. (tovább…)

Címkék: ,

Emlékezés a(z) “(h)őskorra”

Kategória: 2000/ 5

Körzeti és népkönyvtárak s munkatársaik.
Tények és legendák*

1949, 1952 – és ami közöttük volt

Modern könyvtárügyünk történetének furcsa fintora, hogy az 1945 utáni, 1956 előtti korszak két legsötétebb esztendeje, 1949 és 1952 a magyar könyvtártörténet legjobb, legtermékenyebb évei közé sorolható. (tovább…)

Címkék: ,

A helyi társadalom igényének hatása a közkönyvtári szolgáltatásokra, megjelenésük módja és eszközei

Kategória: 2000/ 5

Rendkívül megtisztelő számomra, hogy a címben jelzett, rendkívül aktuális és izgalmas kérdésről való hangos gondolkodásra éppen én kaphattam felkérést. A téma rendkívüli aktualitását bizonyítja a konferencia brit vendégének, Mary Rowlettnek az előadása, aki a világkönyvtár, világkatalógus fogalmát felvillantva általában a közkönyvtárak világméretű információs és szolgáltatási perspektíváit, trendjeit vázolta fel. (tovább…)

Címkék:

Orosz könyvtárakról

Kategória: 2000/ 5

(és nem csak azokról, bár azokról is épp csak…)

“Oroszországot, ész, nem érted; (…) külön úton jár ott az élet…” – írta 1866-ban Tyutcsev, az egyik legnagyobb orosz költő.

“A kétség és a hazám sorsán való elmélázás súlyos napjaiban te vagy nekem egyedüli támogatóm és védelmem, óh nagy, hatalmas és igaz és szabad orosz nyelv! – Ne volnál te – hogy ne essék kétségbe az ember, látva mindazt, a mi otthon történik? – Lehetetlen hinni, hogy ily nyelv nem nagy nemzetnek adatott volna?” – így vallott 1882-ben Turgenyev. (tovább…)

Címkék:

Címkék