Tartalom

Kategória: 2005/12

KÖNYVTÁRPOLITIKA
A könyvtárak és a könyvtárosok jövője 3

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Tatabányán októberben 9
Gerő Gyula: Évfordulók ürügyén a hétköznapi könyvtártörténet-írásról 17
Balogh András: Bibliopláza a (köz)művelődésért 29
Gracza Tünde – Somoskövi Istvánné: “mert az adatbázisok használata munkánk során nélkülözhetetlen” 34

KONFERENCIÁK
Éger Veronika: A mese bűvöletében 37

EXTRA HUNGARIAM
Sonnevend Péter: Olvasáskultúra Észak-Amerikában 40

PERSZONÁLIA
W. Salgó Ágnes: Fazakas József (1910-2005) 54

KÖNYV
Pogány György: Régi magyar könyvtár III/XVIII. század 56
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: Komárom-Esztergom megye a magyarországi sajtóban (1990-1994) VIII/1-2. köt. 58

A könyvtárak és a könyvtárosok jövője

Kategória: 2005/12

2005. november 25-én, az Országgyűlés Kongresszusi termében rendezte meg jubileumi, ünnepi ülését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Az MKE-t hetven évvel ezelőtt, 1935-ben alapították, a kerek számú, jóval több mint félévszázados születésnap remek alkalom volt arra, hogy ezen a kiemelkedő helyszínen, igen sokak érdeklődésétől kísérve nézzen szembe az ünnepi ülés közönsége azzal, ami a legfontosabb: a könyvtárak és a könyvtárosok jövőjével. (tovább…)

Címkék: ,

Tatabányán októberben

Kategória: 2005/12

A József Attila Megyei Könyvtárban Monostori Imre igazgató fogad.
- Az első utunk a turulmadárhoz vezethetne – ajánlja rögtön kedvesen. – Fontosnak tartom, hogy a könyvtárat a maga szűkebb és tágabb környezetébe és történelmi múltjába helyezve ismerje meg. (tovább…)

Címkék:

Évfordulók ürügyén a könyvtártörténet-írásról*

Kategória: 2005/12

I.

Minden valamirevaló intézmény, de szakma életében is a kerek évfordulók nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy az érintett, a jubiláló – visszanézve múltjára – “megcsinálja” a maga történetét, és egyúttal felmutassa környezetének, megszólítsa a társadalmat, s vele mintegy elbeszélgetve visszajeleztesse: tudnak róla, ismerik jelentőségét, értékeit és számolnak vele a jövőben is. (tovább…)

Címkék:

Bibliopláza a (köz)művelődésért

Kategória: 2005/12

A multikultúra terei a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjában

Mi, az ezekben az években százéves1 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dolgozói méltán lehetünk büszkék könyvtárunk távolabbi és közelebbi múltjára egyaránt. Előbbire mint nagynevű elődeink által megalapozott tudományos és általános igényű közgyűjteményre, amely társadalmi változásokat, forradalmakat, háborúkat, ellentétes társadalmi rendszereket túlélő, a fővárosi lakosságot mindvégig szolgáló, Budapest kulturális életét, művelődését alapvetően befolyásoló intézményrendszerre; utóbbira mint a magyar könyvtártörténet legújabb (siker)fejezeteként emlegetett, legjobb hagyományainkat őrző, a XXI. század művelődési, tudományos, tanulási, szórakozási igényeit teljes társadalmi spektrumban kielégítő komplex könyvtári fejlesztésre. (tovább…)

Címkék:

Olvasáskultúra Észak-Amerikában

Kategória: 2005/12

AZ OLVASÁS EGY KANADAI ORSZÁGOS FELMÉRÉS TÜKRÉBEN

2005-ben telefon útján országos felmérést végeztek a kanadai olvasás mai állapotáról a 16 éves vagy annál idősebb nemzedékek körében.1 Megjegyzendő, hogy a felmérés a telefon-előfizetők köréből válogatott; a kanadai háztartásoknak csak 2 százaléka nem rendelkezik vezetékes telefonnal. A mobiltelefon nem játszott szerepet a felmérésben: a csak mobiltelefonon elérhetők a társadalom öt százalékát teszik ki, így ez sem volt különösebben torzító körülmény. Közel kétezer (1963) telefonos interjút folytattak le 2005. január 5-31. között. (tovább…)

Címkék:

Címkék