Videójáték a könyvtárban

Kategória: 2019/11

Vajon miért nem terjedtek el tömegesen a videójátékok a magyar közkönyvtárakban? Csak találgatok. A legtöbb könyvtárosnak semmi baja nincs a csendes sakkal vagy kártyajátékkal, társasjátékklubokra és játékkölcsönzésre is van példa, a videójátékokat viszont valahogy megkerülték. Talán hozzájárult ehhez a média gerjesztette rossz hírnév a játékok erőszakosságáról és a személyiségre gyakorolt negatív hatásáról. Lehetséges az is, hogy negatívan hathattak a beszerzés költségei, a működtetés nehézségei és a nem videójátékos könyvtárosok idegenkedése az ismeretlentől. De bármit is feltételezünk, mint az alábbi cikkből kiderül, a játék és a videójáték könyvtári jelenléte mégiscsak megfogható. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , ,

A könyvtárbuszos szolgáltatás jelene és jövője Magyarországon

Kategória: 2019/11

Interjú négy megyei könyvtárigazgatóval

Kijelenthető, hogy folyamatos fejlődésben van a magyarországi könyvtárbuszos szolgáltatás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 2019 szeptemberében átadott egri és miskolci könyvtárbuszok, valamint az, hogy Baranyában és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már évek óta folyamatos a szolgáltatás. Két páros interjúban négy megyei könyvtárigazgatóval beszélgettünk az eddigi tapasztalatokról és a most induló szolgáltatásokról. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

E’mese vár – élményalapú olvasás- népszerűsítő programsorozat a HEVESTÉKA könyvtárakban

Kategória: 2017/ 3

Mottó: „Ahol untatnak, onnan menekülj! Mert vagy te nem vagy még érett arra,
amiről szó van, vagy nem jól mondják el neked. Mert a világ nem unalmas!
Mert az ember nem unalmas!” (Mérei Ferenc)

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretén belül 2015-ben innovációként kidolgozott új típusú programsorozatot hirdetett a Heves megyei KSZR könyvtárakban. Az egy tanéven át tartó, élményalapú, olvasásnépszerűsítő programot alsó tagozatos gyerekeknek hirdették meg E’mese vár címmel. Az E’mese vár célja egyfelől az volt, hogy a többségében kistelepüléseken élő gyerekek hozzáférjenek a minőségi könyvtári programokhoz, másfelől pedig az, hogy a KSZR munkatársak egységesen, magas színvonalon tudják ellátni munkájukat, s egymást segítő, együttműködni tudó, kreatív csapatként dolgozzanak együtt. (tovább…)

Címkék: , ,

A plázába mentem, keress a könyvtárban!

Kategória: 2013/ 2

Hogyan került az “Év könyvtára” az “Év Bevásárlóközpontjába”?

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és az Agria Park 2012. december 7-én megnyitotta a “Nyisd ki a világot!” régiós pályázati programsorozat keretében az ország első klasszikus plázakönyvtárát Egerben. Az olvasáskultúrát fejlesztő programok kiemelt helyszíne az Agria Park Vásártere, ahol a város újabb pontján juthatnak hozzá az olvasók könyvtári szolgáltatásainkhoz.

Az ötlet

A plázakönyvtár ötlete már régen megvalósításra várt elképzeléseinkben. Az ezredforduló után különösen nagy hangsúlyt kapott az a törekvés, hogy a könyvtárak megmutassák magukat, hogy bebizonyítsák, szükség van rájuk, szolgáltatásaikkal képesek rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, igényekhez, elvárásokhoz.
A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett új tendencia figyelhető meg a könyvtárak életében: már nem csupán a felhalmozott tudás, információtömeg őrzői, szolgáltatói kívánnak lenni, hanem igyekszenek közösségi összetartó funkciót betölteni. Ezért indult el a ma már hagyományosnak mondható “Összefogás” akcióhét: összefogás a könyvtárakért, majd összefogás az olvasókért. (tovább…)

Címkék: ,

Idegen nyelvű gyűjteményfejlesztés megyei gyakorlatban*

Kategória: 2013/ 1

Az egri Bródy Sándor Könyvtár idegen nyelvű gyűjteménye az általános gyűjtőkörű közkönyvtáron belül található tematikus különgyűjtemény, amelynek a kialakítását a ’80-as évek közepén, az idegen nyelvek iránt felerősödött érdeklődés hatására kezdtük el.
Még tízéves sem voltam, amikor először mentem németórára szombat délelőttönként, angolul pedig tizenkét éves koromban kezdtem tanulni. Az elsődleges motiváció nem a szülői noszogatás, vagyis a majdani jobb érvényesülés lehetősége volt, hanem a kíváncsiság, amihez a különlegesség érzése is társult. Úgy éreztem, beleláthatok egy általam kevéssé ismert világba, életmódba, hogy magam is különlegessé válok. (tovább…)

Címkék: , ,

Egerben augusztusban

Kategória: 2005/10

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban Engel Tibor igazgató fogadott az egri belváros egyik legszebb épületében, a volt Nagypréposti palotában. (tovább…)

Címkék:

Minőségmenedzsment a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban

Kategória: 2005/10

2005. május 30-án a Könyvtári Intézet munkatársai szakmai kirándulásra érkeztek Egerbe, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba. A tapasztalatcsere témája a könyvtári minőségmenedzsment volt. A kollégák arra voltak kíváncsiak, mi hogyan kezdtük, milyen nehézségekkel kellett megküzdenünk, milyen eredményeket értünk el eddig a minőségfejlesztés, minőségbiztosítás terén. A vendégvárás a pogácsa és a jó egri bor kínálása mellett tehát azt a feladatot is jelentette számunkra, hogy átgondoljuk az utat, amit eddig megtettünk, összefoglaljuk, rendszerezzük ismereteinket, tapasztalatainkat, eredményeinket és céljainkat. (tovább…)

Címkék: ,

“Nagy léptekkel haladunk” avagy az “Év könyvtára” vérét is veszi az olvasóknak

Kategória: 2009/ 2

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2008. évi augusztusi számában Pegán Anita tollából a következő címmel jelent meg könyvtárunkról szóló interjú: “Próbálunk nagy léptekkel haladni”.1 Fél évvel az interjú elkészítése után, az “ÉV KÖNYVTÁRA” cím birtokában bízvást adhattam a “Nagy léptekkel haladunk” címet beszámolómnak. Ezt a Népszabadság újságírójának az eseményről készült cikkének címével2 egészítettem ki (amely azóta is a kedvencem).
Hogy milyen nagy lépésekkel mérhetjük a haladást? Mennyi tervezés, munka, igyekezet, összefogás, közös projektmunka juttatta oda intézményünket, hogy a 2008. évet áttekintő összdolgozói értekezletén elmondhattuk: “A mi könyvtárunk ebben az évben az Év könyvtára.”?
Írásomban igyekszem áttekinteni azokat az elemeket, összetevőket, amelyek szinergiája meghatározta munkánk sikerét. Tudom, minden intézmény működése más és más. Nem lehet receptet adni arra, hogy egy pályázat miért sikeres; miért ítélheti úgy egy kuratórium, hogy a beérkezett pályamunkák közül éppen ez a legérettebb, amelyik a leginkább megérdemli az elismerést.
Sok kiváló könyvtár működik ma Magyarországon, de nem hiszem, hogy bármelyik kettőt összevetve ugyanolyan módszerekkel, munkaszervezettel, szakmai háttérrel találkozhatnánk. Talán ahhoz hasonlíthatnám, hogy amikor a töltött káposzta receptjét kérdezzük sok gyakorló háziasszonytól – mindenki másképpen készíti el, és mindenki a magáéra esküszik – minden esetben a végeredmény a fontos! (tovább…)

Címkék: , ,

“Próbálunk nagy léptekkel haladni” – Látogatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, Egerben

Kategória: 2008/ 8

Kedves Olvasó!
Az Országos Könyvtári Kuratórium kérésére és támogatásával 2005-ben cikksorozatot indítottunk, amelyben a megyei könyvtárak vezetőit szólaltattuk meg. Ezek az interjúk elsősorban az adott intézmény aktuális problémáival, szakmai terveivel foglalkoztak, de mindig megjelent a kérdések között az Országos Könyvtári Kuratórium által javasolt néhány kérdés is. A sorozat befejeződött: mind a 19 könyvtárról olvashattunk a 3K hasábjain. A kétéves sorozat után egy év szünet következett. Úgy tűnik, ez az összesen három év elég hosszú időnek bizonyult ahhoz, hogy meghatározó személyi változások történjenek egyes könyvtárak élén. Így az Országos Könyvtári Kuratórium azt kérte, hogy a sorozatot folytassuk még ez év végéig (a kuratórium jelenlegi tagjai mandátumának lejártáig).
Reméljük, hogy a sorozat folytatása képet ad arról, milyen fejlődés tapasztalható a könyvtáraink életében, milyen új lehetőségek állnak a rendelkezésükre, és hogyan használják fel azokat az olvasók megelégedésére. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék