Videójáték a könyvtárban

Kategória: 2019/11

Vajon miért nem terjedtek el tömegesen a videójátékok a magyar közkönyvtárakban? Csak találgatok. A legtöbb könyvtárosnak semmi baja nincs a csendes sakkal vagy kártyajátékkal, társasjátékklubokra és játékkölcsönzésre is van példa, a videójátékokat viszont valahogy megkerülték. Talán hozzájárult ehhez a média gerjesztette rossz hírnév a játékok erőszakosságáról és a személyiségre gyakorolt negatív hatásáról. Lehetséges az is, hogy negatívan hathattak a beszerzés költségei, a működtetés nehézségei és a nem videójátékos könyvtárosok idegenkedése az ismeretlentől. De bármit is feltételezünk, mint az alábbi cikkből kiderül, a játék és a videójáték könyvtári jelenléte mégiscsak megfogható. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , ,

A helyi érték

Kategória: 2014/10

A Kulturális örökség tanulmányok

második kötete

Két évvel ezelőtt örömmel üdvözöltük a magyar könyv- és könyvtártörténet-írás új műhelyének születését, közelebbről az egri Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadójának új sorozatát.1 Még nagyobb öröm, hogy a sikeres folytatást illető reményeink valóra válni látszanak: a közelmúltban megjelent a sorozat második kötete, Könyvtár és történet címmel.2

(tovább…)

Címkék: ,

Eger városának történetei

Kategória: 2012/ 6

Az erdélyi származású, jogi végzettségű és élete végéig gazdálkodással foglalkozó Gorove László (1780-1839) a XIX. század első évtizedeinek, a reformkornak volt egyik jellegzetes szellemi embere. Annak a kornak, amikor – a nyelvújítás mellett – rendkívüli figyelem és érdeklődés irányult a nemzeti múlt kérdéseire. Amikor a “haza és haladás” programját a korszak meghatározó személyiségei a múlt ismeretének és tudatosításának alapzatán képzelték el és szolgálták önzetlenül. Gorove 1820 körül kezdett Eger múltjával foglalkozni; kutatásai során megfordult a nemzeti könyvtárban, esztergomi, pozsonyi, bécsi levéltárakban és természetesen sokat időzött Eger városában is, hogy fölhasználhassa a rendelkezésére álló írott forrásokat (így Katona István, Pray György és mások munkáit), illetve a helyszínen tanulmányozza a múlt emlékeit. Gorove László tudományos hitelességet tanúsító hivatkozásai, forrásmegjelölései arra utalnak, hogy ő már nem afféle, sokszor konfabuláló elbeszélő történetíró volt, hanem az akkori történettudomány kritériumai szerint dolgozó helytörténész szaktudós. (tovább…)

Címkék: , ,

“Nagy léptekkel haladunk” avagy az “Év könyvtára” vérét is veszi az olvasóknak

Kategória: 2009/ 2

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2008. évi augusztusi számában Pegán Anita tollából a következő címmel jelent meg könyvtárunkról szóló interjú: “Próbálunk nagy léptekkel haladni”.1 Fél évvel az interjú elkészítése után, az “ÉV KÖNYVTÁRA” cím birtokában bízvást adhattam a “Nagy léptekkel haladunk” címet beszámolómnak. Ezt a Népszabadság újságírójának az eseményről készült cikkének címével2 egészítettem ki (amely azóta is a kedvencem).
Hogy milyen nagy lépésekkel mérhetjük a haladást? Mennyi tervezés, munka, igyekezet, összefogás, közös projektmunka juttatta oda intézményünket, hogy a 2008. évet áttekintő összdolgozói értekezletén elmondhattuk: “A mi könyvtárunk ebben az évben az Év könyvtára.”?
Írásomban igyekszem áttekinteni azokat az elemeket, összetevőket, amelyek szinergiája meghatározta munkánk sikerét. Tudom, minden intézmény működése más és más. Nem lehet receptet adni arra, hogy egy pályázat miért sikeres; miért ítélheti úgy egy kuratórium, hogy a beérkezett pályamunkák közül éppen ez a legérettebb, amelyik a leginkább megérdemli az elismerést.
Sok kiváló könyvtár működik ma Magyarországon, de nem hiszem, hogy bármelyik kettőt összevetve ugyanolyan módszerekkel, munkaszervezettel, szakmai háttérrel találkozhatnánk. Talán ahhoz hasonlíthatnám, hogy amikor a töltött káposzta receptjét kérdezzük sok gyakorló háziasszonytól – mindenki másképpen készíti el, és mindenki a magáéra esküszik – minden esetben a végeredmény a fontos! (tovább…)

Címkék: , ,

“Próbálunk nagy léptekkel haladni” – Látogatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, Egerben

Kategória: 2008/ 8

Kedves Olvasó!
Az Országos Könyvtári Kuratórium kérésére és támogatásával 2005-ben cikksorozatot indítottunk, amelyben a megyei könyvtárak vezetőit szólaltattuk meg. Ezek az interjúk elsősorban az adott intézmény aktuális problémáival, szakmai terveivel foglalkoztak, de mindig megjelent a kérdések között az Országos Könyvtári Kuratórium által javasolt néhány kérdés is. A sorozat befejeződött: mind a 19 könyvtárról olvashattunk a 3K hasábjain. A kétéves sorozat után egy év szünet következett. Úgy tűnik, ez az összesen három év elég hosszú időnek bizonyult ahhoz, hogy meghatározó személyi változások történjenek egyes könyvtárak élén. Így az Országos Könyvtári Kuratórium azt kérte, hogy a sorozatot folytassuk még ez év végéig (a kuratórium jelenlegi tagjai mandátumának lejártáig).
Reméljük, hogy a sorozat folytatása képet ad arról, milyen fejlődés tapasztalható a könyvtáraink életében, milyen új lehetőségek állnak a rendelkezésükre, és hogyan használják fel azokat az olvasók megelégedésére. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék