Tartalom

Kategória: 2005/10

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Vidra Szabó Ferenc: A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása 3
Amberg Eszter: Támogatás a gyakorlatban 9
Nagy Attila: Betűhidak-szakadékok 13

FÓRUM
Bánhegyi Zsolt: Vita Mikulás Gáborral 21
Szeniorok találkozója 23
Gerő Gyula: Könyvtáros etika apróban 24

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Egerben augusztusban 27
Sohajdáné Bajnok Katalin: Minőségmenedzsment a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban 35
Tőzsér Istvánné: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kialakítása Heves megyében 43

PERSZONÁLIA
Sz. Nagy Lajos (1935-2005) 52

KÖNYV
Dömsödy Andrea: Olvasásügy 54
Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára 58

A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása

Kategória: 2005/10

Adatelemzés

Bevezetés

A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásának törvényi kereteit a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapozta meg, majd a művelődési és közoktatási miniszter 15/1998. (III. 31.) MKM rendelete tette alkalmazhatóvá. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatok által fenntartott nyilvános könyvtárakra terjedt ki, a rendelkezésre álló összeget a települési és megyei könyvtárak állománygyarapítási kereteinek fejlesztésére lehetett felhasználni, a rendelkezésre álló saját forrás arányában. (tovább…)

Címkék:

Támogatás a gyakorlatban

Kategória: 2005/10

Az érdekeltségnövelő támogatás kapcsán készülő hatástanulmány részeként az alábbi kérdésekkel fordultunk a megyei könyvtárak módszertanosaihoz, hogy – a rendelkezésre álló adatok elemzésén túl – tapasztalataikat, véleményeiket összegyűjtve még árnyaltabb képet kaphassunk a támogatás felhasználásáról. (tovább…)

Címkék:

Betűhidak – szakadékok

Kategória: 2005/10

(Világkongresszus Budapesten)

 A 2006. augusztus 7-10. közötti napokban a Nemzetközi Olvasástársaság által Budapesten rendezendő 21. Olvasási Világkongresszus jelmondatában szereplő, kissé mesterkélt szóalkotás esetleg megütközést okozhat. Elsőként feszes, lényegre törő, a figyelmet egyetlen pillantásra megragadó, angol szavakat kerestünk. Például: “Integrated societies by literacy?” A műveltség, a képzettség, az írásbeliség által összerendezetté, együttműködővé tett társadalom? A frappáns angol mondat milyen dagályossá, körülményessé válik magyar fordításban! Ráadásul a gondolat, végén a kérdőjellel, meglehetős egyértelműséggel szól a jelen ellentmondásairól, feladatairól. (tovább…)

Címkék:

Egerben augusztusban

Kategória: 2005/10

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban Engel Tibor igazgató fogadott az egri belváros egyik legszebb épületében, a volt Nagypréposti palotában. (tovább…)

Címkék:

Minőségmenedzsment a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban

Kategória: 2005/10

2005. május 30-án a Könyvtári Intézet munkatársai szakmai kirándulásra érkeztek Egerbe, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba. A tapasztalatcsere témája a könyvtári minőségmenedzsment volt. A kollégák arra voltak kíváncsiak, mi hogyan kezdtük, milyen nehézségekkel kellett megküzdenünk, milyen eredményeket értünk el eddig a minőségfejlesztés, minőségbiztosítás terén. A vendégvárás a pogácsa és a jó egri bor kínálása mellett tehát azt a feladatot is jelentette számunkra, hogy átgondoljuk az utat, amit eddig megtettünk, összefoglaljuk, rendszerezzük ismereteinket, tapasztalatainkat, eredményeinket és céljainkat. (tovább…)

Címkék: ,

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kialakítása Heves megyében

Kategória: 2005/10

Lehetőségek megyei könyvtári feladatok kiszélesítésére

 A könyvtári ellátás jövője, célok Heves megyében

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár módszertani osztályvezetőjeként kaptam felkérést arra, hogy egy olyan megye módszertanosaként vegyek részt A re­gionális és kistelepülési könyvtári ellátás megoldásainak kidolgozása országos munkacsoport tevékenységében, amelyben még az ellátórendszer semmilyen formája nem alakult ki. Az NKA pályázatainak segítségével két év alatt a munkabizottság javaslatai alapján1 olyan kísérleti projektet dolgoztunk ki, valósítottunk meg, amely felhasználóközpontú, korszerű, minőségi szolgáltatási rendszert kínál a kistelepüléseken élő lakosság számára a megyei könyvtári hálózaton keresztül. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (KSZR) 15 települési könyvtár és 1 fiókkönyvtárunk részvételével 2004 októberében indítottuk el, 2005. második felében újabb települések és fiókkönyvtárak kapcsolódtak a programhoz. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék