A könyvtárbuszos szolgáltatás jelene és jövője Magyarországon

Kategória: 2019/11

Interjú négy megyei könyvtárigazgatóval

Kijelenthető, hogy folyamatos fejlődésben van a magyarországi könyvtárbuszos szolgáltatás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 2019 szeptemberében átadott egri és miskolci könyvtárbuszok, valamint az, hogy Baranyában és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már évek óta folyamatos a szolgáltatás. Két páros interjúban négy megyei könyvtárigazgatóval beszélgettünk az eddigi tapasztalatokról és a most induló szolgáltatásokról. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

„Könyvtárbuszok a közösség szolgálatában”

Kategória: 2018/ 6

Nemzetközi eszmecsere a könyvtárbuszos szolgáltatásokról Pécsett

2018. május 31. és június 2. között immár második alkalommal került megrendezésre nemzetközi könyvtárbusz-találkozó Pécsett. Már 2015-ben, az első találkozó szervezésekor egy hagyományteremtő rendezvényt kívánt életre hívni a Csorba Győző Könyvtár, amely során nemzetközi szinten valósulhat meg együttműködés a könyvtárbuszt fenntartó hazai és külföldi könyvtárak között. (tovább…)

Címkék: ,

Megvalósult egy álom…Könyvtárbusz a Felső-Tisza mentén és a Nyíregyháza környéki bokortanyákon

Kategória: 2014/10

1997, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, igazgatói iroda. Az ajtó belső oldalán Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térképe, amelyen a szomszédos országok megyéhez közel eső területei is láthatóak.
A térképen különböző színű gombostűk egy-egy település neve mellett. A színek, az álom megvalósításának ütemeit jelezték: 1 ütem – Fehérgyarmat és környéke, 2. ütem – Nyíregyháza környéki bokortanyák, 3. ütem – Határon túli települések (Szatmár, Kárpátalja, Felvidék). (tovább…)

Címkék: , ,

A Ceglédi Városi Könyvtár Mozgókönyvtára 1984-2005

Kategória: 2005/ 7

Cegléd Pest megye déli részén, az Alföld kapujában helyezkedik el, 72 km-re a fővárostól.
Kossuth Lajos városaként is emlegetik, mivel a magyar történelem nagy alakjának személyisége meghatározó szerepet játszik városunk életében. Hagyományaink ma is őrzik 1848 szeptemberében, Cegléd piacán – a mai Kossuth téren – elmondott toborzó beszédét.
A Ceglédi Városi Könyvtár 2004 novemberében ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. A könyvtár főépülete a város központjában található, ez egyben a felnőtt könyvtár épülete is.

(tovább…)

Címkék: ,

Mozgókönyvtári trendek Skandináviában

Kategória: 2005/ 7

Skandináviában igen nagy hagyománya van a mozgókönyvtáraknak, a bibliobuszt (és a “bibliohajót”) a kistelepüléseken élők könyvtári ellátásának szinte egyetlen működőképes modelljeként tartják számon. Messze északon a mostoha természeti körülmények miatt igen kicsi a népsűrűség, a lakosság nagyobb része a délebben fekvő városokban él. A mozgókönyvtáraknak ezért Skandináviában nagyon fontos szerep jut az északon elszórtan, apró településeken élő lakosság ellátásában. A legutóbbi években az – itt is tapasztalható – anyagi megszorítások következtében valamennyi skandináv államban csökkent a mozgókönyvtárak száma. Sok helyen az elektronikus információszolgáltatás segítségével próbálják meg elérni a távoli felhasználókat és hatékonyan kielégíteni információs igényeiket, amivel viszont a könyvtár a szociális funkcióját nem tudja gyakorolni. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtárbusz-szolgáltatások Magyarországon

Kategória: 2012/ 2

2011 decemberében jelent meg a TIOP – 1.2.3/11/1 kódszámú pályázati felhívás könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztésére. Ezen belül pedig igen jelentős összeg, összesen 780 millió forint áll rendelkezésre könyvtárbuszok beszerzésére. A pályázati konstrukció II. komponensben lehet könyvtárbusz beszerzésére és felszerelésére pályázni kizárólag a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben (KSZR) szolgáltató megyei könyvtárak számára.
A Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztályán 2011 júniusában végeztük el a könyvtárbusz-szolgáltatások hasznosuláselemzését, amelynek teljes kutatási jelentése a Könyvtári Figyelőben fog napvilágot látni. A kutatásban egyrészt áttekintettük a hazai bibliobusz-szolgáltatóhelyeket, másrészt készítettünk egy hasznosuláselemzést, amelyben több szempont szerint vizsgáltuk a könyvtárbuszos szolgáltatások anyagi megtérülését. A kutatás legfőbb motivációját az jelentette, hogy a legújabban megjelent könyvtárbuszos szolgáltatások életében is eltelt annyi idő, hogy mérhetővé váljon a szolgáltatások hasznosulása. Pécsett lassan eltelt egy év az indulás óta, az Edelényi kistérségben már a busz első cseréjére is sor került, Encsen és Cegléden pedig komolyan kérdéssé vált a szolgáltatások fenntarthatósága. Érdemes volt tehát számvetést készíteni Magyarország valamennyi könyvtárbuszos szolgáltatásáról, a települések és lakosok számára való hasznosulásáról. (tovább…)

Címkék:

Baranyai Könyvtárbusz Projekt

Kategória: 2011/ 2

Előzmények

A jogelőd Csorba Győző Megyei Könyvtár 2006-ban nyújtott be először pályázatot a könyvtárbusszal történő könyvtári szolgáltatás beindítására Baranya megyében. A felhívást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársasággal a KÖZKINCS HITELPROGRAM-II címmel hirdetette meg. Akkor a pályázati forrás elégtelensége miatt (az önrésszel együtt 50 millió forint volt a megpályázható összeg) lépett vissza az intézmény. (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék