“Nagy léptekkel haladunk” avagy az “Év könyvtára” vérét is veszi az olvasóknak

Kategória: 2009/ 2

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2008. évi augusztusi számában Pegán Anita tollából a következő címmel jelent meg könyvtárunkról szóló interjú: “Próbálunk nagy léptekkel haladni”.1 Fél évvel az interjú elkészítése után, az “ÉV KÖNYVTÁRA” cím birtokában bízvást adhattam a “Nagy léptekkel haladunk” címet beszámolómnak. Ezt a Népszabadság újságírójának az eseményről készült cikkének címével2 egészítettem ki (amely azóta is a kedvencem).
Hogy milyen nagy lépésekkel mérhetjük a haladást? Mennyi tervezés, munka, igyekezet, összefogás, közös projektmunka juttatta oda intézményünket, hogy a 2008. évet áttekintő összdolgozói értekezletén elmondhattuk: “A mi könyvtárunk ebben az évben az Év könyvtára.”?
Írásomban igyekszem áttekinteni azokat az elemeket, összetevőket, amelyek szinergiája meghatározta munkánk sikerét. Tudom, minden intézmény működése más és más. Nem lehet receptet adni arra, hogy egy pályázat miért sikeres; miért ítélheti úgy egy kuratórium, hogy a beérkezett pályamunkák közül éppen ez a legérettebb, amelyik a leginkább megérdemli az elismerést.
Sok kiváló könyvtár működik ma Magyarországon, de nem hiszem, hogy bármelyik kettőt összevetve ugyanolyan módszerekkel, munkaszervezettel, szakmai háttérrel találkozhatnánk. Talán ahhoz hasonlíthatnám, hogy amikor a töltött káposzta receptjét kérdezzük sok gyakorló háziasszonytól – mindenki másképpen készíti el, és mindenki a magáéra esküszik – minden esetben a végeredmény a fontos!Mint családanya és gyakorló háziasszony, hadd folytassam a mi receptünkkel:
Gondosan tervezd meg a főzés menetét, tekintsd át, mit találhatsz a kamrában és a polcokon!
Gondold végig, hogy családtagjaid/vendégeid milyen étkeket szeretnek, mivel tudsz a legjobban kedvükben járni! Igyekezz meglepetéssel is szolgálni!
Hallgasd meg a szomszédasszonyokat, milyen újdonságokat készítenek, amelyekkel nagy sikert arattak! Sokat tanulhatsz tőlük!
A konyhában sok segítségre számíthatsz: használd ki a barátok, családtagok segítő szándékát – több kéz többet végez!
Majd végy
egy marékkal az elmúlt évek munkájából és tapasztalataiból,
egy evőkanál hagyománytiszteletet,
négy teáskanál újító szándékot – ezt előzetesen habard össze szakmai továbbképzéssel,
fűszerként egy csipet kreativitást, ötletet,
ízlés szerint csapatszellemet.
ízesítsd biztatással, bátorítással és köszönettel.
Bátran kavard össze a hozzávalókat, légy optimista és bizakodó! A sütés során figyelj az élelmiszer-technikai folyamatok betartására, de engedd, hogy a munkában mindenki részt vegyen! Legyen szemed előtt a jól bevált recept, a folyamatok útmutatói és szabályozása.
Tálald kívánatosan és ízlésesen, ne felejts el kóstolót vinni a fenntartóidnak, szponzoraidnak, a sajtó képviselőinek! Jó, ha több helyen is beszámolhatsz a sikeres konyhai tevékenységről, hogy mindenki tudatában legyen: a konyhában te igazi kincs vagy!
Az ebéd elfogyasztása után feltétlenül kérdezd meg vendégeidet: ízlettek a feltálalt fogások? Mert ha nem, a következő alkalommal változtatni kell a receptúrában leírt keverési arányokon…
Kezdő vezetőként gyakran megfogalmaztam magamnak a kérdést: biztos, hogy jól csinálom? Tudok meggyőző lenni? Elfogadnak vezetőnek a kollégáim? Elfogadják az ötleteimet, magukénak érzik a terveimet? Azonosak-e a céljaink, a sokkal több munkát bírják-e erővel, lelkesedéssel és tudással?
Úgy gondolom, ezeket a kérdéseket minden vezető feltette legalább egyszer magának. A bizonytalanság talán mindenkiben benne van: de ha hiszünk abban, hogy ha jó szándékok mentén, a többiek támogatásával tudunk dolgozni – ki-ki a saját területén – a siker kulcsa adott.

Szolgáltatási környezet

A kezdő vezetők erénye és egyben hibalehetőségek számos forrása lehet, hogy mindent másképpen szeretne, mint előzőleg történt. Számos új ötlettel, szárnyaló lendülettel és sok kreativitással – de remélem, hogy az elmúlt időszak értékeinek szem előtt tartásával – kerestünk új lehetőségeket. Sok tervezés, együttgondolkodás előzte meg a változtatások irányát. A kicsi dolgok átalakításával kezdtük, majd egyre tágabb lehetőségeket láttunk magunk előtt. Mindezt annak ellenére, hogy könyvtárunk – bár gyönyörű barokk épületben, de – szűkös körülmények közt, állandó helyhiánnyal küszködve működik. De emellett rengeteg lehetőséget ki tudtunk használni: hiszen mindhárom fiókkönyvtárunk megújult környezetben várja olvasóit, gyermekkönyvtárunk a Gyermek Szabadidőközpont felújításával került méltó környezetbe.
És lehet a hátrányokból is előnyt kovácsolni. A költségvetési támogatás jövőbeli várható csökkenése kapcsán újragondoltuk az Idegen Nyelvi Gyűjtemény elhelyezését, amely kisebb átszervezések után a Zenemű- és Hangtárral együtt megújult belső térben kaphatott helyet. Központi épületünkben az eddig zárt terek megnyitásával, hivatali helyiségek átszervezésével, egységes színvilágú bútorzat beszerzésével teremtettünk harmonikus, egységes képet, barátságos és otthonos hangulatot, tágasabb, színesebb, izgalmasabb könyvtári belsőt.
Nem sajnáltunk időt, energiát és pénzt sem, hogy az apró dolgokra odafigyeljünk: hiába az egységes környezet, ha celluxszal ragasztott hirdetmények, feliratok csúfítják környezetünket, igénytelen szórólapokon hívjuk olvasóinkat a legkiválóbb rendezvényekre, ruhatári sorszámaink elhasználódottak – fontos a részletekre, az elsőre lényegtelennek tűnő apróságokra is figyelni. S nem csak a könyvtár falain belül, hanem minden megjelenésünkben igyekszünk ezt az egységet sugározni, még könyvtárunk autóján is megjelenik bordó feliratunk: “Találkozzunk a könyvtárban!”ű

Szervezeti kultúra

Számomra hatalmas megkönnyebbülés volt és egyben örömteli felismerés, hogy bár a fentebb leírt munkákhoz a könyvtár teljes állományát meg kellett mozgatni a tikkasztó nyári forróságban, mégis azt láttam a kollégák arcán, hogy lelkesek, szívesen és örömmel vesznek részt a kivitelezésben. Nyitottak a változásra, az újításra, az átalakulásra – s egy idő után ők váltak ennek kezdeményezőivé, motorjává. Kedvenc képeim a weben, mikor élő láncot alkotva a kollégák mosolyogva adják tovább egymásnak a könyveket. Talán ez volt a mi első nagy csapatépítő tréningünk… Aztán ezeket a képsorokat látva a helyi televízióban több civil szervezet is jelentkezett, hogy szívesen segítenének a munkában – ez olyan előremutató felismeréssé vált, amely megmutatta a helyi közösség támogató erejét, és amelyre mind a mai napig erősen építhetünk.
“Ebben a könyvtárban az emberi kapcsolatok állnak a középpontban” – ezekkel a szavakkal adta át az Év Könyvtára címet Schneider Márta kulturális szakállamtitkár.
Igen, ez valóban így van: a terek átalakítása kapcsán olyan változásokat éltünk meg, amelyek a későbbiekben alapvetően befolyásolták a közös munkát: személyes felelősségvállalás az intézményben folyó munkáért, részfolyamatok megtervezése, egymásra figyelés és egymás munkájának értékelése. Mindezek a valóságban nehéz dolgok, hiszen közel ötven ember munkáját kell úgy megszervezni, hogy egymás partnerei, segítői és ne ellenfelei vagy riválisai legyenek.
A korábbi hierarchikus szervezeti formától indultunk a tanuló, rugalmas, a változásokat követő, feladatorientált szervezet kialakulása felé. Az egyes projektfeladatok során kialakuló csoportmunka jó hatással volt a szervezeti kultúrára, javult a szervezeti egységek közötti kapcsolat, a munkatársak egymáshoz való viszonya. Megtanultuk, hogy számíthatunk egymás segítségére, a saját munkaterületünkön kívüli tevékenységeket is megismertük és értékeltük. A csoportmunka során elsajátított módszerek beépültek a mindennapok munkájába, ez erősíti a munkatársak összetartozás-tudatát.
A nemzetközi trendek szerint a képzésre az összköltségvetés 0,5 százalékát fordítják a könyvtárak. Könyvtárunk humán-erőforrás menedzsmentjének mindig legnagyobb erényének tartottam, hogy ezt az arányt jóval meghaladva kaptak lehetőséget a kollégák továbbtanulásra, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételre. Ezek a későbbiekben megalapozták a közös gondolkodást, a legfrissebb ismeretek könyvtári alkalmazásának lehetőségét, az új feladatok vállalását és még szélesebb körben való szétsugárzását. Felismertük, hogy a máshonnan hazahozott tudás sokszorosan megtérül, s hozama hasznosul a minőségi munkában.

Szolgáltatási rendszer – hagyományos és elektronikus formában

Az utóbbi évtizedben átalakult a könyvtár szolgáltatási struktúrája: a felhasználói igények differenciálódtak, és ehhez igazodott könyvtárunk szolgáltatási rendszere. Hagyományos szolgáltatásainkat folyamatosan felhasználóink igényeihez alakítjuk, fejlesztjük a technikai feltételeket és az új szolgáltatáshoz szükséges ismereteinket.
A folyamatos fejlesztés és tervezés alapja az elmúlt időszakban elvégzett teljesítménymérés, az intézmény használói körében végzett kérdőíves vizsgálat és a Könyvtári Intézet irányításával végzett marketingfelmérés, amely nemcsak könyvtárunkban, hanem Eger összes nyilvános könyvtárában zajlott. A felmérések eredményeit összehasonlítottuk két hasonló adottságú megyei könyvtár adataival, ez segítséget nyújtott az önértékelésben és a további célok kitűzésében.3 Ezen dokumentumok alapján dolgoztuk ki szolgáltatási irányelveinket, s ebben az évben állítjuk össze az eddig elkészült dokumentáció egységesítésével minőségi kézikönyvünket.

Fő céljaink:
- A felhasználók felismert szükségleteire és igényeire alapozott szolgáltatások kialakítása, fejlesztése,
- minőségi szemlélet megteremtése,
- az európai színvonal biztosítása könyvtárhasználóink számára.
Hagyományos szolgáltatásaink mellett erőteljesen fejlődnek azok a virtuális szolgáltatásaink, amelyek színesítik kínálatunkat, növelik a könyvtár elismertségét, új célcsoportokat szólítanak meg. Mivel használóink nagyon sokfélék, igyekszünk mindenkivel személyre szabottan kommunikálni, sokféle csatornán szólni hozzájuk. Ehhez fölhasználjuk a hagyományos és az elektronikus tájékoztatás eszközeit: hírlevél, könyvajánló, rendezvényajánló, rendszeresen frissített és naprakész honlap, személyes megszólítás. Folyamatos tájékoztatással tartjuk ébren a figyelmüket, tudatjuk, hogy a könyvárban mindig történik valami, amiért érdemes bejönni.
Napi rendszerességgel jelenik meg Hangtárnok címmel hírlevelünk, heti, illetve havi rendszerességgel a könyvtár életéről, rendezvényeiről szóló híradások, ezek segítségével erre feliratkozott olvasóink és a weboldalainkat látogató érdeklődők is tájékozódhatnak.
Októberben lett egyéves a zenei részleg blogja, a Hangtárnok4, amely könyvtárunknak országos elismertséget hozott. A blogon 2008-ban 282 252 látogató fordult meg, átlagosan napi 771-1000 között mozog a látogatók száma, de mostanában ez még feljebb ível. Leggyakoribb keresőkérdések a kotta és ennek variációi, valamint a ballagási dalok, reneszánsz zene stb.
Könyvtárunk jelen van számos közösségépítő oldalon: YouTube (videomegosztás), Flickr (képmegosztás), MySpace (közösségépítő és zenei oldal), LibraryThing (a világ legnagyobb olvasóköre) stb. A könyvtárunkról szóló rövid videofilmeket, rendezvényeink összefoglalóit rendszeresen közzétesszük napjaink legnépszerűbb videomegosztó oldalán.
Folyamatosan figyeljük a weboldalainkra érkező keresőkérdéseket, ehhez igazítjuk kisbibliográfiáinkat, ajánló jegyzékeinket. Különösen népszerűek a jeles eseményekhez kapcsolódó ajánló oldalak.
Az iwiw közösségépítő portálon klubbá alakult a Bródy Sándor Könyvtár, ez jelenleg 13 100 tagot számlál. Elérhetőek vagyunk MSN-en, skype-on, olvasóink üzenetet küldhetnek tájékoztató könyvtárosainknak.
Weboldalunkat folyamatosan szerkesztjük, hogy naprakészségét tudjuk biztosítani. Ez közös felelősségvállalás alapján működik: minden osztályon van több kolléga, akiknek hozzáférési lehetősége van a szerkesztőfelülethez, és egyes projektfeladatokhoz nem kizárólag a szervezés, hanem a sajtóanyag elkészítése, a weben történő közzététele, a képek feltöltése is hozzátartozik. Eseménynaptárunk szintén közös munka révén gyarapodik virtuálisan, hálózaton elérhető formában. Ezért év elején a statisztikai adatok összegyűjtése után a rendezvénynaptár beszámolóba illesztése nem jelent plusz terhet.

Megyei könyvtárként a települési könyvtárak szolgálatában

Az elmúlt évek során tudatosan változtattunk a módszertani munka tartalmán és formáján. Előtérbe helyeztük azt a szétsugárzó szakmai tevékenységet, amely ösztönzést ad a korszerű szakmai ismeretek befogadására, elsajátítására. Ennek szellemében szerkesztjük a Kapcsolat című megyei módszertani lapot, és szervezzük évente több alkalommal nagy érdeklődéssel kísért továbbképzéseinket.
A regionális és kistelepülési könyvtári ellátás megoldásaira országos munkabizottság javaslatai alapján olyan kísérleti projektet dolgoztunk ki és valósítottunk meg, amely felhasználóközpontú, korszerű, minőségi szolgáltatási rendszert kínál a kistelepüléseken élő lakosság számára a megyei könyvtári hálózaton keresztül. A jövőkép és a küldetésnyilatkozat alapján határoztuk meg a szolgáltatás stratégiai céljait és a munkatervét. Célunk volt, hogy más megyei könyvtárak tapasztalataira építve olyan szolgáltatási rendszert kínáljunk, amely a cserélődő letéti állomány és információszolgáltatás mellett egyéb korszerű kiegészítő könyvtári szolgáltatásokat is elérhetővé tesz.5
Hatalmas munkával, sok-sok szervezéssel, tárgyalással sikerült elérnünk, hogy megyénk egyedüli szolgáltató könyvtáraként mára községeink több mint felében könyvtári szolgáltatást közvetíthetünk. A folyamatos partneri kapcsolat a kistérségekkel, a településekkel rendkívül fontos számunkra, visszajelzéseik alapján bátran mondható: szolgáltatásainkkal elégedettek a kistelepüléseken élők. Belső átcsoportosítással, átszervezéssel sikerült a feladatok hátterét úgy megteremteni, hogy stabil, megbízható, az erőforrásokkal jól gazdálkodó rendszert építhessünk ki.

Túl a könyvtár falain – partnerközpontú szemlélet

A könyvtárunk szolgáltatásaiban és belső életében bekövetkezett változások pozitívan befolyásolták könyvtárunk külső megítélését. A munkánkról folyamatosan készített dokumentációs anyagok, amelyeknek teljes körű nyilvánosságot biztosítunk honlapunkon – stratégiai terv, teljesítménymérés, olvasói elégedettség mérése, összehasonlító vizsgálatok, munkatervek és beszámolók – a fenntartó számára is kézzelfogható tényeket, adatokat szolgáltatnak munkánkról. A minőségfejlesztés terén elért eredményeket a fenntartónk is elismeri, támogatja, pozitívan értékeli.
Gondot fordítunk arra, hogy sajtóanyagaink, munkánkról szóló beszámolóink formailag egységesek, a nem könyvtárosok számára is érthetőek, szemléletesek, esetenként látványosan illusztráltak legyenek. Nem egy pozitív visszajelzést kaptunk ennek alapján munkánkról a megye és a város vezetőitől, kulturális bizottságaitól, irodáitól és fenntartóinkat képviselő Társulási Tanács tagjaitól. Úgy gondolom, hogy egy-egy tervezési időszakban, az évet lezáró értékelés során nincs idő minden kulturális és oktatási intézmény adatszolgáltatását részleteiben átolvasni, de igyekszünk arra törekedni, hogy beszámolóinkat, munkatervünket átlapozva is megnyerő és pozitív képet sugározzon teljesítményünkről, grafikonokkal, képekkel segítve a gyorsabb, könnyebb tájékozódást.6
Naprakész és a szolgáltatás minden területét átfogó könyvtárismertető kiadványunkkal segítjük a könyvtárunk iránt érdeklődők eligazítását. Odafigyelünk arra, hogy könyvtárunk barátságos, segítő, partnerközpontú intézmény legyen.
Az utóbbi években többször módunk nyílt arra, hogy különböző szakmai fórumokon és intézményekben megmutassuk felkészültségünket, innovatív készségünket, elméleti és gyakorlati tapasztalatainkat. Könyvtárunk falain kívül is tartottunk előadásokat más könyvtárakban, országos konferenciákon a kistelepülések könyvtári ellátásáról, a könyvtári minőségmenedzsmentről, elektronikus könyvtárunkról, kiemelt rendezvényeinkről. Munkatársaink megtisztelő felkéréseknek tesznek eleget több országos munkabizottság, szakmai szervezet munkájában. Belső továbbképzéseink rendszeresek, a friss információk megszerzésére irányulnak, kapcsolódnak a szolgáltatás szervezéséhez, folyamatos javításához. Igyekszünk lehetőséget keresni arra, hogy munkánkról, eredményeinkről tájékoztassuk a szakmabelieket: munkatársaink írásai megjelentek az országos szaksajtóban, a felmérések eredményeit, az azzal kapcsolatos tanulmányokat honlapunkon közzétettük.

Szokatlan eszközök, kreatív ötletek

Szokatlan eszközökkel olyanokat is megszólítunk, akik nem tagjai a könyvtárnak: Guiness-rekordállítás céljával, a Magyar Vöröskereszttel együttműködve véradást szerveztünk, különleges alkalmakhoz kötődően kedvezményes beiratkozási lehetőséget kínálunk, diáknapokat szponzorálunk teljes szolgáltatás igénybevételére jogosító könyvtári tagsággal, a legkisebbeknek babaolvasójegyet és babakönyvet ajándékozunk, a nemzeti kulturális örökség napján könyvtártúrát szervezünk más könyvtárakkal együttműködve.
Már hagyománynak számít a Bálint-napi zsákbamacska, ennek ötletét a British Council által szervezett továbbképzés egyik angliai könyvtárat bemutató fotója alapján dolgoztunk át.
Évente több alkalommal “kitelepülőként” jelen vagyunk városunk főterén. Talán az elmúlt évben legemlékezetesebbnek bizonyult a “Középkori könyvtár” régi könyvekkel, a középkori másolóműhelyek, könyvtárak hangulatát idéző képekkel, eszközökkel berendezve. Játékainkkal korhű ajándékokat vagy könyvtári tagságot nyerhettek látogatóink, amely a középkortól datálódott és 2009-ig érvényes. Népszerű volt az a “Hiteles írás”, amelyet ügyes kezű kollégáim mesterien kalligrafált betűkkel személyre szólóan készítettek el a piacra látogatóknak.
A Bébillér mesekör azokat a családokat szólítja meg, akik egy-egy mese világát továbbgondolva közös alkotó munkával szeretnének könyvtári élményhez jutni. Az Internet Fiesta-Siesta és a Könyvmolyok éjszakája rendkívül izgalmas programot kínál a gyermekek-fiatalok számára: a jelentkezés feltételeit teljesítő diákok feledhetetlen éjszakát tölthetnek könyvtárunk tereiben. Játékkal, akadályversennyel, éjféli táncházzal, jelmezversennyel színesített programunk méltán a legnépszerűbb programajánlatunk volt 2008-ban.
Minőségbiztosítási alapismereteket nyújtó játékos csapatépítő tréningünkre várjuk Egerbe kiránduló munkahelyi közösségek, könyvtárosok jelentkezését – úgy hisszük, hogy egy szakmai tanulmányút során sok-sok újdonságot tudunk megmutatni a vidám hétköznapokból.
Tudjuk, hogy hasonló rendezvények más könyvtárakban is vannak, hiszen minden könyvtáros innovatív, találékony és ötletgazdag. Mi is szívesen használunk fel más könyvtárban látott-hallott ötleteket, és biztatunk is mindenkit arra, hogy bátran használja a mieinket is.
Ezek az ötletek színesítik könyvtárunk életét, népszerűsítik a könyvtárhasználatot, kedvet csinálnak ahhoz, hogy bárki felkeresse intézményünket.

Beszámolómban elsősorban azokat az elemeket emeltem ki munkánkból, amelyek az alaptevékenységünkön túlmutatóak, azt a pluszt jelentik, ami alapján az “Év könyvtára” címre pályázhattunk. A mellékelt ábra (lásd 22. p. – a szerk.) szemlélteti, hogy intézményünk milyen elvárások szerint, mennyire szerteágazó folyamatok egységes szemlélettel történő megvalósításával szeretne társadalmi küldetésének megfelelni, környezetének elvárásai szerint dolgozni. Azt hiszem, olyan hozzáállást sikerült elsajátítanunk, amely a hétköznapi munka során nap mint nap jelen van; az adminisztráció, a tájékoztatás, a feldolgozás, a kapcsolattartás minden szintjét átszövi.
Nem egy év alatt teljesíthető feladat, amit véghezvittünk, és nem minden esetben fér bele a napi nyolc órás munkaidőbe sem. Szervezetünk működése sem hibamentes, de arra törekszünk, hogy ezeket a hibalehetőségeket, konfliktushelyzeteket a minimálisra csökkentsük, és emberi módon tudjuk kezelni. A csapatmunka során elsajátított partneri szemlélet, az elért eredmények további lendületet adnak a napjainkban ránk nehezedő gazdasági problémák együttműködésen alapuló megoldásában, a közigazgatási szervezetekkel történő egyeztetésekben.

Siker?

A siker kulcsa az, hogy tisztában vagyunk hátrányainkkal, felismerjük a lehetőségeket, szembenézünk a veszélyekkel és építünk erősségeinkre.
Úgy érezzük, hogy az eltelt év munkája kiemelkedően sikeres volt. Fizikai hátrányainkat szellemi erőforrásainkkal ellensúlyozzuk. Kialakult egy olyan munkahelyi közösség, amely műhelymunkával képes az újdonságok befogadására, alkalmazására, korszerű minőségi szolgáltatások nyújtására. Törekszünk arra, hogy munkánk a közös célért dolgozás örömét adja, sikerélményt és elismerést nyújtson a feladatot végzők számára. A siker alapja, hogy szolgáltatásunk valós igényeket elégít ki, s az igény megjelenésekor rögtön készen álltunk a feladat megvalósítására.

Írásomban igyekeztem azokat a csomópontokat megragadni, amelyek az elmúlt években markánsan meghatározták munkánkat. Azokat az újdonságokat emeltem ki, amelyek szemléletünkben, szolgáltatásainkban és könyvtárunk társadalmi megítélésében érezhető változást hoztak, és nagyban hozzájárultak az “Év könyvtára” cím elnyeréséhez.
Végzett feladataink nem önmagukban állóak, hanem igazodnak a magyar könyvtárügy folyamataihoz, szűkebb és tágabb környezetünk változásaihoz, felhasználóink elvárásaihoz. Eredményeink nem elbizakodottságra, hanem további munkára ösztönöznek.

JEGYZETEK

1 Pegán Anita: “Próbálunk nagy léptekkel haladni”. Látogatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, Egerben = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2008. 8. sz. 24-28. p.
2 http://nol.hu/kult/az_ev_konyvtara_veret_is_veszi_az_olvasoknak
3 Sohajdáné Bajnok Katalin: Minőségmenedzsment a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2005. 10. sz. 35-42. p.
4 hangtarnok.klog.hu
5 Tőzsér Istvánné: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kialakítása Heves megyében. Lehetőségek megyei könyvtári feladatok kiszélesítésére = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2005. 10. sz. 43-51. p.
6 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár: Beszámolók, munkatervek

Címkék