Tartalom

Kategória: 2017/ 3

Könyvtárpolitika
Szeifer Csaba: Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer: igazi esélyteremtés a vidéknek

Műhelykérdések
Czupi Gyula: Egynyári kalandok a könyvtárban. Közfoglalkoztatottak friss erőforrásként
Dancs Szabolcs: A könyvtáros mint rendszergondolkodó, avagy unalmas-e a szabványosítás
Nagyné Simon Csilla: Környezettudatossági törekvések a könyvtárban

Olvasás
Luzsi Margó – Komló-Szabó Ágnes: E’mese vár – élményalapú olvasásnépszerűsítő programsorozat a HEVESTÉKA könyvtárakban
Bartalus Boglárka – Fucskár Erika: Könyvterek és könyvtárak. Babaolvasók és óvodások könyvtári „szokásai” Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban
Juhász Valéria: Óvodások, kisiskolások írás-olvasás előkészítése, fejlesztése a Szómágus kártyajátékokkal

Könyv
Bartos Éva: Mesés – rajzos családi művészetterápia
Sándor Tibor: A szülőföld varázsa. Idézetek ötven év olvasmányaiból

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/ 3

„A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) a korábban magára hagyott kistelepülések leépült könyvtárait újra életre keltette, építve a korszerű technikákra, tudásra, újrateremtette a személyes találkozás, a közösségben élés lehetőségeit – mondja Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke, akivel a kistelepülési ellátás jelenéről, aktualitásairól beszélgettünk.” (Szeifer Csaba) (tovább…)

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer: igazi esélyteremtés a vidéknek

Kategória: 2017/ 3

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) a korábban magára hagyott kistelepülések leépült könyvtárait újra életre keltette, építve a korszerű technikákra, tudásra, újrateremtette a személyes találkozás, a közösségben élés lehetőségeit – mondja Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke, akivel a kistelepülési ellátás jelenéről, aktualitásairól beszélgettünk.

Miként látja a hazai könyvtári intézményrendszer helyzetét?

Magyarországon a könyvtári intézményrendszer stabil és szolgáltatóképes. Az alapszolgáltatásokra építve egyre jobban differenciálódnak a különböző könyvtártípusok kínálatai. A könyvtárak virtuális szolgáltatásai széles körben elterjedtek, amiben vezető szerepet töltenek be a felsőoktatási és a szakkönyvtárak. (tovább…)

Címkék:

Egynyári kalandok a könyvtárban Közfoglalkoztatottak friss erőforrásként

Kategória: 2017/ 3

„Egy gondolat” foglalkoztat engemet

Már több éve foglalkoztat a gondolat, hogyan lehetne azt a tragikus helyzetet a lehető legjobban megélhetővé tenni, hogy emberek kis pénzért kénytelenek munkát vállalni közmunka program keretében a könyvtárban. Ehhez csatlakozott a közérdekű és a diákmunkára jelentkezők csapata. (tovább…)

Címkék:

A könyvtáros mint rendszergondolkodó, avagy unalmas-e a szabványosítás

Kategória: 2017/ 3

Amióta van könyvtárosság, létezik a rendszerezési vágy, ami a normalizálásra való törekvésben ölt testet. A szabványok alkalmazása önmagában talán unalmas, szűk keretek közé szorít, a szabványok kitalálása, kidolgozása azonban tág teret enged kreativitásunknak. A jó könyvtáros tehát egyszerre afféle bürokrata, aki szereti a szabályokat és a szabályozottságot, az előre kijelölt korlátokat, egyben alkotó elme, aki maga is szívesen veszi ki részét a korlátok kijelöléséből. (tovább…)

Címkék:

Környezettudatossági törekvések a könyvtárban

Kategória: 2017/ 3

Minőségbiztosítás – Zöld könyvtár munkacsoport alakul

2016 januárjában a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Minősített Könyvtár lett. Ezt – mint minden ilyen címet elnyert magyarországi könyvtárban – jelentős előkészítő munka előzte meg. A szervezet számára ez a projekt a TQM-alapú minőségbiztosítás bevezetését és folyamatos alkalmazását tűzte ki célul, a kimenet pedig a tudatosabb és átláthatóbb működés, a nyitottabb, fegyelmezettebb, demokratikusabb szervezet. (tovább…)

Címkék:

E’mese vár – élményalapú olvasás- népszerűsítő programsorozat a HEVESTÉKA könyvtárakban

Kategória: 2017/ 3

Mottó: „Ahol untatnak, onnan menekülj! Mert vagy te nem vagy még érett arra,
amiről szó van, vagy nem jól mondják el neked. Mert a világ nem unalmas!
Mert az ember nem unalmas!” (Mérei Ferenc)

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretén belül 2015-ben innovációként kidolgozott új típusú programsorozatot hirdetett a Heves megyei KSZR könyvtárakban. Az egy tanéven át tartó, élményalapú, olvasásnépszerűsítő programot alsó tagozatos gyerekeknek hirdették meg E’mese vár címmel. Az E’mese vár célja egyfelől az volt, hogy a többségében kistelepüléseken élő gyerekek hozzáférjenek a minőségi könyvtári programokhoz, másfelől pedig az, hogy a KSZR munkatársak egységesen, magas színvonalon tudják ellátni munkájukat, s egymást segítő, együttműködni tudó, kreatív csapatként dolgozzanak együtt. (tovább…)

Címkék: , ,

Könyvterek és könyvtárak

Kategória: 2017/ 3

Babaolvasók és óvodások könyvtári „szokásai”
Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban

Szentendrét nem csupán a művészetek, hanem a nagycsaládosok városának is nevezhetjük. Lakossága folyamatosan növekszik, sokak számára vonzó hangulata, gazdag kulturális élete és magas színvonalú oktatási intézményei miatt. Ezt támasztja az is alá, hogy a könyvtár átlagon felüli látogatottságnak örvend. Szentendre 1975 óta ad otthont a Pest Megyei Könyvtárnak, amely városi és megyei feladatokat egyaránt ellát. A helyi lakosság jelentős része számára a könyvtárba járás a mindennapi életükhöz tartozó kulturális tevékenység, a könyvtár pedig találkozási pont, közösségi tér. (tovább…)

Címkék: ,

Óvodások, kisiskolások írás-olvasás előkészítése, fejlesztése a Szómágus kártyajátékokkal

Kategória: 2017/ 3

A megfelelő olvasási-szövegértési képesség nélkülözhetetlen az ember gondolkodásának, folyamatos tanulásának, ismeretszerzésének és személyiségfejlődésének szempontjából. Az olvasáshoz szükséges részképességek fejlődése már születéstől fogva elkezdődik, amelynek nagy része az anyanyelv-elsajátításhoz kötődik. Az anyanyelv-elsajátítás fejlettségi szintje nagymértékben befolyásolja az olvasási, majd ezzel összefüggésben a tanulási képesség kialakulásának mind a minőségét, mind az ütemét. Lényeges tehát, hogy miként tudjuk segíteni már iskola előtt, hogy gyermekeink sikeresen éljék majd meg az iskolás éveket, és felkészüljenek az élethosszig tartó tanulásra. (tovább…)

Címkék:

Mesés ‒ rajzos családi művészetterápia

Kategória: 2017/ 3

Petrovszki Mária és Rácz Tünde rendkívül izgalmas projekt-összefoglalója csupán egy szerény, brosúra terjedelmű füzetben ad híradást magáról a segítő szakmák közönségének. A szerzők szerénysége az előszóból is kitűnik, ahogyan megemlítik, híradásukat módszertani útmutatónak szánták a családokkal kapcsolatos segítő munkához. Szakmai szándékuk, értékrendjük és segíteni akarásuk közös eszmei-erkölcsi alapon nyugszik, a megvalósításhoz az orosházi SOS – Gyermekfalu családmegerősítő programja adta a helyet és lehetőséget, a TEVA Gyógyszergyár Zrt. nagylelkű segítsége pedig az anyagi támogatást. (tovább…)

Címkék: ,

A szülőföld varázsa

Kategória: 2017/ 3

Idézetek ötven év olvasmányaiból

Előttem karcsú könyvecske, egy ültő helyben el is olvasható – ám talán éppen nem így javallott. Az új kötet ugyanis idézetgyűjtemény, sok évszázad okos, lelkes gondolatainak szűrt párlata; az ilyet nem szokás egy húzásra lehajtani. Inkább újra meg újra belekapva, a lapokat véletlenszerűen felcsapva, a szerkezet kínálta időrendet is bátran odahagyva érdemes ízlelgetni, kóstolgatni. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék