Tartalom

Kategória: 2008/ 8

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Némethné Takács Hajnalka: Vándorgyűlés a megújulás jegyében 3
Sonnevend Péter: A könyvtár új élete 6

MŰHELYKÉRDÉSEK – A MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL
Kapuvári Zsuzsa: Szemelvények a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 50 éves Híradójából 14
Pegán Anita: “Próbálunk nagy léptekkel haladni” Látogatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, Egerben 24
Szalóki Gabriella: Web 2.0 a nemzeti könyvtárakban 29
Tóth Ferenc Tibor: Libinfo 2.0. Új technológiák alkalmazása az on-line referenszben az Országos Széchényi Könyvtárban 32
Horváth Ádám – Németh Márton: Az OSZK új közösségi világhálós (web 2.0) fejlesztései 34

KONFERENCIÁK
Nagy Anikó: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Parlamentben 38
Szili Katalin: Levél a Magyar Könyvtárosok Egyesületének konferenciájához 41
Pegán Anita: Roadshow után, új programok előtt. Beszélgetés Bakos Klárával, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökével 43

MEMENTO
Tóth Gyula: Fülöp Géza, az olvasástörténet művelője 47
Balogh Beáta: 120 éve született Fitz József 52

KÖNYV
Mezey László Miklós: A tudós tanár köszöntése 58

Vándorgyűlés a megújulás jegyében

Kategória: 2008/ 8

A könyvtárak örök reneszánsza. Mátyás könyvtárától a 21. századi tudásközpontokig” mottó jegyében zajlott Szombathelyen a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 40. vándorgyűlése, 2008. július 24-e és 26-a között, a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára és az MKE Vas Megyei Szervezete közös rendezésében. A programsorozat 24-ei plenáris ülése – a regisztrációnak és a szakmai kiállításoknak is helyet adó – Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban (MMIK) kezdődött.
Bakos Klára, az egyesület elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy az idei vándorgyűlés tisztelgés az európai újkori történelem kezdetén – a régi tiszteletben tartása mellett – tudományos forradalmat, művészeti átalakulást hozó kulturális mozgalom, a reneszánsz előtt, ugyanakkor annak is igazolása, hogy a megújulás a könyvtárak életének szerves része: a könyvtár folyamatosan követi a társadalmi követelményrendszer változásait, igazodik elvárásaihoz. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtár új élete

Kategória: 2008/ 8

Pár éve írtam egy cikket népszerűnek nevezett napilapunkba, s a szerkesztő végül A könyvtár – éljen vagy haljon? (http://nol.hu/cikk/75077/) címet adta neki tudtomon kívül. Mire gondolt? Mostanában újra eszembe jut e bombasztikus kérdés. Tavaly kis katekizmusba foglaltam néhány – kiindulópontnak tartott – gondolatot (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2007. 7. sz., http://ki.oszk.hu/3k/2010/11/konyvtari-kis-katekizmus/. Töprengtem már korábban is “madártávlatból” (Könyvtáros, 1991. 6. sz., illetve TMT 1996. 10. sz., 1997. 10. sz., 2006. 11-12. sz. http://tmt.info.omikk.bme.hu/archiv.html).
E mostani fejtegetések “a” könyvtár új világhelyzetéről szólnak. A könyvtár hat alkotóelemből keverhető ki: olvasó, könyvtáros, állomány, szolgáltatások, infrastruktúra, fenntartó. Korok szerint az összetétel milyensége változik, de mindenkor mindre szükség van. (tovább…)

Címkék:

Szemelvények a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 50 éves Híradójából

Kategória: 2008/ 8

Sorozatunkban azokat a rövidebb-hosszabb “bemutatkozó” cikkeket közöljük, amelyek a megyei hálózati híradók múltjáról, jelenéről és jövőjéről tudósítanak. 2007 őszén a szerkesztőség levélben kereste meg a megyei könyvtárak igazgatóit, azzal a kéréssel, hogy maguk számoljanak be vagy éppen lapszerkesztő munkatársuk írjon ismertetést a megye hálózati híradójáról; úgy ahogyan maguk gondolják, úgy ahogyan önmaguk látják lapjukat. Vannak megyék, ahol jelenleg nem is lát napvilágot könyvtári hálózati híradó, vannak megyék, ahonnan visszajelzést sem kaptunk. Ahonnan viszont érkeztek bemutatkozó cikkek – azokat sorra-rendre olvasóink elé tárjuk. (tovább…)

Címkék: , ,

“Próbálunk nagy léptekkel haladni” – Látogatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, Egerben

Kategória: 2008/ 8

Kedves Olvasó!
Az Országos Könyvtári Kuratórium kérésére és támogatásával 2005-ben cikksorozatot indítottunk, amelyben a megyei könyvtárak vezetőit szólaltattuk meg. Ezek az interjúk elsősorban az adott intézmény aktuális problémáival, szakmai terveivel foglalkoztak, de mindig megjelent a kérdések között az Országos Könyvtári Kuratórium által javasolt néhány kérdés is. A sorozat befejeződött: mind a 19 könyvtárról olvashattunk a 3K hasábjain. A kétéves sorozat után egy év szünet következett. Úgy tűnik, ez az összesen három év elég hosszú időnek bizonyult ahhoz, hogy meghatározó személyi változások történjenek egyes könyvtárak élén. Így az Országos Könyvtári Kuratórium azt kérte, hogy a sorozatot folytassuk még ez év végéig (a kuratórium jelenlegi tagjai mandátumának lejártáig).
Reméljük, hogy a sorozat folytatása képet ad arról, milyen fejlődés tapasztalható a könyvtáraink életében, milyen új lehetőségek állnak a rendelkezésükre, és hogyan használják fel azokat az olvasók megelégedésére. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék