48. évfolyam, 2002. 3. szám

Archívum

 


TARTALOM

FEHÉR Miklós: Kistelepülések könyvtári ellátása. Helyzetkép és szakirodalmi szemle

367

Rezümé

Teljes cikk

KOLTAY Tibor: Könyvtár- és nyelvtudomány: gondolatok a két tudományterület kapcsolatáról

429

Rezümé

Teljes cikk

POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: Domanovszky Ákos katalogizálás-elméleti munkássága

441

Rezümé

Teljes cikk

DUDÁS Anikó: A könyvtári névírás rejtelmei. Egy lehetséges irányelv az ókori és
a középkori személyek egységes besorolási adatainak létrehozásához

457

Rezümé

Teljes cikk

PALOTAI Mária: Egy tiszavirág életű erdélyi kiadó: a Haladás Lap- és Könyvkiadó Betéti Társaság

475

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

MIHÁLY Alíz: A kistelepülések könyvtári ellátásának megoldási kísérletei külföldön. Szakirodalmi szemle

483

Rezümé

Teljes cikk

MURÁNYI Péter: Az időszaki kiadványok cikkeinek feldolgozása a magyar és a lett nemzeti bibliográfiai adatbázisokban

511

Rezümé

Teljes cikk

TÓTH Erzsébet: Adatbányászatra irányuló törekvések a könyvtári területen

527

Rezümé

Teljes cikk

CRONIN, Blaise: Az információs hadviselés: pillantás Pandora posztmodern szelencéjébe. (Töm.: Mohor Jenõ)

533

Rezümé

Teljes cikk

Az Oroszországi Állami Könyvtár elektronikus könyvtárának koncepciója
(Töm.: Futala Tibor)

542

Rezümé

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Fontos vállalkozás: a könyvtári szakképzés füzetei

Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei c. sorozat eddig megjelent köteteiről. (Ism.: Sonnevend Péter)

545

Rezümé

Teljes cikk

Tanulmányok az oktatásról és a szakmáról

Negyvenéves a szombathelyi könyvtárosképzés. (Szerk. Csáki Pál)
(Ism.: Kovács Katalin)

551

Rezümé

Teljes cikk

Üzenet a múltból. Egy kezdő könyvtáros feljegyzései

Gerõ Gyula: Könyvtár a megyeházán. Napló, dokumentumok …
(Ism.: Kovács Katalin)

554

Rezümé

Teljes cikk

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

 

208–299* 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

559

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

561

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

580

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

588

Tájékoztatási rendszerek

 

605

Vezetés, irányítás

 

608

Felhasználók és használat

 

     613

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

     618

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

     624

Kapcsolódó területek  

630

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek