48. évfolyam, 2002. 3. szám
Archívum
English

Domanovszky Ákos katalogizálás-elméleti munkássága. (Tisztelgés születésének 100. évfordulója alkalmából)

POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella

Domanovszky Ákos (1902–1984) a magyar és a nemzetközi katalogizálás-egységesítés kiemelkedő alakja. Nevét külföldön is jól ismerték, 1964-től aktív szereplője volt az IFLA szabványosítási munkálatainak. A tanulmány Domanovszky elméletalkotó munkásságának sarokpontjait ismerteti születésének 100. évfordulója alkalmából. Az ötvenes évektől kezdődően erősödött fel az igény, hogy nemzetközi szinten egységesítsék a nagy nemzeti katalogizálási szabványokat. Domanovszky gondolamenete a használók elvárásaira épült, tehát közelebb állt az angol-amerikai, mint a porosz elvekhez. Domanovszky munkásságának fontos állomása volt az 1961-es Párizsi Nemzetközi Katalogizálási Konferencia, ahol a szakemberek megállapodtak a máig ható alapelvekben a katalógus által ellátandó alapfeladatokról, foglalkoztak a könyv és a mű kapcsolatával, a szerzőség (különösen testületi szerzőség) problémájával – a formai katalógus alapfunkcióival és ezek rangsorával, az alapfunkciók ellátásának eszközeivel. A közös cél az volt, hogy a formai és egységes jegyek együttese segítse a használókat a katalógus hármas funkciójának ellátásában. Szó esik még a tanulmányban a szabványalkotás legfontosabb alap-és irányelveiről – a használók elvárásairól, melyeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni, és a hagyományok tiszteletéről. Domanovszky az ISBD-alapú magyar bibliográfiai leírási szabványok megalkotásában is részt vett, széles körű elméleti tanulmányaival segítette az új szabványok kidolgozását.

(441 – 456. oldal)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek