48. évfolyam, 2002. 3. szám
Archívum
English

Murányi Péter: Az időszaki kiadványok cikkeinek feldolgozása a magyar és a lett nemzeti bibliográfiai adatbázisokban

A cikk a lett nemzeti bibliográfia 75. évfordulójából Rigában, 2002. szeptember 12-13-án rendezett The national bibliography from print to the digital age c. konferencián elhangzott előadás némileg továbbfejlesztett változata. Kapcsolódik ahhoz a tanulmányhoz, amelyben a szerző a nyomtatott lett és magyar nemzeti bibliográfiában hasonlította össze a cikkanyag feldolgozását. Megállapítja, hogy nem elég ezek adatbázis-változatának ( a lett Data Base of National Bibliography Analytic és a magyar IKER Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma) összehasonlítása, mert Magyarországon a nemzeti bibliográfiai adatbázis mellett számos, a szakbibliográfiai rendszerből kifejlődött adatbázis együtt igyekszik megoldani a cikkanyag feltárását. A nemzeti cikkadatbázisban nem szereplő alkalmazott tudományi területek (orvostudomány, mezőgazdaság, műszaki tudományok) mellett más társadalomtudományi területeken (szociológia, irodalomtudomány, műfordítás, nemzetiség, könyvtártudomány, pedagógia, jog) is találhatók adatbázisok. Megállapítja, hogy a feldolgozás gyorsasága és a feldolgozott anyag mennyisége szempontjából is az Országgyűlési Könyvtár által készített PRESSDOK adatbázis hasonlítható össze a lett adatbázissal. Az összehasonlítás elvi alapjaként Roger K. Summit és Jacsó Péter megállapításait használja fel.

Az anyagot rendkívül gyorsan feldolgozó lett adatbázis esetében a használt rendszer korlátaira lehet esetleges problémaként utalni. A magyar adatbázisok esetében mind a CD-ROM-on megjelenő, mind az internetes adatbázisok között találhatunk jól használható keresőrendszert, de összességében a túl sok (köztük több nehezen használható) rendszer zavaró lehet, több adatbázisnál jelentős különbség van az eredeti cikkek megjelenési ideje és adatbázisba való bekerülése között, s a sok adatbázis miatt óhatatlan átfedések mellett vannak olyan területek (például a magyar szépirodalmi művek), amelyek feltárása megoldatlan.

A Vajda Erik 1994-es tanulmányában elképzelt, kooperáción alapuló cikkadatbázis (amire példát mutat a lett megoldás) megvalósítása nehezebbnek tűnik, mint a tanulmány megírása idején. A cikk a 2002 augusztusi felmérés ideje óta eltelt időszak néhány pozitív tendenciájának bemutatásával zárul.

(511 – 526. oldal)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek