ELDORADO – az Országos Elektronikus Dokumentumküldés Rendszere

Kategória: 2013/ 5

Vízió és helyzetjelentés

Az “Európa 2020″ stratégiához kapcsolódva az Új Széchényi Terv keretében 2012 tavaszán meghirdetésre került az elektronikus dokumentumküldés országos rendszerének (OEDR) megvalósítására kiírt pályázat (TÁMOP-3.2.4.B-11/1 – “Tudásdepó-Expressz” – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében).1 A pályázati konstrukció fő célja, hogy elősegítse a kulturális intézmények számára a kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű elterjesztését. A létrejövő országos hatáskörű rendszer fő célja, hogy “a szerzői jog által nem védett dokumentumok mellett a szerzői jog által védett könyvtári dokumentumok is eljuthassanak a felhasználókhoz, olvasókhoz, ezzel segítve képzésüket, oktatásukat.” További kiemelt célként a felhasználói kör jelentős bővítése szerepel, hiszen az OEDR-ben “nemcsak könyvtárból, iskolából, de akár otthonról is megrendelhetők a kért anyagok.” (tovább…)

Címkék: , ,

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) fejlesztésének irányai

Kategória: 2004/ 2

A jól működő könyvtári rendszer, amely különböző ellátási megoldások révén behálózza egy ország egészét és közvetít a világ és az adott ország között, olyan tárgyi és szellemi infrastruktúra, amely jóval több az információ és a dokumentum eljuttatására, illetve megszerzésére kialakított hálózatnál. Olyan alaprendszere ez az országnak, amelyen keresztül – megfelelő ICT, tárgyi technikai kiépítettség és minőségi szakmai munka mellett – az állampolgárokhoz el lehet jutni, meg lehet őket szólítani, a kérdéseikre választ lehet adni, azaz be lehet vonni az ország lakosságát a társadalom életébe, amelynek így alakítói lehetnek.

Az ODR kialakításával és működtetésével a NKÖM a könyvtári rendszeren belül ezt kívánja magas színvonalon megoldani.

Az ODR küldetése:

  • az esélyegyenlőtlenség csökkentése: megteremteni az információhoz és dokumentumokhoz való hozzájutás egyenlő esélyének lehetőségét;
  • csökkenteni az információban gazdagok és az információban szegények közötti különbséget.

A küldetés megvalósítása érdekében olyan feladatrendszert kell megoldani, amely alkalmas bármiféle hátrányos helyzet csökkentésére, feloldására, legyenek azok földrajziak, a nem megfelelő dokumentum- vagy információellátottságból eredőek vagy egészségügyiek.

(tovább…)

Címkék:

Hogyan tovább? – Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak fejlesztése

Kategória: 2005/11

5. ODR-konferencia

Immár ötödik esztendeje rendezik meg az ODR-konferenciákat a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárban. Az ezúttal az Országos Könyvtári Napok keretébe illeszkedő rendezvényen – lévén kerek évforduló – még inkább kínálkozott az összegzés, bár korábban is hangsúlyos volt az addig elért eredmények és a még hátralévő feladatok áttekintése. (tovább…)

Címkék:

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer megújult lelőhely-adatbázisáról

Kategória: 2003/12

Az 1997. évi CXL. törvényben előírt kötelezettségeknek megfelelően 1998-ban létrejött a NKÖM, a KELLÓ, az Open Society Institute, a Vocal Egyesület és a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár közreműködésével a könyvtárközi kölcsönzési kérések továbbítására is alkalmas lelőhely-adatbázis. (tovább…)

Címkék:

A könyvtári törvény és a dokumentumellátás országos rendszere

Kategória: 1998/10

Ennek az írásnak az a célja, hogy – az egész és rész közötti viszonyhoz hasonlíthatóan – a címben jelzettek közötti kapcsolatokat megvizsgálja. Ez a gondolatmenet elvileg szándékszik tárgyalni a témát (és a szerző el is szeretné hárítani azokat a várakozásokat, amelyek a megvalósítás konkrétumaira irányulnak). Ebből következően némileg a logikai levezetésekre fog emlékeztetni, elsőrendűen annak következtében, hogy a jogi nyelven és tömören megfogalmazott regulációban sok hasonlóság fedezhető fel ez utóbbiakkal, hiszen a törvény nyelvezete is sok absztrakcióval él. (tovább…)

Címkék: ,

Újdonságok az ODR működésében

Kategória: 2012/ 5

A Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) adatbázisainak egyesítése az európai uniós TIOP és TÁMOP-pályázatok keretében valósult meg. Ez a régen várt lehetőség alkalmat adott az adatbázisra épülő szolgáltatások áttervezésére és megújítására is, a könyvtárak és az olvasók minél szélesebb körben történő bevonását célozva. Jelen cikk az ODR szolgáltatásaiban megvalósult újításokat tekinti át, a fejlesztések eredményeképp megváltozó könyvtárközi dokumentumellátási környezetet érintő vonatkozásokat emeli ki. (tovább…)

Címkék:

A MOKKA-ODR egyesítésének előkészületei

Kategória: 2010/ 8

Bevezető

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) nyertes TÁMOP-pályázatának három pillére közül az egyik a MOKKA közös katalógus továbbfejlesztése és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) adatbázisával történő egyesítése. A régóta húzódó feladat végre megvalósulhat, hiszen az uniós támogatások bevonásával rendelkezésre állnak a szükséges anyagi források.
Mint bizonyára ismert a könyvtárak világában, a Közép-Magyarország területén működő intézmények nem vehettek részt a TIOP-pályázatokon, így az eszközpark frissítésére, a nagyobb szakmai feladatok infrastrukturális hátterének megteremtésére nem volt módjuk. Az OSZK is csak a feladat szakmai megvalósítására pályázhatott, és a már meglévő eszközökön tudja azt elvégezni. Korábban e lap hasábjain is beszámoltunk arról, hogy 2008-ban vásároltunk egy szervert a MOKKA üzemeltetésére. 2009 folyamán megtörtént az adatbázis migrálása az új környezetbe, és kisebb javításokat is végeztünk a rendszeren, majd teljesen átálltunk a szolgáltatással erre az eszközre. Jelenleg is ezt a szervert használjuk az adatbázis és a keresőfelület működtetésére. Az Informatikai Igazgatóság munkatársai és a külsős rendszergazda közösen gondoskodnak a zavartalan üzemeltetésről és a karbantartásról. (tovább…)

Címkék: ,

A MOKKA és az ODR kapcsolata, továbbfejlesztési lehetőségek*

Kategória: 2008/11

Röviden összefoglalom a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) jelenlegi helyzetét és a közeljövő – vagyis az elkövetkező két hónap – feladatait. Áttekintjük, milyen lehetőségeket rejtenek a Tudásdepó-Expressz névre hallgató, könyvtári fejlesztéseket célzó pályázatok. Nagy vonalakban ismertetem a MOKKA és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) korszerűsítését célzó, három nagy könyvtár összefogásával megvalósuló országos fejlesztési terveket, és a kitűzött célokat.

A jelen és a közeljövő

Mint már korábban is bejelentettük, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) önálló szervert vásárolt és helyezett üzembe a MOKKA céljaira. A szerver felélesztése után a projektvezetők egyeztettek az OSZK vezetőségével és a rendszer fejlesztőivel, aminek eredményeként az a döntés született, hogy a jövőben ez a szerver ad helyet az adatbázisnak, és innen szolgáljuk ki a közös katalogizálási és keresési igényeket. Ehhez telepíteni kell az ORACLE adatbázis-kezelőt, ki kell alakítani a MOKKA működéséhez szükséges környezetet, majd fel kell építeni a MOKKA adatbázist és a kereséseket támogató indexeket. (tovább…)

Címkék: , , , ,

Elektronikus dokumentumszolgáltatás az ODR-ben

Kategória: 2007/ 7

A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás legfontosabb tényezői a pontosság és a gyorsaság. Az eredeti dokumentumok küldése esetében, sajnos, nincs befolyásunk a kézbesítés menetére, a másolatok küldésének leggyorsabb formája, azaz az elektronikus dokumentumküldés azonban azonnali, veszteségmentes továbbítást tesz lehetővé.

Könyvtárközi kölcsönzés – dokumentumszolgáltatás

A könyvtárközi kölcsönzés kifejezést a hazai terminológiában is kezdi felváltani a dokumentumszolgáltatásé, jelezve az eredetiben történő kölcsönzés mellett – és ebben sajnos szerepe van a visszaküldési postaköltség-támogatás megszűnésének is – a kisebb terjedelmű művek elektronikus úton történő továbbításának térnyerését. A tendenciát jól illusztrálják az ODR-statisztikák, valamint a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtára (DEENK BTEK) könyvtárközi kölcsönzésének utóbbi néhány évi szolgáltatói statisztikai adatai is. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék