Tartalom

Kategória: 1998/10

Könyvtárpolitika
“Dinamikusabb kapcsolatot szeretnék a pedagógiai gyakorlattal, az iskolai könyvtárüggyel.” Beszélgetés Balogh Mihállyal, az OPKM új fõigazgatójával 3
Fogarassy Miklós: A könyvtári törvény és a dokumentumellátás országos rendszere 10
Középpontban a községi könyvtárak 14
Gyõri Erzsébet: Könyvtári ellátás falun 16
Bariczné Rózsa Mária: Könyvtár vagy könyvkölcsönzõ? 25
Siposné Nagy Julianna: Az olvasókért dolgozunk 27

Konferenciák
INTAMEL-konferencia 30
Kiss Jenõ: Célok és eredmények 31
Nagy Attila: Az írásbeliség világnapja 35
Bárdossy Gyöngyvér: Francia találkozások 36

Műhelykérdések
Bajner Imre: Történelmi vetélkedõ-sorozat 42

Könyv
Nyárutó 48
Lukáts János: Pesth-Ofentõl Budapestig… és tovább 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

“Dinamikusabb kapcsolatot szeretnék a pedagógiai gyakorlattal, az iskolai könyvtárüggyel”

Kategória: 1998/10

Beszélgetés Balogh Mihállyal az OPKM új főigazgatójával

– A mi szakmánkban ritkák az aiszkhüloszian, learian tragikus hangú írások a Te Törvényen kívül? című remek traktusod mégis valami ilyen volt (3K 1998. február). Az nem egyszerűen egy leköszönő elnök búcsúbeszéde volt, hanem sokkal több és egészen más is. Mint könyvtárostanár, mint iskolai könyvtáros mondottál ott búcsút. Most egészen új pozícióban állsz előttünk, a könyvtárosok világa előtt. Illetve talán nem is annyira más ez a világ. Első kérdésünk éppen erre vonatkozna: mi a közös a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöke, a legendás gimnáziumi könyvtárostanár és az OPKM főigazgatója személyében? (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtári törvény és a dokumentumellátás országos rendszere

Kategória: 1998/10

Ennek az írásnak az a célja, hogy – az egész és rész közötti viszonyhoz hasonlíthatóan – a címben jelzettek közötti kapcsolatokat megvizsgálja. Ez a gondolatmenet elvileg szándékszik tárgyalni a témát (és a szerző el is szeretné hárítani azokat a várakozásokat, amelyek a megvalósítás konkrétumaira irányulnak). Ebből következően némileg a logikai levezetésekre fog emlékeztetni, elsőrendűen annak következtében, hogy a jogi nyelven és tömören megfogalmazott regulációban sok hasonlóság fedezhető fel ez utóbbiakkal, hiszen a törvény nyelvezete is sok absztrakcióval él. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtári ellátás falun

Kategória: 1998/10

Helyzetkép a községi könyvtárakról

A községi könyvtárakról szóló rövid helyzetkép címéül akár kölcsön is vehetném a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások központjának Pécsett rendezett két konferenciájáról kiadott művek címét. Az első 1991-ben jelent meg Válság és kiút, a második 1993-ban Kiút a válságból címmel. Mindkét konferencia a magyar falvak helyzetével foglalkozott, sajnos művelődési, kulturális kérdésekkel csak alig fellelhető nyomokban. Csaknem igaz e tény a legutóbbi idők szaksajtójára is. Kivételt képeznek a megyei híradók igen fontos, ám rövid közleményei és Tóth Gyula a Könyvtári Figyelő 1997. évi 4. számában megjelent nagy léptékű tanulmánya A kiskönyvtári ellátás historiográfiájának vázlata címmel. Ez utóbbival sok mindenben lehet ugyan vitatkozni, de a szerző által kommentált jegyzetanyag a téma kiváló összefoglaló bibliográfiájának tekinthető. Ebbe a sorba tartozik még a Tanulmányok a Dunántúl nyilvános könyvtári struktúrájáról című gyűjtemény, melyet a 3K 1997-ben különszámként adott közre. (tovább…)

Címkék:

Címkék