Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer megújult lelőhely-adatbázisáról

Kategória: 2003/12

Az 1997. évi CXL. törvényben előírt kötelezettségeknek megfelelően 1998-ban létrejött a NKÖM, a KELLÓ, az Open Society Institute, a Vocal Egyesület és a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár közreműködésével a könyvtárközi kölcsönzési kérések továbbítására is alkalmas lelőhely-adatbázis. Eddigi pályafutása sikeresnek mondható, mivel ma már közel háromszáz regisztrált könyvtári felhasználója van. A közvetített kérések száma évről évre örvendetesen nő: 2001-ben februártól decemberig 9919, 2002-ben egész évben 21 139 volt, 2003-ban pedig – szeptember végéig – már 22 389 kérés szerepel az adatbázis statisztikájában.

Az eddig megszokott ODR lelőhely-adatbázis új tartalommal és új formában érhető el 2003. október 1-jétől a régi-új címen: http://odr.lib.unideb.hu (a korábbi http://odr.lib.klte.hu cím is ide vezet). Az ismert alapszolgáltatások (a különböző módon eljuttatott bibliográfiai rekordokkal gyarapodó lelőhely-adatbázis, a különféle keresési opciókkal megtalált dokumentum státuszinformáció alapján megfelelően irányított kérése, a kérés továbbítása e-mailen) lényegükben változatlanok maradtak. Ám sok új lehetőséggel is találkozhatnak az oldalra látogatók, és ezek a korábbinál jelentősen “felhasználóbarátabb” felületen vehetők igénybe.

A könyvtárak teljes önállóságot kapnak adataik karbantartásában, és bővült a kérésmódok választéka is: az adatbázisban nem található dokumentumokra is lehet kérést feladni, mely az adatbázis könyvtáradatait felhasználva kerül közvetítésre a kérő és fogadó könyvtár ODR-en belüli nyilvántartása számára is követhető módon. A könyvtárak maguk tölthetik be lelőhelyeiket is az adatbázisba.

Az új honlap lépésről lépésre: kereséstől a kérés feladásáig

A megújult honlap keretében találhatjuk a legfontosabb szolgáltatások elérési pontjait.

A korábban megszokott összetett, gyakorlott keresés (CCL, parancsnyelvi keresés), böngészés, valamint a tezauruszban való keresés mellett gyorskeresés is végezhető. Ezekhez részletes Súgó is készült. A korábbiaknál egyszerre több találat jeleníthető meg a jobban áttekinthető, egysoros kijelzési módban. Ezek közül a megfelelőket kiválasztva a Hosszú kijelzésben  azonosíthatjuk a tulajdonos könyvtárakat/gyűjteményeket. Itt láthatók a dokumentumok részletes adatai is, melyek közül a szerzői neveknél és tárgyszavaknál ugrópontok segítségével további navigálás lehetséges. Ez a módszer a keresett dokumentum, illetve téma esetén más, nem várt találatokhoz is elvezethet. A megtalált tételek cédulaformátumban  és USMARC formátumban is megjeleníthetők , valamint többféle formátumban letölthetők a rekordletöltés ikon ikonra kattintva.

Könyvtárközi kérések indítása egy adott dokumentumra vagy annak egy részére a megszokott  ikon kiválasztásával lehetséges. Az itt látható kérőlap is megváltozott: az eddigiekkel szemben a felhasználó egyszerűbben és könnyebben átlátható struktúrában egészítheti ki kérését az olvasó igényeinek megfelelően. Újdonságként megadhatja a teljesítés határidejét, az olvasó által vállalt maximális költséget, és további megjegyzésekkel is pontosíthatja a kérést. A szükséges azonosítók (felhasználói név, jelszó) megadása után feladott kérésről a korábbi gyakorlatnak megfelelően kinyomtatható visszajelzést kap a kérő. Ezen fel van tüntetve a kérést fogadó e-mail cím, illetve jelen pillanatban a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtárához és Társadalomtudományi Könyvtárához küldött kérések esetén a fogadó helyi nyilvántartás, melybe a kérések automatikusan átemelődnek. Az új ODR bevezetésével egy időben indul a két könyvtár helyi könyvtárközi kölcsönzési nyilvántartása, melyből az átemelt kérések státuszáról folyamatosan tájékozódhat a kérő, illetve a közeljövőben kéréseit is közvetlenül lekérdezheti.

A kérés feladása előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a megkérendő dokumentum státuszát. Erre a korábbinál több lehetőség áll rendelkezésre.

A tulajdonos könyvtár/gyűjtemény nevére kattintva (ha a név mögött ugrópont található, melyet az alapszövegtől elütő élénkebb szín jelez) az előző felületen megszokottól eltérően a könyvtár/gyűjtemény honlapjára juthatunk.

A rekordszintű kapcsolathoz, azaz a tulajdonos könyvtárak/gyűjtemények helyi katalógusában való tájékozódáshoz és a megkérendő dokumentum pillanatnyi elérhetőségének ellenőrzéséhez a  ikont kell kiválasztani. A helyi katalógusban is lehetőség van további keresésre, sőt az ODR lelőhely-adatbázisban még nem megtalálható dokumentumokra is feladható kérés az Üres űrlap segítségével, mely a keretben található. Ezeket a kéréseket az ODR regisztrálja, a statisztikában is szerepelnek, és a könyvtárak is vissza tudják keresni a többi, ODR-en keresztül továbbított kérésükkel megegyezően saját könyvtáruk menedzserfelületén.

Azon könyvtárak állományának közvetlen keresésére és a dokumentumaik kölcsönzési állapotának ellenőrzésére, melyek katalógusával nem hozható létre közvetlen rekordszintű kapcsolat, szintén új elérési mód nyílik. A fentiekben ismertetett elérésű könyvtári honlap mellett a ikonnal közvetlenül az adott könyvtár/gyűjtemény katalógusához juthatunk. Az itt talált rekordokra szintén indítható könyvtárközi kérés a már említett Üres kérőlapon. Fontos megjegyezni, hogy ha a dokumentum az ODR lelőhely-adatbázisban is megtalálható, inkább arról a felületről érdemes megkérni, hiszen akkor a már ismertetett előnyök mellett a megkérendő dokumentum adatainak begépeléstől is megkímélhetjük magunkat.

A korábbi felületről ismerős  ikon az új adatbázisban a szolgáltató könyvtár/gyűjtemény kölcsönzési politikáján és a címén túlmenően a könyvtárnyilvántartásban szereplő teljes rekordját megmutatja. Ezen adatokat a könyvtárak maguk tarthatják karban, és a megfelelő adatok bejegyzésével meghatározhatják a könyvtárnak és gyűjteményének adatbázisban megjelenített elérhetőségét.
Regisztráció

Az ODR lelőhely-adatbázisban csak könyvtárak regisztrált felhasználói adhatnak fel kéréseket. A rendszerben minden korábban regisztrált felhasználó régi felhasználói neve és jelszava megmaradt, azzal továbbra is dolgozhatnak. Ha mégis gond van a bejelentkezéssel, kérjük, jelezze a következő címen: bdavid@lib.unideb.hu.

A korábban nem regisztrált könyvtárak a honlapon leírtak szerint járjanak el, olvassák el a regisztráció előtt az Útmutatót (http://odr.lib.klte.hu/register). Nem minden esetben kell ugyanis teljesen új felhasználóként bejelentkezniük, hiszen a nyilvános Könyvtárak listája (http://odr.lib.klte.hu/library_list) tartalmazza a korábban helyi (D1) belső használatban lévő könyvtárlista adatait is sok regisztrálatlan könyvtár adatával.

A keretben található menüpontok közül a regisztráció nélkül is végezhető keresések mellett megtekinthető a nyilvános Könyvtárak listája és Gyűjtemények listája, mely tartalmazza az összes könyvtár/szolgáltató gyűjtemény legfontosabb nyilvános adatát a könyvtárközi kölcsönzés elérhetőségével, így afféle könyvtárközi kölcsönzési adatbankként is használható.

Az ODR menedzser

A korábbi rendszerben külön fájl tárolta a kérésre jogosult regisztrált könyvtárak adatait, és külön fájlban szerepeltek a szolgáltató könyvtárak/gyűjtemények adatai lelőhelykódjaik feloldásával. A bejelentkezett felhasználók nagy száma és a megnövekedett forgalom mutatta igény vezetett az új nyilvántartási mód bevezetéséhez.

A könyvtárnyilvántartás a keretben lévő ODR menedzser funkció kiválasztása után szerkeszthető.

Az ODR menedzserbe a kérések feladásakor is használt felhasználói név és jelszó megadásával lehet belépni, mégpedig a jogosultságnak megfelelően a teljes könyvtár vagy csak egy/több adott gyűjtemény szintjére.

Az új adatbázisban egyetlen rekordja van minden könyvtárnak, mely biztosítja a lelőhelykódok feloldását, és a könyvtár adatait is tartalmazza. Egy könyvtár rekordjához több gyűjteményrekord kapcsolódhat (alárendelt kapcsolattal), melyek a szolgáltató gyűjtemények kódjainak feloldását végzik, valamint lehetővé teszik számukra a helyi igényeknek és munkamegosztásnak megfelelően az önálló könyvtárközi kölcsönzést (kérést és szolgáltatást egyaránt). A teljes rekordot a könyvtár maga tartja karban, így meghatározva a megfelelő adatok bejegyzésével a könyvtár/gyűjtemények adatbázisban megjelenített elérhetőségét. Ez együtt jár azzal, hogy az adatok pontosságáért is a könyvtár a felelős.

Bejelentkezéskor a regisztrált felhasználó könyvtári adminisztrátori jogosultságot kap, mellyel karbantarthatja könyvtára és a hozzá tartozó gyűjtemények adatait, kéréseket indíthat, ISBN-t tölthet fel, valamint újabb felhasználókat vehet fel, akiket későbbi tevékenységüknek megfelelő jogosultsággal lát el. A néhány esetben igen bonyolult könyvtár–gyűjtemény viszony megkívánta annak megoldását is, hogy egy gyűjteményi felhasználóhoz több, külön szolgáltató gyűjtemény is tartozhasson.

A Gyűjtemény/ek gombbal a gyűjtemények, a Könyvtár gombbal a könyvtár, míg a Felhasználók gombbal a felhasználók adatait lehet megtekinteni és szerkeszteni.

Új felhasználót az Új felhasználó gomb kiválasztásával, új gyűjteményeket pedig az Új gyűjtemény gombbal lehet felvenni.

A közeljövőben bevezetendő szolgáltatásként a Kérések menüpont kiválasztásával a könyvtár lekérdezheti megadott időszakon belül az ODR-en keresztül általa feladott, illetve szolgáltató könyvtárak/gyűjtemények esetén a hozzá érkezett kéréseket.

ISBN alapú feltöltés

Az ODR-honlapon korábban is lehetséges volt a nem közös katalogizálás útján gyarapító könyvtárak számára az adatbázisban már szereplő rekordokhoz saját lelőhelyeik ISBN alapú hozzátöltése. Az eljárás az új adatbázisban lényegesen egyszerűbbé és könnyebbé vált, hiszen a feltöltés ezután nem igényel előzetes egyeztetést. A könyvtárak/gyűjtemények megfelelő jogosultságú felhasználói a honlapon a menedzser-felületre belépve pontosan meghatározott formátumban, a nekik megfelelő ütemben tölthetik fel a dokumentum ISBN-jét, lelőhelykódját és esetleges egyéb, a honlapon meghatározott adatokat tartalmazó fájljaikat az ISBN feltöltés gomb kiválasztása után. Az esetleges hibás feltöltésekről visszajelzést kapnak, valamint a rendszer kiszűri az előforduló dupla feltöltéseket is. A betöltés eredménye és a beküldött tételek aktuális állapota is lekérdezhető a Feltöltött ISBN-ek menüpont mögött. Javasolt a rendszeres, kisebb adagokban történő feltöltés a rendszer felesleges igénybevételének elkerülése érdekében. Kérjük, figyelmesen olvassa el a honlapon található részletes leírást.

A Statisztika gombra kattintva az aktuális és korábbi ODR statisztikák érhetők el.

A Kilépés gombra kattintva lehetséges a kijelentkezés. Kérjük, hogy biztonsági okokból mindig jelentkezzen ki az adatbázis elhagyásakor.

A rendszer használatával, illetve a rekordok karbantartásával kapcsolatos kérdéseit, problémáját, jelezze az alábbi címen: odrerrors@lib.unideb.hu. Szívesen fogadjuk a rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslataikat, véleményüket is.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)