Tartalom

Kategória: 2013/ 5

Könyvtárpolitika
Tóth Máté: Mobilizált könyvtári szolgáltatások

Műhelykérdések
Káldos János: Az ELDORADO-program
Fodor János: A Fodor András hálózati életműkiadásról

História
Ásványi Ilona: A könyvtárosi élethivatás

Perszonália
Szabolcsiné Orosz Hajnalka: Román Lászlóné (1929-2013)

Könyv
Futaky László: A Kölcsey Társaság füzetei (II.)
Mezey László Miklós: Könyvtárosok – a költő, a novellista és az életrajzíró

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2013/ 5

„A könyvtárhasználók a mobil eszközök főbb típusai közül elsősorban a laptopokat és az okostelefonokat kedvelik. Ezekkel rendelkeznek, vagy ezeket tervezik beszerezni a közeljövőben. A kifejezetten elektronikus könyvek olvasására alkalmas táblagépek és elektronikus könyvolvasók jelenleg hazánkban kevésbé népszerűek. A használók az eszközöknek (elsősorban a képernyő méretének) megfelelő könyvtári tartalmakat szeretnének fogyasztani. A könyvtárak felismerték az igényeket, és szándékukban áll a szolgáltatási portfóliójukban azokat kielégíteni.” (Tóth Máté)

„A Fodor András hálózati életműkiadás a kéziratok mellett megjelenő végleges változatú verseken kívül 2010-ig valójában nem tartalmazott teljes műveket. Az életmű ívének érzékeltetését a vers- és esszékötetek, valamint a válogatott versfordítás-kötetek tartalomjegyzékének webrevitelével, indexelésével pótoltuk, s 2011-re teljessé vált a kötetborítókat is tartalmazó online bibliográfia, a címek, nevek, kiadási dátumok mutatóiból is elérhető feldolgozottsága, ide értve a társfordítások, idegen nyelvű megjelenések és a fontosabb, Fodor Andrásról szóló tanulmánykötetek szerepeltetését is.” (Fodor János)

„Még napjainkban is elmondhatjuk, hogy a könyvtáros-foglalkozással az emberek többsége nem tud mit kezdeni. Iskolaképe, tanárképe mindenkinek van, hiszen iskolába – ha csak elemi iskolát végzett is – mindenki járt. De a könyvtárról és a könyvtárosról kevesen tudják a laikusok, hogy ki az, mi a munkája voltaképpen.” (Ásványi Ilona)

Mobilizált könyvtári szolgáltatások

Kategória: 2013/ 5

Bevezetés

Az elektronikus könyvek megjelenése és terjedése új kihívásokat jelent mind a könyvtárak, mind pedig a könyves szakma más területein dolgozó szakemberek számára. Egyre több publikáció, konferencia, beszélgetés próbálja feltárni az elektronikus könyvekkel kapcsolatos problémákat és a potenciális megoldási lehetőségeket. A tartalmat hordozó médium változása – ahogyan korábban is a történelem folyamán – most is feszültségekkel jár, hiszen új keretek között kell megoldást találni olyan kérdésekben, amelyekben egyik oldalról üzleti érdekek, másik oldalról alapjogok sérülhetnek. A könyvtárak számára természetes, hogy minden közzétett tartalmat ingyenesen tesznek hozzáférhetővé. Ez az attitűd azonban egy olyan könnyen másolható dokumentumtípus esetén, mint az elektronikus könyv, erősen veszélyezteti a kiadók érdekeit. Sem a kiadóknak, sem a könyvtáraknak és közvetve a használóknak sem érdeke a könyvpiac összeomlása a kalózmásolatok miatt. Mindez egy használható és a papír könyvekétől eltérő könyvtári szolgáltatási modell létrehozását teszi szükségessé. A szolgáltatási modell kialakításához pedig meg kell ismernünk a könyvtárak és a könyvtárhasználók elektronikus könyvekkel – és általában a mobil eszközökön olvasható tartalmakkal – kapcsolatos attitűdjeit, a szolgáltatás modelljeire vonatkozó elképzeléseit. (tovább…)

Címkék: ,

ELDORADO – az Országos Elektronikus Dokumentumküldés Rendszere

Kategória: 2013/ 5

Vízió és helyzetjelentés

Az “Európa 2020″ stratégiához kapcsolódva az Új Széchényi Terv keretében 2012 tavaszán meghirdetésre került az elektronikus dokumentumküldés országos rendszerének (OEDR) megvalósítására kiírt pályázat (TÁMOP-3.2.4.B-11/1 – “Tudásdepó-Expressz” – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében).1 A pályázati konstrukció fő célja, hogy elősegítse a kulturális intézmények számára a kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű elterjesztését. A létrejövő országos hatáskörű rendszer fő célja, hogy “a szerzői jog által nem védett dokumentumok mellett a szerzői jog által védett könyvtári dokumentumok is eljuthassanak a felhasználókhoz, olvasókhoz, ezzel segítve képzésüket, oktatásukat.” További kiemelt célként a felhasználói kör jelentős bővítése szerepel, hiszen az OEDR-ben “nemcsak könyvtárból, iskolából, de akár otthonról is megrendelhetők a kért anyagok.” (tovább…)

Címkék: , ,

A Fodor András hálózati életműkiadásról

Kategória: 2013/ 5

http://inaplo.hu/fodorandras

Az elvágott folytonosság

1997. június 14-én, családi ebéd után, épp szűnő nyári zivatarban fuvarozom át apámat Budára, a Kelenföldi pályaudvarra. “Elmondom neki, hogy vállaltunk lektori munkát. Nehéz dolog, mondja. Korán érünk ki, várakozunk a peronon. Fehér öltönyben van, kék csíkos ingben, nyári, fehér szövet cipőben. … Megjön a vonat, felszáll, megy befelé a fülkék előtt, lehúz egy ablakot, integet röviden.”
Korabeli feljegyzésem már számítógépen készült, így nem lehetek biztos benne, hogy ruházatának és utolsó, általam láthatott mozdulatainak rövid leírása eredendően része volt-e, vagy csak két héttel később, az elvágott folytonosság tudatában fűztem hozzá, keresve a hirtelen fontossá vált részleteket. (tovább…)

Címkék: , ,

A könyvtárosi élethivatás

Kategória: 2013/ 5

A mai könyvtárosok közül sokakról – e sorok írójáról is – elmondható, hogy eredetileg nem könyvtárosnak készültek, aztán mégis könyvtárosok lettek. Talán éppen ezért (vagy ennek ellenére?) a könyvtárosság, a könyvtárosi hivatás, mint téma, régóta foglalkoztat. Megszólaltam erről magasztosan, kicsit patetikusan1 és “vallomásos formában” is.2
Könyvtár szakos koromtól “kísérnek” (kísértenek?) Dávid Antalnak a könyvtárosi hivatásról szóló gondolatai, amelyeket Káplány Géza közölt.3 Ez utóbbi név miatt figyeltem fel A könyvtáros élethivatása a könyvtárosképzés tükrében című írásra.4 (tovább…)

Címkék: ,

Román Lászlóné (1929-2013)

Kategória: 2013/ 5

Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Kollégák, Barátok!

Alig fél éven belül újra gyászol Baranya megye könyvtáros társadalma. Tavaly vesztettük el Surján Miklóst, és most búcsúzunk Román Lászlóné Marikától, a feledhetetlen vezetőtől, a nagyszerű kollégától, aki tizenkét éven át volt a jogelőd Baranya Megyei Könyvtár igazgatója.

Nyírbaktán (ma: Baktalórántháza) született 1929. szeptember 17-én. A kisvárdai Orsolya rendi Polgári Leányiskolába járt 1940 és 1944 között. Filozófia szakosítót végzett, majd 1952-1957 között a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanársegédként dolgozott. 1961-ben jogi képesítést szerzett, ezután külső előadóként a Jogelméleti Tanszéken oktatott. 1957-től tizenhét évig a Pécsi Egyetemi Könyvtár munkatársa; ez idő alatt a könyvtári munka valamennyi szakterületét végigjárta, a kölcsönzéstől az igazgató-helyettességig. (tovább…)

Címkék:

A Kölcsey Társaság füzetei (II.)

Kategória: 2013/ 5

E folyóirat egyik jóval korábbi számában (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2000. 8. sz. 48–53. p.) tudósítottunk arról, hogy a Magyar Irodalomtörténeti Társaság szorgalmazására 1988-ban megalakult a Kölcsey Társaság, a költő szülőhelyéhez, Szatmárcsekéhez közeli székhelyen, Fehérgyarmaton. Itt alapozódott és indult, elsősorban az irodalmi, de a közművelődési, kulturális programokat megfogalmazó értelmiségi közösségnek a sokoldalú tevékenysége. Középpontban – hosszú távra tervezve –, a Kölcsey-kultusz ápolása, a reformkor kiemelkedő alakja életművének feltárása, tudományos igényű feldolgozása, szélesebb körű megismertetése állt és áll mind a mai napig.
Az első, közel másfél évtized munkálkodásának, hagyományőrző tevékenységének kiadványozásban megtestesült eredményeiről már szóltunk tehát. Alábbiakban az azóta eltelt időszak, a 2000 után megjelentetett kötetekre irányítjuk a figyelmet, azokra, amelyek betekintést engednek az újabb kutatási területekre, s bizonyítják a Himnusz költője szellemének jelenvalóságát, továbbélő hatását. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtárosok – a költő, a novellista és az életrajzíró

Kategória: 2013/ 5

Az “alkotó könyvtáros” fogalma legalább öt esztendeje a szakmai köztudalom része, ugyanis 2008-ban jelent meg a Madártávlat című szépirodalmi antológia*, amely az “Alkotó könyvtáros” pályázatra beérkezett versek, novellák, regényrészletek, esszék, publicisztikák legjobbjaiból adott válogatást. Természetesen az alkotó könyvtárosok azóta sem ülnek ölbe tett kézzel, sorra-rendre jelentek és jelennek meg olyan szépirodalmi kiadványok, amelyek szerzőiben könyvtáros kollégákat tisztelhetünk. Néhányuk verseskötetét volt is szerencsém ismertetni a 3K oldalain.** Ott és akkor említettem meg azt a közhelyet, hogy a könyvtáros pálya szükségképpen igényli, hívja elő a személyiségből a kreativitást. Ez a kreativitás kinél-kinél más formában mutatkozik meg, sokaknál úgy, hogy a könyvtáros maga is tollforgató, műveket teremtő ember, alkotó szellem, aki szakcikkek vagy könyvtári esemény-beszámolók írása mellett szépirodalmat is művel. Néhányan nem is akárhogyan! Így van ez azóta, amióta könyvtár és könyvtáros létezik, és így lesz, remélhetően, sokáig. (Lásd: Ásványi Ilona A könyvtárosi élethivatás című cikkét e számunkban. – A szerk.) (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék