Tartalom

Kategória: 2005/11

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Fehér Miklós – Somogyi József: Tájékoztató a Statisztikai Munkabizottság 2004-2005-ben végzett munkájáról 3
Poprády Géza: Változások a MOKKÁ-ban 9
Horváth Ádám: Közhasznúsági jelentés a Magyar Közös Katalógus Egyesület 2004. évi tevékenységéről 11

FÓRUM
Drinóczi Ildikó: A készülő etikai kódex Háttéranyagáról 14

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Kaposváron szeptemberben 20
Kripner Veronika: A mezőgazdasági szakkönyvtár európai uniós különgyűjteménye 29
Korompai Gáborné: Kertész Gyula hagyatéka a debreceni Egyetemi Könyvtár kézirattárában 35
Bada Zoltán: Szentgyörgyi István hagyatékának jövőbeli szerepe az Országos Idegennyelvű Könyvtár szolgáltatásaiban 37

KONFERENCIÁK
Török Beáta: Egyházi könyvtárosok találkozója – Csurgó, 2005 42
Tóth Andrea: Hogyan tovább? – Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak fejlesztése. 5. ODR-konferencia 45
Kovács Ilona: Az Amerikai Magyar Alapítvány 50 éves jubileuma 50

MEMENTO
Arató Antal: Pillanatkép egy falusi könyvtárról és Lajosékról a ’60-as évek elejéről 53

KÖNYV
Nimmer können wir zurück 56
Mezey László Miklós: A szépíró könyvtáros 58

Változások a MOKKÁ-ban

Kategória: 2005/11

A Magyar Közös Katalógus Egyesület ez évi két közgyűlésén fontos változásokról hozott döntést. A változások egyrészt a célokat, feladatokat érintik, másrészt – az előbbiekkel összefüggésben – szervezeti kérdéseket jelentenek. (tovább…)

Címkék:

Közhasznúsági jelentés a Magyar Közös Katalógus Egyesület 2004. évi tevékenységéről

Kategória: 2005/11

a) Számviteli beszámoló
“A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2004 év” a közzétett beszámolóban nem szerepel. Megtekinthető a Magyar Közös Katalógus Egyesület (MOKKA Egyesület) irattárában [KV2005/32 (IV. 7.) sz. irat]. (tovább…)

Címkék:

Kaposváron szeptemberben

Kategória: 2005/11

A Megyei és Városi Könyvtár alapítása Kaposváron a távoli múltba nyúlik vissza, és a krónikás szerint Festetics László gróf nevéhez fűződik. Festetics György fia Bécsben, majd Pesten tanult, közben hosszabb tanulmányutakat tett. Az egyetem elvégzése után, hogy a gazdálkodásban gyakorlatot szerezzen, apja előbb a balatonkeresztúri, azután a sági birtok igazgatását bízta rá. Azonban csalatkoznia kellett elvárásaiban, mert Festetics Lászlót nem érdekelte a gazdálkodás. Bécsbe költözött, külügyminisztériumi hivatalnok lett. 1808-ban tért vissza Keszthelyre. Részt vett a franciák ellen vívott 1809. évi csatában. (tovább…)

Címkék:

Egyházi könyvtárosok találkozója – Csurgó, 2005

Kategória: 2005/11

A történelem során betöltött szerepükből fakadóan az egyházi könyvtárakban kultúránk és írásbeliségünk fontos értékei halmozódtak fel. Az ezekben az intézményekben őrzött szellemi kincs sokszor került veszélybe: az egyik legnehezebb korszakot bizonyára a XX. század második fele jelentette. Az itt őrzött értékek megóvása komoly feladatot adott a rendszerváltás előtt “egyházi” könyvtárként működő intézményeknek; a több évszázados tradíciókkal rendelkező nagy egyházi gyűjtemények is csupán korlátozott lehetőségekkel működtek. (tovább…)

Címkék:

Hogyan tovább? – Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak fejlesztése

Kategória: 2005/11

5. ODR-konferencia

Immár ötödik esztendeje rendezik meg az ODR-konferenciákat a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárban. Az ezúttal az Országos Könyvtári Napok keretébe illeszkedő rendezvényen – lévén kerek évforduló – még inkább kínálkozott az összegzés, bár korábban is hangsúlyos volt az addig elért eredmények és a még hátralévő feladatok áttekintése. (tovább…)

Címkék:

Címkék