A MOKKA a Google-ban

Kategória: 2006/ 4

A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA Egyesület) és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) örömmel tudatja, hogy 2006. január 6-ai hatállyal életbe lépett az a megállapodás, amelynek értelmében a MOKKA az adatbázisában lévő bibliográfiai adatokhoz és azok linkjeihez elektronikus hozzáférést biztosít a Google Inc. számára. (tovább…)

Címkék:

Változások a MOKKÁ-ban

Kategória: 2005/11

A Magyar Közös Katalógus Egyesület ez évi két közgyűlésén fontos változásokról hozott döntést. A változások egyrészt a célokat, feladatokat érintik, másrészt – az előbbiekkel összefüggésben – szervezeti kérdéseket jelentenek. (tovább…)

Címkék:

Közhasznúsági jelentés a Magyar Közös Katalógus Egyesület 2004. évi tevékenységéről

Kategória: 2005/11

a) Számviteli beszámoló
“A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2004 év” a közzétett beszámolóban nem szerepel. Megtekinthető a Magyar Közös Katalógus Egyesület (MOKKA Egyesület) irattárában [KV2005/32 (IV. 7.) sz. irat]. (tovább…)

Címkék:

Közhasznúsági jelentés a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 2002. évi tevékenységéről

Kategória: 2003/ 6
  • Székhely: 2002. június 17-éig:

1011 Budapest I., Gyorskocsi u. 5–7.,

majd 2002. június 18-ától:
Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F épület

Adószám:18159264-1-42

Közhasznúsági besorolási fokozat: közhasznú szervezet

Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 11. Pk. 60329/97/3., 1997. jún. 25. (tovább…)

Címkék: ,

Tájékoztató a MOKKA-projekt OSZK-ba kerüléséről

Kategória: 2002/ 3

A MOKKA-projekt szervezeti hátterének átalakítására az üzemeltetést folyamatosan biztosító finanszírozás miatt volt szükség. A projekt a fejlesztés, kialakítás időszakában még támogatható volt pályázati pénzekből, a jelenlegi készültségi fok azonban már meghaladta ezt a szintet. Az ötlet, azaz a projekt átköltöztetése az OSZK-ba, amely természetes intézményi hátteret biztosíthat számára, már a projekt kialakításának időszakában is felmerült. (tovább…)

Címkék: ,

Beszámoló a MOKKA-projekt 2002. évi fejleményeiről*

Kategória: 2003/ 2

A MOKKA-projekt 2002 január elsejével került az OSZK-ba.Ekkor még csak a MOKKA tesztadatbázisa működött, (tovább…)

Címkék:

Gondolatok egy működő szervezet: a MOKKA ürügyén

Kategória: 1998/ 6

Az utóbbi évek az emberi társadalom gyors változásait hozták, ezen belül sor került a kultúra egyik ága, a könyvtárügy átalakulására is. Az átalakulás számos egymást feltételező tényező hatására folyik.
(tovább…)

Címkék:

A MOKKA-ODR egyesítésének előkészületei

Kategória: 2010/ 8

Bevezető

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) nyertes TÁMOP-pályázatának három pillére közül az egyik a MOKKA közös katalógus továbbfejlesztése és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) adatbázisával történő egyesítése. A régóta húzódó feladat végre megvalósulhat, hiszen az uniós támogatások bevonásával rendelkezésre állnak a szükséges anyagi források.
Mint bizonyára ismert a könyvtárak világában, a Közép-Magyarország területén működő intézmények nem vehettek részt a TIOP-pályázatokon, így az eszközpark frissítésére, a nagyobb szakmai feladatok infrastrukturális hátterének megteremtésére nem volt módjuk. Az OSZK is csak a feladat szakmai megvalósítására pályázhatott, és a már meglévő eszközökön tudja azt elvégezni. Korábban e lap hasábjain is beszámoltunk arról, hogy 2008-ban vásároltunk egy szervert a MOKKA üzemeltetésére. 2009 folyamán megtörtént az adatbázis migrálása az új környezetbe, és kisebb javításokat is végeztünk a rendszeren, majd teljesen átálltunk a szolgáltatással erre az eszközre. Jelenleg is ezt a szervert használjuk az adatbázis és a keresőfelület működtetésére. Az Informatikai Igazgatóság munkatársai és a külsős rendszergazda közösen gondoskodnak a zavartalan üzemeltetésről és a karbantartásról. (tovább…)

Címkék: ,

A MOKKA ma és holnap – Interjú Fonyó Istvánnéval, a MOKKA Egyesület elnökével

Kategória: 2009/ 6

- A MOKKA közgyűlése 2008 elején elfogadta az egyesület küldetésnyilatkozatát. Miben látod ennek a fontosságát?
- Az egyesület célja a magyar könyvtárakat és használóikat szolgáló, dokumentum- és információellátásukat nagymértékben javító közhasznú tevékenység a magyarországi könyvtári közös katalogizálási rendszer létrehozására és működtetésére. Az ezzel kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátását, valamint a rendszer üzemeltetését – a MOKKA Egyesület és az OSZK közötti megállapodás értelmében – az Országos Széchényi Könyvtár végzi.
Célunk egyrészt, hogy a szolgáltatásokat hatékonyan érjék el mindazok, akik igénylik. Másrészt, hogy a korszerű szolgáltatási formák révén a használók könnyebben megállapíthassák a keresett könyvek és más dokumentumok lelőhelyét. Harmadrészt pedig a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságának növelése az ODR- és a MOKKA-adatbázis integrálásával. (tovább…)

Címkék: ,

A MOKKA és az ODR kapcsolata, továbbfejlesztési lehetőségek*

Kategória: 2008/11

Röviden összefoglalom a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) jelenlegi helyzetét és a közeljövő – vagyis az elkövetkező két hónap – feladatait. Áttekintjük, milyen lehetőségeket rejtenek a Tudásdepó-Expressz névre hallgató, könyvtári fejlesztéseket célzó pályázatok. Nagy vonalakban ismertetem a MOKKA és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) korszerűsítését célzó, három nagy könyvtár összefogásával megvalósuló országos fejlesztési terveket, és a kitűzött célokat.

A jelen és a közeljövő

Mint már korábban is bejelentettük, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) önálló szervert vásárolt és helyezett üzembe a MOKKA céljaira. A szerver felélesztése után a projektvezetők egyeztettek az OSZK vezetőségével és a rendszer fejlesztőivel, aminek eredményeként az a döntés született, hogy a jövőben ez a szerver ad helyet az adatbázisnak, és innen szolgáljuk ki a közös katalogizálási és keresési igényeket. Ehhez telepíteni kell az ORACLE adatbázis-kezelőt, ki kell alakítani a MOKKA működéséhez szükséges környezetet, majd fel kell építeni a MOKKA adatbázist és a kereséseket támogató indexeket. (tovább…)

Címkék: , , , ,

Címkék