Tartalom – 2019/3

Kategória: 2019/ 3

Könyvtárpolitika
Fodor Péter: A város 115 éves könyvtáráról. Adalékok a tegnapról, a máról, a holnapról

Műhelykérdések
Horváth Adrienn – Tóth-Jávorka Brigitta: Visszajelzések a könyvtári minőség­menedzsment pályázati rendszer megújításáról – kutatási adatok
Kollár Péter: Óvodapedagógusok olvasásfejlesztési műhelyszemináriuma a Pátyi Könyvtárban
Németh Márton: Digitális médiaszolgáltatások, e-kereskedelem, szerzői jogi dilemmák

História
Szeifer Csaba: A baranyai bibliobuszok 45 éve
Ásványi Ilona: „A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet.” 25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Megemlékezés
Mezey László Miklós: Vajda Kornél (1946–2019)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2019/ 3

„Az utóbbi 115 év történelmi eseményei, fordulatai természetesen érintették a fővárosi bibliotékát. Fellendülései, megtorpanásai, elért eredményei, kudarcai együttesen járultak és járulnak hozzá, hogy a FSZEK megkerülhetetlen közszolgáltatást ellátó kulturális alapintézményévé vált Budapestnek. Generációk nőttek fel falai között mint olvasók, használók, ahol kiváló könyvtárosok járultak és járulnak ahhoz, hogy folyamatos megújulásával elfogadott és korszerű legyen Budapest bibliotékája.” (Fodor Péter) (tovább…)

A város 115 éves könyvtáráról

Kategória: 2019/ 3

Adalékok a tegnapról, a máról, a holnapról

A magyarországi nagyvárosok a 19. század második felétől, különösen a századfordulóhoz közelítve fontosnak tartották, hogy településükön legyen nyilvános könyvtár és múzeum.

Buda, Pest, Óbuda és a Margitsziget 1873-as egyesítésével létrejött Budapest csak viszonylag későn döntött nyilvános könyvtárról. Az előzmények soraiban érdemes kiemelni Frank Ignácot, aki könyvtárát Pest városára hagyta. A jogászprofesszor könyvei hosszú hányattatás után az Egyetemi Könyvtárhoz kerültek. Hamarabb volt Sopronnak, Pozsonynak, Kassának, Miskolcnak, Nyíregyházának városi könyvtára, mint a fővárosnak.

A fővárosi könyvtár történetét Katsányi Sándor és Tóth Gyula által írt 2004 és 2008-ban megjelent munkáik alapján követjük. (tovább…)

Címkék: ,

Visszajelzések a könyvtári minőség-menedzsment pályázati rendszer megújításáról – kutatási adatok

Kategória: 2019/ 3

Bevezetés

„A minőség a használatra való alkalmasság” – vallotta Joseph M. Juran, mi könyvtárosok pedig folyamatosan olyan dolgokon agyalunk, hogyan fogják minél többen használni a könyvtárunkat, hogyan lesznek ennél is elégedettebbek az olvasóink, hogyan tudunk nekik még többet nyújtani, hogyan tudjuk még hatékonyabban csoportosítani az erőinket, vagyis hogyan lesz még használhatóbb az intézményünk. Utat mutathat a minőségmenedzsment ezekben a kérdésekben?

A 33/2017. (XII. 12.) a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló EMMI rendelet értelmében a Könyvtári Intézet feladata a szakmai előkészítő tevékenység (pályázati felhívás, szakmai szöveges értékelés a pályázatokról, a helyszíni vizsgálatok koordinálása, az önértékelési szempontrendszer kidolgozása) a könyvtári minőségmenedzsment területén. (tovább…)

Címkék: ,

Óvodapedagógusok olvasásfejlesztési műhelyszemináriuma a Pátyi Könyvtárban

Kategória: 2019/ 3

Egy új könyvtári kezdeményezés részeként az olvasóvá nevelésről szerveztünk továbbképzést a pátyi óvodapedagógusok számára. A szeminárium célja annak megmutatása volt, hogyan segíthet a pedagógus népmesékkel és kortárs irodalmi szövegekkel a gyerekek olvasás előtti literációs tudatosságának fejlesztésében, és ezzel párhuzamosan érzelmi fejlődésük támogatásában. Béres Judit, a Pécsi Tudományegyetem tanára elméleti ismeretek mellett egy tucatnyi olyan kortárs gyerekkönyvet mutatott be, amelyek az óvodáskorú gyerekek életében előforduló problémákra, kihívásokra adhatnak válaszokat, vagy olyan értékeket közvetíthetnek, amelyek sok gyerek életéből hiányoznak, miközben a szövegek és az illusztrációk esztétikai értéket is képviselnek. És amelyek nem utolsósorban fellelhetőek a Pátyi Könyvtár állományában. (tovább…)

Címkék: ,

Digitális médiaszolgáltatások, e-kereskedelem, szerzői jogi dilemmák

Kategória: 2019/ 3

Bevezetés

Zavarba ejtő sokszínűséggel találjuk szemben magunkat, ha az audiovizuális szolgáltatások átalakulását mint az e-kereskedelem egyik sajátos vállfaját kezdjük tanulmányozni a világhálón. Könyvtáros szemmel ezt nagyon érdemes megtenni, hogy lássuk, milyen tartalomszolgáltatási erőtérben kell a könyvtáraknak helytállniuk. A különféle kereskedelmi modellek szinte szétválaszthatatlanul összefonódnak a szerzői jogok, illetve az audiovizuális közvetítési jogok szabályozásának előírásaival. Nehezen értelmezhető képet kapunk, amennyiben az e-kereskedelem e területét kívánjuk tanulmányozni, a vonatkozó jogterület alapvető előírásainak ismerete nélkül. Sokszor az egyes szolgáltatás modellek kipróbálásából adódó gyakorlati tapasztalatok igen értékes összefüggések levonására vezetnek. (tovább…)

Címkék: , ,

A baranyai bibliobuszok 45 éve

Kategória: 2019/ 3

Könyvtárbusza lesz Pécsnek! – adta hírül a Dunántúli Napló 1973. október 26-án, majd közel egy év múlva, 1974-ben átadták a baranyai megyeszékhely első könyvtárbuszát. Az azóta eltelt több mint 40 év lehetőséget ad a visszatekintésre, hogy az akkori városi könyvtár, illetve később a már egybeolvadt városi-megyei könyvtár milyen formában végezte Pécsett és végzi jelenleg is Baranyában a bibliobuszos szolgáltatást. (tovább…)

Címkék: ,

25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Kategória: 2019/ 3

„A szükséges dolgokban legyen egység,
a kétesekben szabadság,
mindenben pedig szeretet”

A régi magyar jogban a nagykorúság kezdete a 24. életév volt. Az idén 25. születésnapját ünneplő Egyházi Könyvtárak Egyesülése, a magyar egyházi-felekezeti könyvtárak ökumenikus szellemiségű szakmai szervezete nagykorúvá vált. Negyed század egy ember és egy közösség életében is jelentős életkor, nemzedékváltásnyi idő, egy emberöltő, mialatt az egy időben születettek felnőtt korba lépnek. (tovább…)

Címkék:

Vajda Kornél (1946‒2019)

Kategória: 2019/ 3

Egyszer már elbúcsúztattuk Vajda Kornélt e folyóirat lapjain, éspedig 2007 nyarán, amikor nyugdíjba vonult. Az akkori összeállításnak az volt a címe: Auf Wiedersehen, Kornél! Vajon most mit írhatnék méltó módon e nekrológ fölé cím gyanánt? Elegendő a neve, születésének és halálának évszáma. Már csak azért is, mert sosem szeretett magáról beszélni; egy ránk maradt szakmai önéletrajza mindössze kilenc sorból áll. És hallottam „előadását”, amelyben egy konferencián a maga munkájáról számolt be – az egyetlen összetett mondat volt. Pedig a régi Könyvtártudományi és Módszertani Központban, a mai Könyvtári Intézetben, azután az Új Könyvek, a Könyvtáros, majd a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztőségeiben eltöltött évtizedei a magyar könyvtári szaksajtó egyszer megírandó történetében bizonyosan külön fejezetet képeznek majd. (tovább…)

Címkék:

Címkék