Tartalom

Kategória: 2017/ 1

Könyvtárpolitika
Ásványi Ilona: Újabb töprengések… az egyházi könyvtárak és az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése régi-új feladatairól

Műhelykérdések
Hajnal Ward Judit: Tintásüveg. Egy biblioterápiás gyűjtemény margójára
Majorné Bodor Ilona: Gyakorlati képzés az Eötvös József Főiskola Könyvtárában (1970-2013)

Évfordulók
Balogh Mihály: A 30 éves Könyvtárostanárok Egyesülete köszöntése
Nagy Attila: Visszapillantás és távlatok. 25 éves a Magyar Olvasástársaság

Konferenciák
Violáné Bakonyi Ibolya – Viola Ernő: Egyházi, iskolai kiskönyvtárak
régi/muzeális gyűjteményeinek állományvédelme

Perszonália
Gaján Éva: Máté György (1930-2016)

Könyv
Murányi Lajos: Egy kétszázötven éves iskolai könyvtár történeti vázlata és 25 éves alapítványának krónikája
Domokos Gyöngyi: MONOKgraphia, avagy tanulmánykötet egy kiváló

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/ 1

“„Régi,” folyamatos feladat a muzeális gyűjteménnyel rendelkező könyvtárak katalogizálása és közzététele helyi és országos adatbázisokban, ami még nem teljes. A digitalizálás és a digitalizált tartalmak tárolása és szolgáltatása Magyarországon még éppen csak elkezdődött, nemzeti összefogásra lenne szükség, melybe az egyházi könyvtáraknak is be kell kapcsolódniuk, hiszen az ezekben a könyvtárakban őrzött anyag a nemzeti kulturális örökség része. Fontos 21. századi kihívás, hogy a muzeális anyagot kiállítások formájában, múzeumpedagógiai eszközökkel bemutassák az érdeklődő közönség számára. Az állományvédelmi munka folyamatos feladatuk, hiszen mindig korszerűbb vagyon- és tűzvédelmi eszközök, rendszerek jelennek meg, még sok restaurálásra váró kötet van a gyűjteményekben és preventív, általános állományvédelmet kívánó gyűjteményrészek is vannak. Bár törvényben szabályozott, a gyakorlatban országos szinten nem megoldott még a szerzői jogi védelem és a muzeális dokumentumok tulajdonjogi védelme sem.” (Ásványi Ilona) (tovább…)

Újabb töprengések… az egyházi könyvtárak és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése régi-új feladatairól1

Kategória: 2017/ 1

„… hasonlítva a házigazdához,
aki kincseiből régit és újat hoz elő.” 2

A rendszerváltozás után az egyházi könyvtárak sajátos utat jártak be, nevezetesen: ahhoz, hogy élő könyvtárak legyenek, hogy könyvtárként és nem múzeumként vagy irattárként tekintsenek rájuk, vállalniuk kellett bizonyos közfeladatokat, közgyűjteményi jelleget, a települési könyvtárakra jellemző nyitottságot és nyilvánosságot, mely sajátosságok valójában idegenek tőlük. (tovább…)

Címkék: ,

Tintásüveg: Egy biblioterápiás gyűjtemény margójára

Kategória: 2017/ 1

A sok ugrándozás alatt
Kifolyt a tinta; foltja megmaradt.
/Petőfi Sándor: A tintásüveg/

Könyv a pohár helyett? De jót derülnének ezen az ötleten a foltos-nedves, de szilárd italpultra támaszkodva egy külvárosi vendéglátóipari egység törzsvendégei. A felesekkel és korsókkal átküzdött éjszaka után azonban mindig eljő a másnap, a hétköznapi csaták ideje, szeretteinkkel és önmagunkkal. Mindeközben talán érik az elhatározás, hogy ebből elég, lépni kell. (tovább…)

Címkék: , ,

Gyakorlati képzés az Eötvös József Főiskola Könyvtárában (1970-2013)

Kategória: 2017/ 1

A főiskolán a könyvtár szak képzéséhez évtizedeken át kötődtem, kezdetekben hallgatóként, majd könyvtárosként, könyvtárigazgatóként, gyakorlati képzésvezetőként és oktatóként. (tovább…)

Címkék: ,

A 30 éves Könyvtárostanárok Egyesülete köszöntése

Kategória: 2017/ 1

Üdvözlet az egybegyűlt ifjúságnak! Mindenekelőtt a harmincéveseknek, akikkel együtt kezdtem magam is a „szervezkedést” három évtizeddel ezelőtt. Azután a húsz-huszonöt éveseknek, akik a daliás kilencvenes években csatlakoztak hozzánk. És persze üdvözlet a kamaszkorukat élő tinédzsereknek, akik már ebben az új, tudásalapúnak remélt-mondott évezredben lettek egyesületi tagtársaink. Végül külön üdvözlet jár a még csak idén közénk pottyanó „egyesületi kisdedeknek”. De a legfőbb üdv az emberi léptékkel mérve életerős, virágzó korszakát élő Egyesületünknek! (tovább…)

Címkék:

Visszapillantás és távlatok

Kategória: 2017/ 1

25 éves a Magyar Olvasástársaság

16 nap eltéréssel két szakmai civil szervezet közgyűlésén vehettem részt a közeli múltban. 2016. november 28-án a Hauszmann által tervezett Budapesti Műszaki Egyetem K épületének dísztermében – a szigorú szakmai program mellett – az 1891-ben alakult Magyar Pedagógiai Társaság működésének 125. évfordulójáról emlékeztek meg. November 12-én pedig az ugyancsak Hauszmann Alajos által készített tervek alapján épült Budavári Palota F épülete, az OSZK VI. emeleti tanácsterme a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) esedékes tisztújító közgyűlésének volt színtere. (tovább…)

Címkék:

Egyházi, iskolai kiskönyvtárak régi/muzeális gyűjteményeinek állományvédelme

Kategória: 2017/ 1

A 25 éves Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana Alapítvány 2016. szeptember 30-án jubileumi emlékülést és szakmai konferenciát rendezett Kunszentmiklóson, az Öreggimnázium gyülekezeti termében. A konferencián részt vett és felszólalt Hoppál Péter, az EMMI államtitkára.

A jubileumi emlékülést az alapítvány elnöke, Baski Imre nyitotta meg, majd Pintér Gyula lelkész-elnök köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután Balogh Mihály, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugalmazott főigazgatója, a kuratórium titkára, a konferencia szellemi atyja, rendezője és levezető elnöke ismertette az alapítvány történetét, és bemutatta az ünnepre megjelent könyvtár- és alapítványtörténeti kötetet. Baráth Julianna, az alapítvány társelnöke e könyvvel és jubileumi emléklappal köszönte meg az alapítók, kurátorok, segítők munkáját. (tovább…)

Címkék: , ,

Máté György (1930–2016)

Kategória: 2017/ 1

Máté György helytörténész, könyvtáros, a Szentendre és Vidéke alapító szerkesztője az ország első komplex művelődési intézményének dolgozójaként került Szentendrére, bő negyven évvel ezelőtt. A szentendreiek közül sokan elmondhatják, hogy személyében remek kollégát, művelt és tájékozott szakembert, mindig segítőkész barátot, Szánthó Imre kifejezésével élve, igazi „várostársat” veszítettek el. Egy darabka „szentendreiséget”, ami többé már nem pótolható.

Máté György Adonyban született 1930. december 26-án. Középiskolai tanulmányait a ciszterci rend által alapított, székesfehérvári Szent István Gimnáziumban folytatta. 1950-ben érettségizett, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar-könyvtár szakon végzett, 1954-ben. (tovább…)

Címkék:

Egy kétszázötven éves iskolai könyvtár történeti vázlata és 25 éves alapítványának krónikája

Kategória: 2017/ 1

A bemutatásra kerülő kötet két, témáját és stílusát tekintve különböző, de mégis szervesen összetartozó részből áll. Az első Balogh Mihály és Kisari Ottilia közös tudományos műve, melynek címe Fejezetek a kunszentmiklósi református gimnáziumi könyvtár történetéből, míg a másik az alapítvány titkárának, Balogh Mihálynak szubjektív munkája, A kunszentmiklósi gimnázium könyvtári alapítványának negyedszázada (1991-2016). Az impresszumban a szerkesztők, lektorok, koordinátor, könyvtervező, kiadó és nyomda mellett azt is feltüntetik, hogy az első rész egyes fejezeteit ki írta. (tovább…)

Címkék:

MONOKgraphia, avagy tanulmánykötet egy kiváló polihisztor születésnapjára

Kategória: 2017/ 1

A könyvtár egy labirintus. Nemcsak olyasféle konstrukció, amilyen A rózsa nevében (Umberto Eco) kel életre, hanem a tudás, a gondolatok labirintusa is egyszersmind. És ahogy az lenni szokott, ezekben a labirintusokban találhatók olyasvalakik is, akik magukba leképezve fejükben hordozzák ezeknek az átláthatatlannak tűnő útvesztőknek a térképét, és így a legkisebb erőfeszítés nélkül is könnyedén járják be azokat, miközben utat mutatnak másoknak. Ők a könyvtárosok. Létük elengedhetetlen, és jelenlétük meghatározó minden könyvtárban. (tovább…)

Címkék:

Címkék