Tartalom

Kategória: 2018/ 6

Könyvtárpolitika
Piros Attila: Hogyan tovább, ETO? Fórum az ETO jövőjéről

Műhelykérdések
Spiegler-Kutasi Nikoletta – Ködmön József: Megbízható egészségügyi információk forrása az interneten

Konferenciák
Ásványi Ilona: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2018. évi találkozójáról
Bánkeszi Katalin – Szepesi Judit: Összefoglaló a Multimédia az oktatásban 2018 konferenciáról
Csobán László – Pajor Zsófia – Szeifer Csaba – Szöllősi Gréta: „Könyvtár­buszok a közösség szolgálatában” – nemzetközi eszmecsere a könyvtárbuszos szolgáltatásokról Pécsett
Hegedűs Henriett – Szüts Etele: Europeana Hungarian Workshop
Koósné Török Erzsébet: Hanák Gábor az idei Kosáry Domokos-díjas

Köny
Béres Judit: Mesepszichológia a gyakorlatban

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2018/ 6

Van Riel kutatásai során a páciensek egy olyan típusát azonosította, aki az információkat egy az egyben az internetről nyeri, azok hitelességét figyelmen kívül hagyva. Számos internetes forrást elolvas a betegségről, tüneteiről, ezért úgy érzi, többet tud orvosuknál, diagnosztizálja magát és gyógyszert rendel az orvostól. Keresési szokásai alapján a páciensek e típusát beszédesen Google páciensként definiálták. Szerencsére léteznek az internetes forrásokat tudatosan használó csoportok is, ők az úgynevezett e-páciensek. Az e-páciens nyitott, aktív partner kíván lenni a gyógyulási folyamatban. Részese szeretne lenni a hasonló betegségben szenvedők e-közösségének, véleményével az ellátás színvonalának fejlesztéséhez kíván hozzájárulni, önálló tájékozódás előtt kéri orvosa javaslatát a megbízható források tekintetében. Feltehetőleg az e-páciens tudatossága okán hamarabb a gyógyulás útjára lép, az orvos pedig akkor viszonyul jól a betegéhez, ha elfogadja betege együttműködési szándékát, segít neki bevált, megbízható internetes tartalmak forrásainak felkutatásában. A folyamatban nemcsak az információt keresőnek, de a közvetítő személynek – orvos, asszisztens, könyvtáros – is új ismereteket kell elsajátítania.(Spiegler-Kutasi Nikoletta – Ködmön József) (tovább…)

Hogyan tovább, ETO?

Kategória: 2018/ 6

Fórum az ETO jövőjéről

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) használata szinte egyidős a magyar könyvtárüggyel. Ötven éven keresztül az ETO jelentette az elsődleges közös tartalmi feltáró eszközt a könyvtári hálózat intézményei számára, és évtizedek óta foglalkozunk vele a könyvtárhasználat és -tudomány oktatásának valamennyi szintjén, mind elméleti, mind gyakorlati szinten.1 (tovább…)

Címkék:

Megbízható egészségügyi információk forrása az interneten

Kategória: 2018/ 6

Az információtechnológia globális, megállíthatatlan fejlődése a kommunikációs stratégiáink átalakulását is jelenti, ezzel párhuzamosan megváltoznak az egyén információszerzési, -keresési szokásai. Mindez a könyvtárakat új kihívás elé állítja. A hálózati alapú társadalmakban mára már elképzelhetetlen az egészségügy informatikai alkalmazás nélkül. Megjelent a telemedicina, az e-egészségügy és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESzT). (tovább…)

Címkék:

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2018. évi találkozójáról

Kategória: 2018/ 6

Uram… adj kedvet, bátorságot és erőt, hogy
mindennap valami hasznosat és jót cselekedjek
adj reménységet és alázatosságot, hogy
a véghezvinni valókat végezhessem….

 (népi imádság)

2018. június 25. és 27. között Nyíregyházán tartotta éves összejövetelét az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. A találkozó házigazdája ebben az évben a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és Könyvtára volt. (tovább…)

Címkék:

Összefoglaló a Multimédia az oktatásban 2018 konferenciáról

Kategória: 2018/ 6

2018 május végén huszonnegyedik alkalommal rendezték meg a Multimédia az oktatásban elnevezésű nemzetközi konferenciát1. A konferenciasorozat elindítója és egyik állandó rendezője a Neumann János Számítógéptudományi Társaság2, amely idén ünnepli 50. születésnapját. A nagy múltú intézmény elévülhetetlen érdemeket szerzett az ECDL oktatás bevezetésében, valamint az információs tudás elterjesztésében. Több mint 10 éve foglalkozik a digitális esélyegyenlőség megteremtésének lehetőségeivel is. A jeles évforduló kapcsán az IT Business készített interjút3 Alföldi István ügyvezető igazgatóval. (tovább…)

Címkék: ,

„Könyvtárbuszok a közösség szolgálatában”

Kategória: 2018/ 6

Nemzetközi eszmecsere a könyvtárbuszos szolgáltatásokról Pécsett

2018. május 31. és június 2. között immár második alkalommal került megrendezésre nemzetközi könyvtárbusz-találkozó Pécsett. Már 2015-ben, az első találkozó szervezésekor egy hagyományteremtő rendezvényt kívánt életre hívni a Csorba Győző Könyvtár, amely során nemzetközi szinten valósulhat meg együttműködés a könyvtárbuszt fenntartó hazai és külföldi könyvtárak között. (tovább…)

Címkék: ,

Europeana Hungarian Workshop

Kategória: 2018/ 6

2018. június elsején a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. az Europeanaval és a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen szakmai napot szervezett Europeana Hungarian Workshop címmel. A múzeumban megtartott rendezvény célja a magyar szellemi kulturális örökség digitalizálásának és megőrzésének segítése, aggregációjának bemutatása volt. (tovább…)

Címkék: ,

Hanák Gábor az idei Kosáry Domokos-díjas

Kategória: 2018/ 6

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár kezdeményezésére a Szent István Egyetem Szenátusa Kosáry Domokos-díjat alapított a könyvtár névadója tiszteletére és emlékének megörökítésére születésének 100. évfordulója alkalmából, 2013-ban. (tovább…)

Címkék: ,

Mesepszichológia a gyakorlatban

Kategória: 2018/ 6

A hazánkban sokféle formában elérhető biblioterápiás képzéseken kívül talán a meseterápiás továbbképzések, tanfolyamok sokasága és szintén széles választéka az, amely a könyvtárosok nagy hányada számára ismerős, hiszen sokan ebben az irányban is továbbképződnek azzal a céllal, hogy a megismert módszertan elemeit alkalmazzák könyvtári munkájuk során. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék