49. évfolyam, 2003. 4. szám

Archívum

 


TARTALOM

Tanulmányok

 

 

 

Harminc éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója

KOROMPAI Gáborné: Az MKE Bibliográfiai Bizottságának működése (1973–1990)

703 Rezümé

Teljes cikk
BÉNYEI Miklós: Nyolc év a Bibliográfiai Szekció élén (1990–1998) 709 Rezümé

Teljes cikk
NAGY ANIKÓ: A Bibliográfiai Szekció munkája 1999 és 2003 között 715 Rezümé

Teljes cikk
POGÁNY György: Sándor István és a Magyar Könyvesház 719 Rezümé

Teljes cikk

***

VIDRA SZABÓ Ferenc: A használók elvárásának és elégedettségének vizsgálata (Módszertani útmutató) 735 Rezümé

Teljes cikk
STUMPF–BENEDEK Anna: Elektronikus időszaki kiadványok a könyvtárakban 755 Rezümé Teljes cikk
BÁTFAI Mária Erika: Webkatalógus OPAC-ban avagy az elektronikus dokumentumok katalogizálása 773 Rezümé  
KOVÁCS Valéria: A műarchaeológia és szaksajtója a 19. századi Magyarországon 788 Rezümé Teljes cikk

KITEKINTÉS

FÜLÖP Mária: Maros megye a könyvekben. Egy helyismereti bibliográfia összeállításának műhelygondjai

807 Rezümé

Teljes cikk
MEISTER Róbert: Társadalomtudományi bibliográfiák Erdélyben 814 Rezümé

 
FEATHER, John P.: Az információs társadalom elméleti perspektívái 820 Rezümé

 
KOLTAY Tibor: Kis digitális könyvtári Vademecum 825 Rezümé

 

KÖNYVSZEMLE

   
Segédlet a könyvtárostanárok számára

DÁN Krisztina: Iskolai könyvtári ismeretek (Ism.: Stumpf–Bendek Anna)

833 Rezümé

Teljes cikk

Digitális könyvtári ügyek

A digitális jövő

DEEGAN, M. – TANNER, S.: Digital futures. Strategies for the information age;
(Ism.: Koltay Tibor)

837 Rezümé

 

Digitális könyvtári kérdések

ARMS, W.Y.: Digital libraries; (Ism.: Koltay Tibor)

841

Rezümé Teljes cikk

McLuhan nézetei és az internet világa

LEVINSON, P.: Digital McLuhan. A guide to the information on millennium.
(Ism.: Koltay Tibor)

843

Rezümé  

Bevezetés a digitális könyvtárak világába

CHOWDHURY, G. G. - CHOWDHURY, S.: Introduction to digital libraries
(Ism.: Koltay Tibor)

847 Rezümé Teljes cikk

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

277–371* 

   
Könyvtár- és információtudomány 853  
Könyvtár- és tájékoztatásügy 856  
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények 867  
Munkafolyamatok és szolgáltatások 879  
Tájékoztatási rendszerek 893  
Vezetés, irányítás 901  
Felhasználók és használat 904  
Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés 913  
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület 915  
Kapcsolódó területek 922  

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek