49. évfolyam, 2003. 4. szám
Archívum

A Bibliográfiai Szekció munkája 1999-2003-ban

Nagy Anikó

Az 1998. novemberi tisztújító taggyűlésünkön ért először az a megtiszteltetés, hogy a Bibliográfiai Szekció tagsága engem választott meg elnöknek. Az elmúlt évekre visszatekintve elmondhatom, hogy a szekció irányításában részben könnyű feladatom volt, hiszen minden tekintetben folytathattam a Csűry István, Lisztes László, majd Bényei Miklós által folytatott gyakorlatot, másrészt nagy kihívást jelentett, hiszen szerettem volna megőrízni az addigi színvonalat. Nagyon fontosnak éreztem a tagság tájékoztatását, ezért rendszeresen eljuttattuk a híreket mindenkinek körlevél, vagy éves beszámoló formájában. Egyre több tagtársunk dolgozik számítógép mellett, illetve más okból rendelkezik e-mail címmel, ezért a tudósításnak ezt az elektronikus formáját választottuk, nem csupán anyagi okokból, de a gyorsaság kedvéért is. Természetesen azoknak, akiket csak hagyományos módon tudunk elérni, továbbra is postáztuk/zuk híreinket, meghívóinkat.

Szakmai rendezvények

Szakmai rendezvényeink ismertetésénél a tematikus csoportosítást választottam, éppúgy, mint 2002. évi tisztújító taggyűlésünkön.

A szekció küldetésszerű céljának érzem, hogy időről időre megemlékezzünk jeles elődeinkről. Tesszük ezt rendszeresen egy-egy szakmai téma kapcsán is, de önálló rendezvényeket is szerveztünk:

-  2001 nyarán a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Bibliográfiai Szekció VIII. tanácskozásán Kaposvárott emlékező előadások hangzottak el az 50 éve alapított közkönyvtárak létrejöttében, illetve működtetésében jelentős szerepet játszó könyvtárosokról.

-  2001. október 9-én emlékülést tartottunk a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárával közösen Csűry István születésének 80. évfordulóján.  Az emlékülésen elhangzott előadások önálló kötetben is megjelentek az egykori munkatársak jóvoltából.

-  2002-ben Domanovszky Ákosra és Vajda Gáborra emlékeztünk.

Ugyancsak régi hagyományt folytattunk azzal, hogy különböző bibliográfiai műhelyek bemutatkozására adtunk lehetőséget. Nagyon fontos, hogy a szekció tagjai és más érdeklődők megismerhessék az ország különböző részein tevékenykedő bibliográfusok eredményeit, jelenlegi munkáit és terveit.

-  Takács Miklós élvezetes előadást tartott 1999-ben a szombathelyi helyismereti bibliográfiai munkáról.

- A 2002-ig létező IKB - Magyar Periodika Adatbázisról én tarthattam ismertetést ugyanebben az évben. Elsősorban az  interneten elérhető változat bemutatása volt a cél.

- 2000-ben Kégli Ferenc ismertette az 1801-1920 közötti magyarországi, illetve külföldi magyar nyelvű nyomtatványok bibliográfiai számbavételére vonatkozó terveket,  az Arcanum CD-ROM kiadványa alapján.

- Takács Béla a szolnoki bibliográfiai műhelyt mutatta be 2000-ben a Szolnokon megtartott rendezvényen, amelyet a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetével közösen szerveztünk. Elektronikus dokumentumok a helyismereti gyűjteményekben volt az előadás címe.

A 2000-es években kiadott bibliográfiák létrejöttének körülményeire, a megvalósítás műhelytitkaira sokan voltak kíváncsiak, ezért ezt a sorozatunkat is folytatni szeretnénk.

-  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa című nagy jelentőségű könyv összeállítói, szerkesztői munkáit Klinda Mária, a szerző mutatta be 2002-ben.

- Szintén a szerző, Bényei Miklós tartott előadást 2003. április 15-én a "Debrecen helytörténeti irodalma" című, mennyiségében is, minőségében is tiszteletreméltó bibliográfiáról, kiemelve a munka módszertani tanulságait.

"Kitekintés" címen foglalhatók össze azok a témák, amelyekkel előadóink a bibliográfiai munkával kapcsolatos legújabb hazai és nemzetközi eredményekkel, hírekkel bővítették szakmai ismereteinket.

-  Berke Barnabásné: A Nemzeti Bibliográfiai Szolgáltatások Nemzetközi Konferenciájának ajánlásai (ICNBS Koppenhága, 1998) - 1999

-  György Béla: Beszámoló az "Erdélyi hagyatékok a magyarországi közgyűjteményekben" c. konferenciáról (Kolozsvár, 1999) - 1999

-  Moldován István: Internetes lehetőségek a helyismereti és bibliográfiai munkában - 1999

-  Gáncsné Nagy Erzsébet: Tájékoztató a megyei és városi könyvtárak helyismereti gyűjteményeivel kapcsolatos felmérésről - 1999

-  Gazda István:  A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadói tevékenysége a bibliográfiák tükrében - 2000

-  Biszak Sándor: Kézikönyvek  (Pallas, Nagy Iván, Petrik, Szinnyei) és a Nyugat feldolgozása CD-ROM-on (számítógépes illusztrációval) - 2000

-  Bakonyi Géza: Osztott katalogizálás - VOCAL - MOKKA - 2000. (Debrecen)

-  Koltay Klára: Tárgyszavak, lelőhelyek, keresés a VOCAL-ban - 2000. (Debrecen)

Az MKE vándorgyűlésein önálló szekciók lebonyolítását vállaltuk, ha a vándorgyűlés tematikája a Bibliográfiai Szekció érdeklődési körét érintette.

-  31. (1999) Pápa.
A kiadó és a könyvtár címmel szerveztünk önálló rendezvényt a vándorgyűlésen. A résztvevők nagy száma miatt is sikeresnek mondható szekcióülésen több kiadó vezetői, illetve munkatársai mutatták be tevékenységüket, különös tekintettel a könyvtárakhoz kapcsolódó feladataikra.

-  34. (2002) Budapest
Téma: A nemzet és könyvtára. Szekciónk tagjai közül többen is, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai előadást tartottak nemzeti könyvtárbeli munkájukról.

-  A 2003. évi nagykanizsai vándorgyűlésről külön szeretnék szólni az ún. elvarratlan szálak között.

A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Bibliográfiai Szekció - folytatva az előző évek gyümölcsöző szakmai gyakorlatát - közösen rendezik meg évről-évre nagysikerű tanácskozásukat. Rendszeresen összegyűlünk százan vagy ennél többen, s örömmel tapasztalom, hogy mind az előadók, mind a résztvevők között egyre többen vannak, akik a Bibliográfiai szekció tagjai. Most csak jelzésszerűen idézném a helyszíneket:

1999 - Gyula; 2000 - Székesfehérvár; 2001 - Kaposvár; 2002 - Vác; 2003 - Budapest (FSZEK)

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál könyvtáros programjain rendszeresen részt veszünk, többnyire csak az érdeklődés, tájékozódás szintjén. De több alkalommal tartottunk számítógépes bemutatókat is bibliográfiai adatbázisainkról, 2001-ben pedig önálló rendezvényünk volt Az ezredforduló szép folyóiratai, hetilapjai címmel.

Sokan igényeljük a kötetlenebb közös programokat, szakmai utakat. Az egyesületen belül lehetőség van más szervezetek ilyen típusú kirándulásához kapcsolódni, többször éltünk is ezzel a lehetőséggel.

Mi magunk szerveztük magunknak a következőket:

-  Részt vettünk az Anyanyelvi Konferencia kolozsvári és marosvásárhelyi rendezvényein, a Korunk 75 éves jubileumi ünnepségein és a Szabédi-napok rendezvényein 2001. júniusában - kicsiny, de annál lelkesebb csapattal.

-  Megtekintettük az OSZK Múzeumot Somkúti Gabriella szakszerű vezetésével 2001 novemberében.

-  Látogatást tettünk a Neumann-Házban 2003 nov. 11-én, ahol szekciónk vezetőségi tagja, Ignéczi Lilla navigált bennünket a különböző tevékenységeket bemutató előadások között.

Teljesítettük azokat a kötelezettségeket, amelyek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete valamennyi tagszervezetére egyaránt vonatkoznak, részt vettünk az MKE tanácsának ülésein, valamint a küldöttközgyűléseken.

Büszkék vagyunk arra, hogy szekciónk tagjai közül - nagyrészt a szekció vezetőségének javaslata alapján - szakmai érdemeik elismeréseképpen többen részesültek hivatalos elismerésben, kitüntetésben. Díjazottjaink:

Széchényi Ferenc-díj:          Borsa Gedeon (2003)

                                               Szabó Sándor (2003)

                                               Vajda Erik (2001)

MKE emlékérem:                 Bényei Miklós (1999)

                                               Kégli Ferenc (2002)

                                               Nemes Erzsébet (2000)

Szinnyei József-díj:              Botka Ferencné Lakatos Éva (1999)

                                               Gyuris György (2002)

                                               Lévay Botondné (2000)

                                               Ottovay  László (1999)

                                               Vasné Mészáros Katalin (1999)

Tóth György emlékérem:     Kégli Ferenc (2002)

2003. március 22-én a Magyar Nemzeti Múzeumban A Magyarországért Alapítvány kurátorainak döntése alapján Petrik Géza életműve MAGYAR ÖRÖKSÉG minősítést kapott. Úgy érezzük, hogy ezzel a kitüntető címmel nem csak Petrik Géza, de a magyar  bibliográfiai munka egésze is szép elismerésben részesült. Az ünnepségen a Bibliográfiai Szekció nevében Kégli Ferenc méltatta Petrik tevékenységét, az oklevelet és az emlékérmet Fügedi Péterné, a Bibliográfiai Szekció alapító tagja vette át. A szekció vezetősége mindkettőt megőrzi, örökös értéknek tekintve.

Vannak olyan rendezvényeink, amelyekkel kapcsolatban valamilyen folytatást várunk - nem feltétlenül magunktól, ezek tehát az ún. elvarratlan szálak.

"A nemzeti bibliográfiának számba kell vennie az országon belül bármely nyelven vagy írásrendszerben megjelent dokumentumot ..."

Ha egy közleményt dokumentumnak tekintünk, mint ahogy az, akkor teljesítenünk kell ezt a nemzeti feladatot. Valóban fantasztikusan nagy feladatról van szó, amelyben a Bibliográfiai Szekció mindig segíteni fog azoknak, akiknek megvan e feladathoz a kellő poziciójuk, pénzt tudnak szerezni, s elérik az országos szintű összehangolást.

Végezetül köszönet illeti mindazokat a kollégákat, akik a bibliográfiai munkát szívügyüknek tekintették és tekintik folyamatosan. Tudják, hogy a jövő számára mentik át a ma és a tegnap értékeit. Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, kitartást, szép eredményeket az immár 30 éves Bibliográfiai Szekció ünnepi ülésén.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek