49. évfolyam, 2003. 4. szám
Archívum
English

Maros Megye a könyvekben. Egy helyismereti bibliográfia összeállításának műhelygondjai

FÜLÖP Mária

 

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2003. 4. 807 – 813. p.)

A Maros Megyei Könyvtár bibliográfiai osztálya a helyi igények kielégítésére kurrens helyismereti bibliográfiai rendszer kiépítését határozta el. Elsőször összeállították Maros megye helységnév kataszterét és gyűjteni kezdték a megye nevezetes személyiségeinek nyilvántartását. Ezekből kiindulva bio-bibliográfiai sorozatot indítottak, melynek első kötete a Maros megyei román írók. (Szerk. Anna Cosma) c. munka volt, s elindították a Marosi bibliográfiák c. sorozatot is. E sorozat 5. köteteként jelent meg a Maros megye a könyvekben 1990–1999 c. bibliográfia, melyet a továbbiakban részletesen ismertet a szerző. Pl. mi került be a bibliográfiába, miként alakult a TINLIB rendszer segítségével az egyidejű rögzítés és a feldolgozott anyagra épülő tájékoztatás, melyek voltak a napi munka során felmerülő problémák, melyek voltak a mutatókészítés gondjai, milyen fejlesztési tervek foglalkoztatják a szerkesztőket stb.)
Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek