49. évfolyam, 2003. 4. szám
Archívum
English

Webkatalógus OPAC-ban avagy az elektronikus dokumentumok katalogizálása

BÁTFAI Mária Erika

 

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2003. 4. 773 – 787. p.)

A tanulmány a weben található elektronikus dokumentumok feldolgozását mutatja be a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) gyakorlata alapján. A szerző először néhány általánosságot tisztáz (a weben való tájékozódás és keresés), majd rátér a feldolgozás részletkérdéseire. A debreceni egyetemi könyvtárban az elektronikus dokumentumokat közvetlenül az OPAC katalógusba dolgozzák fel. A bekerülő dokumentumok körét a könyvtár által előfizetett, a könyvtár tulajdonába kerülő folyóiratok alkotják. A feldolgozónak döntést kell hoznia arról, mit tekint leírandó egységnek, miről készít önálló rekordot, mi a dokumentum típusa stb. 2001 óta a könyvtár honlapjának szerves része a katalógusba került elektronikus dokumentumrekordokról készülő betűrendes címlista, ETO alapú tematikus lista és az újdonságok listája. Fejlesztési tervként megemlíti a linkenkénti rekordkapcsolat kialakítását, a tudományterületek szerinti összesített listákat stb. 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek