49. évfolyam, 2003. 4. szám
Archívum
English

Harminc éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója

 

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2003. 4. 703 – 718. p.)

A szakmai önszerveződés sikeres példájaként 1973-ban alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) keretein belül a Bibliográfiai Bizottság, szekcióvá szerveződésük 1990-ben történt. A megalakuló bizottság fő céljai között szerepelt a magyar bibliográfiai tevékenység összefogása és tudományos szintű művelésének támogatása. Fórumot teremtettek az ország jeles bibliográfusainak ahhoz, hogy tájékoztassák a különböző könyvtártípusokban dolgozó szakembereket a hazai bibliográfai rendszer helyzetéről, megbeszéljék a felmerülő műhelykérdéseket és kijelöljék a fejlesztések irányát.
A rendezvények tematikája kezdettől fogva szerteágazó volt (pl. a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépesítésének kérdései, a folyóirat- és hírlaprepertóriumok helyzete, a kurrens magyar nemzeti bibliográfa kérdései, a retrospektív bibliografizálás megtervezése, a helyismereti, helytörténeti bibliografizálás stb.).
KOROMPAI Gáborné (Az MKE Bibliográfiai Bizottságának működése) a megalakulástól 1990-ig tartó, Csűry István, majd Lisztes László elnöklete alatti időszakot idézi fel. BÉNYEI Miklós, akit 1990-ben választották meg elnöknek, két cikluson át állt a szekció élén. Írásában az elnökségének 8 éve alatti fejleményekről számol be (Nyolc év a Bibliográfiai szekció élén 1990–1998). A követező elnök NAGY Anikó lett, aki 1999-től 2003-ig tartó időszak mérlegét tárja elénk (A Bibliográfiai Szekció munkája 1999 és 2003 között).
 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek