49. évfolyam, 2003. 4. szám
Archívum
English

Társadalomtudományi bibliográfiák Erdélyben

MEISTER Róbert

 

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2003. 4. 814 – 819. p.)

A Kolozsvári Egyetem Központi Könyvtárában dolgozó bibliográfus felsorol néhány gazdag anyagot feltáró, de kevésbé ismert társadalomtudományi bibliográfiát, majd részletesebben bemutatja az általa szerkesztett a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1990-1999 közötti időszakát tartalmazó adatbázist. Az adatbázis egy korábban megjelent kötet folytatása, azzal a különbséggel, hogy tartalmazza a feldolgozott társadalomtudományi folyóiratok anyagának teljességét. Megosztja az olvasókkal a szerkesztés során felmerült elméleti problémákat (pl. miért van az, hogy az adatbázisba bekerülő dokumentumok kiválasztásánál fontossá válhat az irodalomtörténet és irodalomtudomány is a társadalomtudományok számára) stb., majd bemutatja az adatbázis szerkezetét, a keresést segítő indexeket.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek