49. évfolyam, 2003. 4. szám
Archívum
English

Kis digitális-könyvtári vademecum

KOLTAY Tibor

 

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2003. 4. 825 – 832. p.)

A digitális könyvtárak sokféle problematikát vetnek fel, megítélésük, szerepük még nem egyértelmű. A leggyakrabban megfogalmazódott kérdéseket (technika kontra használó) veszi számba a szerző a legújabb szakkönyvekből merített példák (Borgman, Deegan-Tanner, Chowdhury, Lynch munkáira (melyeket a könyvismertetés között részletesebben is bemutat), valamint a magyar Könyvtárosok kézikönyvére hivatkozva. Összefoglalja a digitális könyvtár jellemzőit és szerepét a tudományos kommunikációban, felsorolja azokat a trendeket, amelyeket hasznosítani lehet a “holnap” digitális könyvtárainak tervezésekor. Alapszabálynak tűnik a felhasználók igényeinek szem előtt tartása, s az, hogy a jövőben a tudomány és oktatás kiszolgálása mellett gyakorlati területeket is támogatnia kell, megnyitva a szellemi munka új útjait.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek