Tartalom

Kategória: 2014/ 8

Könyvtárpolitika
M.L.M.: „A jövő itt van és sose lesz vége”

Vígh Annamária: Az MKE 46. vándorgyűlésének megnyitóbeszéde

Konferenciák
Bartos Éva: A Kárpát-medencei könyvtárosok csongrádi találkozója elé

Kiss Jenő: Romániai magyar könyvtárügy

Papp József: A szlovén közkönyvtárak stratégiai tervezete 2014-2020

Rabbi Zsolt: „Könyvtárosok vendégségben”. Horvát-magyar könyvtári együttműködés

K. I.: Egyházi könyvtárak a 21. század elején

Baranya Péter: Egyházi könyvtárak adatbázis-fejlesztései

Kövécs Ildikó: Pályázatok szerepe az egyházi könyvtárak megújulásában

Úton
Nagy Zoltán: Az MKE-MKSZ délvidéki útjai és Herczeg Ferenc

Perszonália
Szőnyi Éva: Fügedi Péterné (1928-2014)

Könyv
Vajda Kornél: Egy olvasmányregény margójára

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/ 8

„Az intelligens könyvtár tisztában van azzal, hogy az integrált rendszerek használatának és az adatbázisok szolgáltatásának szerepe rendkívüli módon felértékelődik, és ezzel egyidejűleg dinamikusan nő a hozzáférés lehetőségeinek kitágítására vonatkozó igény is. Ugyanakkor ne feledjük: a könyvtár lelke a könyvtáros, ő a kontroll és a hitelesség záloga, ő az, aki az információáradatban tudásával segít és eligazít, aki szakszerűségével és emberségével támpontot jelent. Ennek tudatában kell irányítanunk, segítenünk a magyarországi nyilvános könyvtári rendszer fejlesztését.” (Vígh Annamária) (tovább…)

“A jövő itt van és sose lesz vége”

Kategória: 2014/ 8

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Sopronban, július 17. és 19. között megrendezett 46. Vándorgyűlésének fő témája, vezérlő gondolata az intelligens könyvtári szolgáltatás megannyi kérdése volt. (tovább…)

Címkék:

Az MKE 46. vándorgyűlésének megnyitóbeszéde*

Kategória: 2014/ 8

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Rektor Úr, Polgármester Úr, Igazgató Asszony
és Kedves Kollégák!

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. vándorgyűlésének nyitó rendezvényén. (tovább…)

Címkék: ,

A Kárpát-medencei könyvtárosok csongrádi találkozója elé

Kategória: 2014/ 8

A 2013. év fordulópontot jelentett a hazai könyvtárügyben éppen úgy, mint a külhoni könyvtári kapcsolatok alakulásában. Vegyük sorra a nagy jelentőséggel bíró eseményeket.
Kilencéves szünet után, 2013. május 28-29-én sor kerülhetett a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának megrendezésére, méghozzá a Magyar Országgyűlés elnöke fővédnökségével. (tovább…)

Címkék:

Romániai magyar könyvtárügy

Kategória: 2014/ 8

Bizonyosságok és bizonytalanságok a könyvtárügyben

Könyvtár: könyvtárnok/könyvtáros tárolja a könyvet. Vigyáz, nehogy elázzon (az agyagtábla), meggyúljon (a papirusz, a papír), eltűnjön, elkallódjon a könyv. Mindig gyűjt, rendez. Tájékozódik és tájékoztat az egyre szaporodó állományban, állományról. Jegyzékek, katalógusok, bibliográfiák készülnek, könyvek könyvekről, könyvekből – a munkája által. (tovább…)

Címkék: ,

A szlovén közkönyvtárak stratégiai tervezete 2014-2020

Kategória: 2014/ 8

Előzetes

A 2014-2020. közötti időszakra szóló szlovén közkönyvtári stratégiai tervezet előkészületei 2011-ben kezdődtek meg. Ennek kivitelezésében és koordinálásában legnagyobb szerepet a Szlovén Közkönyvtárak Egyesülete1 vállalt. A munka és az előkészületek több helyszínen és fázisban vették kezdetüket. (tovább…)

Címkék: ,

“Könyvtárosok vendégségben”

Kategória: 2014/ 8

 Horvát-magyar könyvtári együttműködés

Az alábbi sorokban szeretném röviden bemutatni a Pélmonostori Városi Könyvtár-Horvátországi Magyarok Központi Könyvtárának tevékenységét és jelenlegi, határon átnyúló együttműködési programját. (tovább…)

Címkék: ,

Egyházi könyvtárak a 21. század elején

Kategória: 2014/ 8

2014. március 25-én került megrendezésre az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) előadótermében az Egyházi könyvtárak a 21. század elején című konferencia. A célja az volt, hogy az egyházi könyvtárak bemutassák az elmúlt években elvégzett munkájukat. Megmutassák, hogy a modern kor kihívásainak meg tudnak felelni, és szolgáltatásaikkal részei a magyar könyvtári rendszernek. A konferencia fővédnöke a Magyar Könyvtárosok Egyesülete volt, elnöke, Bakos Klára vállalta a moderátor feladatát, és értő figyelemmel vezette az előadások folyamát.
A konferenciát Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya vezetője levelének felolvasása nyitotta, aki személyesen nem tudott jelen lenni. Majd Boka László, az OSZK tudományos igazgatója köszöntette a megjelenteket. “Tudjuk, hogy a feladatok, a kihívások egyre nőnek, s ebben becsülettel igyekeznek helytállni, lépést tartani és igen, iniciátornak is lenni, ha kell az egyházi könyvtárak. Fontos számukra a világi kollégákkal való együttműködés, s ez talán az egyik alapgondolata, legfontosabb területe, témája e mai konferenciának is.”
Ezután következtek az előadások. Elsőként Könyvtári hívogatók: arculattervezés az egyházi könyvtárakban, Török Beáta, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárának vezetőjének előadása hangzott el, majd Ásványi Ilona, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatóhelyettese tartotta meg előadását Egyházi könyvtárak és nyilvánosság címmel. Ezután következett “Közel az olvasóhoz”. Egyházi és világi könyvtárak együttműködése Debrecenben címmel Kovács Béla Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatójának beszámolója a megyében, egyházi intézmények és világi könyvtárak összefogásával megkezdett munkáról. Nyitott gyülekezeti könyvtár Debrecenben címmel Kertiné Rózsa Anikó mutatta be gyülekezetük könyvtári életét. Ezután Balogh Ferenc, az egri Főegyházmegyei Könyvtár igazgatóhelyettese Turizmus, kiállítások című előadása következett. Az egyházi könyvtárak adatbázis-fejlesztései címmel Baranya Péter, a budapesti Piarista Központi Könyvtár vezetőjének előadása következett, és végül Pályázatok szerepe a megújulásban címmel Kövécs Ildikó, a szegedi Gál Ferenc Főiskola Könyvtára vezetőjének előadása zárta a konferenciát.
A rendezvényen az egyházi könyvtárak munkatársai mellett, számos érdeklődő vett részt, világi könyvtárak dolgozói közül is számosan.

A következőkben az utolsó két előadás szerkesztett változata olvasható

Címkék:

Egyházi könyvtárak adatbázis-fejlesztései

Kategória: 2014/ 8

Manapság a könyvtáraink bemutatásakor, jellemzésekor a gyűjtemény ismertetésének fontos része a könyvtár adatbázisainak, elektronikus katalógusának ismertetése. Természetes hát, ha az egyházi könyvtárak bemutatásakor is szó esik róluk. (tovább…)

Címkék: ,

Pályázatok szerepe az egyházi könyvtárak megújulásában

Kategória: 2014/ 8

“Mert Isten az, aki bennetek
az akarást és a véghezvitelt
egyaránt műveli jóakarata szerint”

(Fil 2,13)

Az előadásom célja, hogy körbejárjuk azt a kérdést: jelen vannak-e és mennyire jelentős tényezők a pályázatok, a pályáztatás az egyházi könyvtárak működésében és fejlődésében. (tovább…)

Címkék: ,

Az MKE-MKSZ délvidéki útjai és Herczeg Ferenc

Kategória: 2014/ 8

“Hullottak itt már sűrű könnyek, amikor már
ide se jöttek a magyar könyvek.”

(Egy torontálvásárhelyi idős asszony)

Valamikor az 1990-es évek végén jutottunk arra az elhatározásra az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója vezetőségében, hogy a mi szakmai köreinkben felgyűlt tudással, műszaki és informatikai ismerettel kezdjünk el segíteni a Kárpát-medencében, a határainkon túl működő magyar könyvtárakba, iskolákba és más kulturális intézményekbe járó, a magyar kultúra és könyvek iránt nagyon is érdeklődő használóknak. (tovább…)

Címkék: , ,

Fügedi Péterné (1928-2014)

Kategória: 2014/ 8

Fügedi Péterné Szendrői Jolán 1928. november 6-án született Pécsett. Apja tisztviselő volt, édesanyja a gyermeknevelés és a háztartás felügyeletéről gondoskodott. A családban még két fiútestvérével együtt Pécsett éltek, Joli ott érettségizett, a katolikus gimnáziumban. Neveltetése és alaptermészete alakíthatta a munkájára mindvégig oly jellemző maximalizmust, szorgalmat, felelősségvállalást, korrektséget és elhivatottságot.* (tovább…)

Címkék:

Egy olvasmányregény margójára

Kategória: 2014/ 8

Aligha van magyar (határokon inneni vagy túli) könyvtáros, aki ne ismerné Kamarás István nevét és legalább két-három munkáját. Mindenki tudja róla, hogy ő az olvasáskutatás első számú honi mestere. (tovább…)

Címkék:

Címkék