“Könyvtárosok vendégségben”

Kategória: 2014/ 8

 Horvát-magyar könyvtári együttműködés

Az alábbi sorokban szeretném röviden bemutatni a Pélmonostori Városi Könyvtár-Horvátországi Magyarok Központi Könyvtárának tevékenységét és jelenlegi, határon átnyúló együttműködési programját.Bevezetőül pár fontos adat a környezetről, ahol könyvtárunk működik. Horvátország lakosságának száma a 2011-es népszámlálás adatai szerint: 4 284 889, ebből 14 048 vallja magát magyarnak. A magyar ajkú lakosság száma csökkenőben van már hosszabb ideje, ezt igazolják az alábbi adatok is:

Könyvtárunk székhelye Pélmonostor, amely egyben a horvátországi Baranya központja és egyetlen városa, körülbelül 10 000 lakossal. A baranyai háromszög lakossága közel 40 000-re becsülhető, vegyes nemzetiségi összetételű. A horvátok lélekszáma 23 041, a szerbeké 7278, a magyaroké 5980, a többi nemzetiség létszáma 3121.
Ezek szerint nyilvánvaló, hogy kimondottan multietnikus és multikulturális környezetben működünk, ahol a magyar kisebbség jelentős szerepet játszik. Ennek megfelelően, könyvtárunk a Horvátországi Magyarok Központi Könyvtárának státusát viseli, ami azt jelenti, hogy tevékenységünk nemzetiségi vonatkozásban kiterjed az egész országra. Könyvtárunk többek között azzal a céllal működik, hogy erősítse és óvja a horvátországi magyar kisebbség nyelv- és íráshasználatát. Továbbá törekszünk megőrizni a történelmi kapcsolatokat Magyarországgal, tükrözve ezzel az Európai Unióban élő kapcsolatokat is. Igyekszünk serkenteni a nemzetközi kulturális együttműködést a többi horvát könyvtár és a magyarországi könyvtárosok között, egyben próbáljuk felhívni a figyelmet a magyarországi horvát kisebbségre is.
Emellett, anyagi lehetőségeinkhez mérten, törekszünk minél nagyobb mennyiségben magyar nyelvű könyvet biztosítani olvasóinknak, egyben szakmai támogatást nyújtani mindazoknak, akik Horvátország területén, igényt tartanak magyar nyelvű könyvtári állományra. A Központi Könyvtár működésének anyagi hátterét teljes mértékben Horvátország Kulturális Minisztériuma biztosítja.

Feladatainkat és céljainkat a következő módon törekszünk elérni:
- együttműködve magyar könyvtárakkal Horvátország és Magyarország területén,
- együttműködve a többi közkönyvtárral és központi könyvtárral,
- magyar könyvek beszerzésével és azok feldolgozásával,
- különböző kulturális rendezvények szervezésével,
- különböző pályázati fellépésekkel,
- együttműködve különböző kulturális és oktatási intézménnyel,
- együttműködve a média képviselőivel, annak érdekében, hogy tájékoztassuk a magyar közösséget és a többi állampolgárt egyaránt,
- állandó szakmai továbbképzéssel.

A nyilvános könyvtárak tradíciója ezen a területen még a XIX. századból ered. Ki kell emelni, hogy Baranyában 1962-től 1990-ig rendkívül jó könyvtári hálózat működött: 17 fiókkönyvtár és 4 könyvtári állomás. A honvédő háború kitörésével megroppant könyvtári hálózatunk, a beletartozó könyvtárak pedig, sajnos, nem tudtak újjáalakulni. Így könyvtárunk, Baranya területén az egyetlen működő nyilvános könyvtár, ami azt jelenti, hogy tevékenységünk kiterjed a város határain kívül az egész baranyai régióra.
A Pélmonostori Városi Könyvtár, azaz a Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára 2001-ben vált önálló intézménnyé, hiszen mindaddig a Pélmonostori Főiskola keretein belül működött. Ma a könyvtárban megközelítőleg 50 000 kötet található, tagságunk száma pedig kb. 4600. Ahogy más területen, úgy itt sincs semmiféle megkülönböztetés a Központi Könyvtár állománya és tagsága kérdésében.

Horvát-magyar könyvtári kapcsolatok

A baranyai régió sokszínűsége, de a Horvátországi Magyarok Központi Könyvtárának státusa egyaránt elősegíti könyvtárunk tevékenységét a határon túli kapcsolatok kiépítésénél és fenntartásánál. Kitűnő szakmai kapcsolatot tartunk több anyaországi szakmai szervezettel. Együttműködési megállapodásunk van többek között a Magyar Könyvtárosok Egyesületével, az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pécsi és Baranyai Szervezetével. Szintén számos magyarországi könyvtárral működünk együtt, ezek közé sorolhatjuk az alábbi könyvtárakat:

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Baja,
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár, Mohács,
Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Pécs,
Csemegi Károly Könyvtár, Csongrád,
Katona József Könyvtár, Kecskemét,
Eötvös József Főiskola Könyvtára, Baja,
Országgyűlési Könyvtár, Budapest.

Szlavónia és Baranya Könyvtárosai Egyesületének aktív tagja vagyunk, így közvetítőként működünk egyesületünk és a magyarországi könyvtárosok együttműködése terén. Számos szakmai találkozó, konferencia, szeminárium szervezői és résztvevői voltunk az elmúlt évek folyamán.

“Könyvtárosok vendégségben”

Az ötlet 2007-ben született a kecskeméti Katona József Könyvtár és Pélmonostori Városi Könyvtár-Horvátországi Magyarok Központi Könyvtár között. A horvát kisebbség jelenléte a Bács-Kiskun megyei térségben, úgyszintén a horvátországi magyar kisebbség jelenléte Eszék-Baranya megyében, jó alap volt a projekt kezdeményezéséhez. A “vendégségek” a kecskeméti könyvtárral 2009-ig tartottak, ezután a bajai könyvtárral működtünk együtt e projek keretében.
A projekt könyvtári foglalkozások megtartásán alapszik, amelyeket könyvtárakban és iskolákban tartunk meg a gyerekek anyanyelvén (Horvátországban a magyar ajkú gyerekeknek magyar nyelven, Magyarországon pedig a horvát gyerekeknek horvát nyelven). Ennek megfelelően mindig a “vendég” könyvtár tartja a foglalkozást magyar, illetve horvát nyelven.

A projekt céljai
1. horvát, illetve a magyar kisebbségi csoportok anyanyelvének ápolása és megerősítése,
2. nemzeti identitás megőrzése,
3. közelebb hozni a gyerekekhez a könyvet és a könyvtárat,
4. kreatív gondolkozás ösztönzése,
5. iskolai könyvtárak állományának gyarapítása,
6. szakmai tapasztalatcsere,
7. könyvtárak és az iskolák közötti együttműködés megerősítése,
8. baráti kapcsolatok kiépítése.

Partnerek

Könyvtárak:

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Baja,
Katona József Könyvtár, Kecskemét,
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár, Mohács,
Pélmonostori Városi Könyvtár-Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára, Pélmonostor.

Horvátországi iskolák:

Általános Iskola Kórógy, Kórógy,
Bellyei Általános Iskola, Bellye,
Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék,
Laskói Általános Iskola, Laskó,
Vörösmarti Általános Iskola, Vörösmart.

Magyarországi iskolák:

Bajai Szentistváni Általános Iskola, Baja,
Sugovica Sportiskolai Általános Iskola, Baja,
Általános Iskola Bátya, Bátya,
Dusnok – Fajsz Általános Iskola, Dusnok,
Garai Nemzetiségi Általános Iskola, Gara,
Bácskai Általános Iskola Katymári Tagintézménye, Katymár,
Széchenyi István Általános Iskola, Mohács,
Szentkirályi Általános Iskola, Szentkirály,
Horvát Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon, Hercegszántó,
Buzás János Általános Iskola, Nyárlőrinc.

Célcsoport
Horvát és magyar általános iskolás diákok

Résztvevők száma évente mintegy 230 diák, 20 tanár, 15 könyvtáros.

Idáig évente csak egyszer tartottunk foglalkozásokat a fenti iskolákban, de terveinkben áll ezt gyakrabban is megtenni, hiszen az érdeklődés folyamatosan növekszik. Tapasztalataink alapján el lehet mondani, hogy a gyerekek nagyon örülnek ezeknek a “vendégségeknek”. Ez különösen elmondható a kistelepülési iskolák diákjaira, akik viszonylag nehezebben juthatnak könyvtári szolgáltatáshoz.
Az idén nagy örömünkre, csapatunkhoz csatlakozott a mohácsi könyvtár, így a résztvevők száma is növekedett, ahogy a könyvtárak, úgy az iskolák szempontjából is. Úgyszintén sikerült felújítani a kapcsolatot a kecskeméti kollégákkal is, ennek megfelelően a jövő évben a könyvtáros csapat még nagyobb erőkkel indul a könyv és könyvtár népszerűsítése terén.
A pozitív visszajelzések a gyerekek és a tanárok részéről csak erősítik bennünk az elszántságot, hogy a jövőben is folytatjuk a “vendégségeket”, és továbbfejlesztjük az együttműködést.

Címkék